logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Preddvor
Statistična regija Gorenjska
Upravna enota Kranj

Gorenjska občina Preddvor leži na Kranjskem polju ob reki Kokri. Pretežen del delovno aktivnega prebivalstva občine se ukvarja s storitvenimi dejavnostmi. Naselje Preddvor je bilo že pred desetletji znano letoviško naselje.

Preddvor
Vir: STO (http://www.slovenia.info, 18. 6. 2010), avtor A. Fevžer
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 16,7 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 17,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil nižji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen velja enako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,4 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 5,1 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 16 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,7 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 70,2 %, v Sloveniji pa 65,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 69,0 %, v Sloveniji pa 72,4 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine01,1001,101
1.2 Prirast prebivalstva7708,90
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)07,9007,9005,30
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)09,6009,6014,50
1.5 Stopnja delovne aktivnosti71,6071,6069,10
1.6 Delovne migracije.........
2.1 Telesni fitnes otrok54,5054,5052
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok18,2018,2025,90
2.3 Redni in občasni kadilci22,4022,4022,10
2.4 Visokotvegano opijanje42,7042,7037,60
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,7001,7001,70
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 04,1004,1012
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit70,2070,2070,40
3.2 Presejanost v Programu Zora696980,10
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode.........
3.4 Presejanost v Programu DORA74,1074,1079,60
4.1 Samoocena dobrega zdravja68,8068,8071,80
4.2 Bolniška odsotnost16,7016,7015,90
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)00,7000,7000,90
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)3301,60
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni04,5004,5004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka18,9018,9023,50
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi10,4010,4012,10
4.8 Srčna kap (35-74 let)02,4002,402
4.9 Možganska kap (35-84 let)02,5002,5003,10
4.10 Novi primeri raka607,10607,10538,20
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)05,1005,1009,70
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj11,4011,4014,60
4.13 Pomoč na domu01,1001,1004,40
4.14 Klopni meningoencefalitis525203,90
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke61,3061,3059,10
4.16 Novi primeri pljučnega raka116,80116,8069,40
4.17 Novi primeri raka dojke15215298,30
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost857857900,60
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)45,9045,9069,20
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)148148146,80
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)54,9054,9028
5.7 Umrljivost zaradi samomora16,4016,4016,80

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1,1//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva7,0-4,32,37,2
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)7,95,55,75,4
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)9,613,213,013,6
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti71,669,569,265,8
%
1.6 Delovne migracije////
%
2.1 Telesni fitnes otrok54,552,253,850
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok18,220,821,224,2
%
2.3 Redni in občasni kadilci22,420,322,423,2
%
2.4 Visokotvegano opijanje42,740,638,742,8
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,71,71,71,4
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 4,16,37,38,8
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit70,268,369,565,6
%
3.2 Presejanost v Programu Zora69,069,771,672,4
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode////
%
3.4 Presejanost v Programu DORA74,176,077,177,6
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja68,871,369,667,5
%
4.2 Bolniška odsotnost16,717,317,117,7
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)0,71,00,90,8
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)3,02,22,51,9
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni4,55,05,15,3
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka18,921,521,422,9
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi10,411,511,911,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)2,41,72,12,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)2,52,02,32,5
sss/1000
4.10 Novi primeri raka607,1571,8582,3563,9
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)5,17,27,16,5
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj11,412,612,714,4
sss/100
4.13 Pomoč na domu1,12,12,62,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis5216,516,58
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke61,364,563,366,7
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka116,870,272,367,7
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke152,0125,2124,5122,1
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost857806,8849909
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)45,952,362,274,2
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)148149,3157,8160
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)54,940,741,339,9
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora16,421,320,818,6
sss/100.000
Preddvor
Statistična regija Gorenjska
Upravna enota Kranj

Gorenjska občina Preddvor leži na Kranjskem polju ob reki Kokri. Pretežen del delovno aktivnega prebivalstva občine se ukvarja s storitvenimi dejavnostmi. Naselje Preddvor je bilo že pred desetletji znano letoviško naselje.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 16,7 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 17,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil nižji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen velja enako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,4 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 5,1 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 16 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,7 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 70,2 %, v Sloveniji pa 65,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 69,0 %, v Sloveniji pa 72,4 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690