logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Brezovica
Statistična regija Osrednjeslovenska
Upravna enota Ljubljana

Brezovica je osrednja občina Ljubljanskega barja; obsega barje z osamelci, Ljubljanico, sifonsko kraško jezero na Jezeru in Rakitensko planoto z zdravilnim podnebjem in jezerom; njen precejšnji del pa pokrivajo kraški gozdovi.

Podpeško jezero
Vir: Slovenija, kam na izlet (http://www.kam.si, 23. 6. 2010), avtor stefi
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 15,8 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 17,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil nižji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen pa blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,6 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 5,9 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 23 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,5 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 68,3 %, v Sloveniji pa 65,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 73,3 %, v Sloveniji pa 72,4 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine01,1001,101
1.2 Prirast prebivalstva19,9019,9008,90
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)05,2005,2005,30
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)07,7007,7014,50
1.5 Stopnja delovne aktivnosti70,6070,6069,10
1.6 Delovne migracije.........
2.1 Telesni fitnes otrok535352
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok19,4019,4025,90
2.3 Redni in občasni kadilci21,9021,9022,10
2.4 Visokotvegano opijanje40,3040,3037,60
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,5001,5001,70
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 10,5010,5012
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit68,3068,3070,40
3.2 Presejanost v Programu Zora73,3073,3080,10
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode.........
3.4 Presejanost v Programu DORA75,2075,2079,60
4.1 Samoocena dobrega zdravja73,6073,6071,80
4.2 Bolniška odsotnost15,8015,8015,90
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)01,2001,2000,90
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)02,6002,6001,60
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni05,1005,1004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka20,7020,7023,50
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,6011,6012,10
4.8 Srčna kap (35-74 let)01,6001,602
4.9 Možganska kap (35-84 let)2203,10
4.10 Novi primeri raka613,50613,50538,20
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)05,9005,9009,70
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj13,4013,4014,60
4.13 Pomoč na domu01,7001,7004,40
4.14 Klopni meningoencefalitis15,5015,5003,90
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke69,4069,4059,10
4.16 Novi primeri pljučnega raka68,1068,1069,40
4.17 Novi primeri raka dojke14614698,30
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost854,30854,30900,60
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)78,6078,6069,20
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)125,60125,60146,80
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)19,1019,1028
5.7 Umrljivost zaradi samomora22,5022,5016,80

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1,1//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva19,911,35,87,2
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)5,25,55,25,4
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)7,710,411,013,6
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti70,666,267,565,8
%
1.6 Delovne migracije////
%
2.1 Telesni fitnes otrok5351,851,950
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok19,419,820,424,2
%
2.3 Redni in občasni kadilci21,923,923,823,2
%
2.4 Visokotvegano opijanje40,342,841,642,8
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,51,61,61,4
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 10,56,97,58,8
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit68,365,566,865,6
%
3.2 Presejanost v Programu Zora73,370,971,772,4
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode////
%
3.4 Presejanost v Programu DORA75,277,078,177,6
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja73,672,471,367,5
%
4.2 Bolniška odsotnost15,814,115,217,7
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)1,21,11,00,8
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)2,61,91,91,9
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni5,14,85,05,3
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka20,720,421,022,9
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,611,211,211,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)1,61,41,42,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)2,02,02,02,5
sss/1000
4.10 Novi primeri raka613,5598,1587,4563,9
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)5,96,66,66,5
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj13,413,613,314,4
sss/100
4.13 Pomoč na domu1,72,52,32,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis15,56,28,18
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke69,463,065,066,7
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka68,177,073,567,7
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke146,0129,7125,3122,1
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost854,3794,3808,2909
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)78,655,756,374,2
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)125,6151,1150,4160
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)19,139,739,539,9
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora22,514,816,418,6
sss/100.000
Brezovica
Statistična regija Osrednjeslovenska
Upravna enota Ljubljana

Brezovica je osrednja občina Ljubljanskega barja; obsega barje z osamelci, Ljubljanico, sifonsko kraško jezero na Jezeru in Rakitensko planoto z zdravilnim podnebjem in jezerom; njen precejšnji del pa pokrivajo kraški gozdovi.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 15,8 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 17,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil nižji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen pa blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,6 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 5,9 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 23 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,5 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 68,3 %, v Sloveniji pa 65,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 73,3 %, v Sloveniji pa 72,4 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690