logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Ptuj
Statistična regija Podravska
Upravna enota Ptuj

Ptujska občina se nahaja v središču Spodnjega Podravja. Občinsko središče Ptuj je najstarejše dokumentirano mesto na Slovenskem. Nosilci razvoja v občini so številna majhna in srednje velika podjetja; pomembno vlogo ima tudi turizem.

Ptuj z reko Dravo
Vir: STO (http://www.slovenia.info, 18. 6. 2010), avtor A. Fevžer
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 17,8 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 17,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen pa nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,2 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 5,3 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 24 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 0,5 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 66,5 %, v Sloveniji pa 65,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 74,5 %, v Sloveniji pa 72,4 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine111
1.2 Prirast prebivalstva11,4011,4008,90
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)05,7005,7005,30
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)09,5009,5014,50
1.5 Stopnja delovne aktivnosti656569,10
1.6 Delovne migracije.........
2.1 Telesni fitnes otrok49,2049,2052
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok25,9025,9025,90
2.3 Redni in občasni kadilci25,8025,8022,10
2.4 Visokotvegano opijanje49,1049,1037,60
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah00,5000,5001,70
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 06,3006,3012
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit66,5066,5070,40
3.2 Presejanost v Programu Zora74,5074,5080,10
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode.........
3.4 Presejanost v Programu DORA88,8088,8079,60
4.1 Samoocena dobrega zdravja64,1064,1071,80
4.2 Bolniška odsotnost17,8017,8015,90
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)00,3000,3000,90
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)01,8001,8001,60
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni04,8004,8004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka22,6022,6023,50
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi12,9012,9012,10
4.8 Srčna kap (35-74 let)02,2002,202
4.9 Možganska kap (35-84 let)3303,10
4.10 Novi primeri raka534,40534,40538,20
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)05,3005,3009,70
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj15,4015,4014,60
4.13 Pomoč na domu01,9001,9004,40
4.14 Klopni meningoencefalitis01,4001,4003,90
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke65,8065,8059,10
4.16 Novi primeri pljučnega raka63,1063,1069,40
4.17 Novi primeri raka dojke129,80129,8098,30
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost948,20948,20900,60
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)89,6089,6069,20
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)158,30158,30146,80
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)47,6047,6028
5.7 Umrljivost zaradi samomora24,2024,2016,80

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva11,4-1,95,57,2
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)5,74,85,35,4
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)9,513,712,213,6
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti65,064,261,065,8
%
1.6 Delovne migracije////
%
2.1 Telesni fitnes otrok49,248,747,150
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok25,928,927,024,2
%
2.3 Redni in občasni kadilci25,824,624,923,2
%
2.4 Visokotvegano opijanje49,144,043,742,8
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah0,50,60,71,4
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 6,37,88,68,8
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit66,564,462,865,6
%
3.2 Presejanost v Programu Zora74,574,670,872,4
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode////
%
3.4 Presejanost v Programu DORA88,882,278,377,6
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja64,156,464,067,5
%
4.2 Bolniška odsotnost17,820,418,417,7
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)0,30,40,80,8
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)1,82,22,01,9
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni4,85,25,45,3
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka22,624,123,322,9
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi12,913,712,311,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)2,22,22,12,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)3,03,12,72,5
sss/1000
4.10 Novi primeri raka534,4544,4558,1563,9
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)5,35,85,96,5
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj15,415,615,314,4
sss/100
4.13 Pomoč na domu1,91,32,22,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis1,41,64,98
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke65,865,266,166,7
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka63,159,167,067,7
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke129,8115,1127,6122,1
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost948,21027,91003,4909
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)89,698,291,074,2
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)158,3169,6172,1160
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)47,637,642,539,9
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora24,229,621,018,6
sss/100.000
Ptuj
Statistična regija Podravska
Upravna enota Ptuj

Ptujska občina se nahaja v središču Spodnjega Podravja. Občinsko središče Ptuj je najstarejše dokumentirano mesto na Slovenskem. Nosilci razvoja v občini so številna majhna in srednje velika podjetja; pomembno vlogo ima tudi turizem.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 17,8 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 17,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen pa nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,2 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 5,3 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 24 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 0,5 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 66,5 %, v Sloveniji pa 65,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 74,5 %, v Sloveniji pa 72,4 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690