logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Rače - Fram
Statistična regija Podravska
Upravna enota Maribor

Podravska občina Rače – Fram leži med Dravskim poljem na eni strani ter gozdnatimi obronki Pohorja na drugi strani. Občani pravijo, da so bistvo njihove občine ljudje, delavni, odprti in gostoljubni.

Grad Rače
Vir: Občina Rače - Fram (http://www.race-fram.si, 28. 6. 2010), arhiv Občine Rače - Fram
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 18,3 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 17,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen velja enako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,3 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 7,5 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 17 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 0,5 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 67,6 %, v Sloveniji pa 65,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 70,2 %, v Sloveniji pa 72,4 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine111
1.2 Prirast prebivalstva21,9021,9008,90
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)03,9003,9005,30
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)08,6008,6014,50
1.5 Stopnja delovne aktivnosti62,8062,8069,10
1.6 Delovne migracije.........
2.1 Telesni fitnes otrok40,4040,4052
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok27,9027,9025,90
2.3 Redni in občasni kadilci21,8021,8022,10
2.4 Visokotvegano opijanje505037,60
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah00,5000,5001,70
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 11,1011,1012
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit67,6067,6070,40
3.2 Presejanost v Programu Zora70,2070,2080,10
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode.........
3.4 Presejanost v Programu DORA77,8077,8079,60
4.1 Samoocena dobrega zdravja64,1064,1071,80
4.2 Bolniška odsotnost18,3018,3015,90
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)01,3001,3000,90
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)01,9001,9001,60
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni05,9005,9004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka25,1025,1023,50
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi12,8012,8012,10
4.8 Srčna kap (35-74 let)02,3002,302
4.9 Možganska kap (35-84 let)02,2002,2003,10
4.10 Novi primeri raka623,90623,90538,20
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)07,5007,5009,70
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj171714,60
4.13 Pomoč na domu4404,40
4.14 Klopni meningoencefalitis10,9010,9003,90
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke70,1070,1059,10
4.16 Novi primeri pljučnega raka54,6054,6069,40
4.17 Novi primeri raka dojke152,80152,8098,30
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost994,40994,40900,60
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)102,60102,6069,20
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)174,90174,90146,80
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)36,5036,5028
5.7 Umrljivost zaradi samomora17,4017,4016,80

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva21,99,85,57,2
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)3,95,85,35,4
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)8,69,512,213,6
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti62,859,261,065,8
%
1.6 Delovne migracije////
%
2.1 Telesni fitnes otrok40,446,447,150
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok27,924,727,024,2
%
2.3 Redni in občasni kadilci21,828,124,923,2
%
2.4 Visokotvegano opijanje50,045,943,742,8
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah0,50,60,71,4
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 11,17,78,68,8
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit67,661,662,865,6
%
3.2 Presejanost v Programu Zora70,267,470,872,4
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode////
%
3.4 Presejanost v Programu DORA77,877,178,377,6
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja64,168,164,067,5
%
4.2 Bolniška odsotnost18,316,818,417,7
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)1,31,10,80,8
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)1,91,72,01,9
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni5,95,45,45,3
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka25,122,223,322,9
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi12,811,712,311,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)2,32,32,12,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)2,22,52,72,5
sss/1000
4.10 Novi primeri raka623,9573,9558,1563,9
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)7,55,75,96,5
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj17,015,315,314,4
sss/100
4.13 Pomoč na domu4,02,32,22,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis10,93,44,98
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke70,168,366,166,7
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka54,675,667,067,7
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke152,8139,5127,6122,1
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost994,4964,51003,4909
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)102,685,391,074,2
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)174,9169,5172,1160
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)36,546,442,539,9
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora17,414,721,018,6
sss/100.000
Rače - Fram
Statistična regija Podravska
Upravna enota Maribor

Podravska občina Rače – Fram leži med Dravskim poljem na eni strani ter gozdnatimi obronki Pohorja na drugi strani. Občani pravijo, da so bistvo njihove občine ljudje, delavni, odprti in gostoljubni.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 18,3 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 17,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen velja enako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,3 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 7,5 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 17 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 0,5 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 67,6 %, v Sloveniji pa 65,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 70,2 %, v Sloveniji pa 72,4 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690