logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Radeče
Statistična regija Spodnjeposavska
Upravna enota Laško

Občina Radeče se nahaja v Posavskem hribovju in je zaznamovana tudi z reko Savo, nekdaj pomembno prometno potjo. Splavarjenje in oglarjenje sta bili pomembni dejavnosti v preteklosti, danes pa imata predvsem turističen pomen.

Radeče
Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 22. 6. 2010), avtor SI-Ziga
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 16,3 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 17,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen velja enako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,1 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji prav tako.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 5,4 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 33 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,7 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 68,5 %, v Sloveniji pa 65,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 75,0 %, v Sloveniji pa 72,4 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine111
1.2 Prirast prebivalstva-06,50-06,5008,90
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)04,6004,6005,30
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)14,7014,7014,50
1.5 Stopnja delovne aktivnosti65,5065,5069,10
1.6 Delovne migracije.........
2.1 Telesni fitnes otrok37,8037,8052
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok28,6028,6025,90
2.3 Redni in občasni kadilci21,5021,5022,10
2.4 Visokotvegano opijanje41,5041,5037,60
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,7001,7001,70
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 09,4009,4012
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit68,5068,5070,40
3.2 Presejanost v Programu Zora757580,10
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode.........
3.4 Presejanost v Programu DORA74,7074,7079,60
4.1 Samoocena dobrega zdravja65,2065,2071,80
4.2 Bolniška odsotnost16,3016,3015,90
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)01,1001,1000,90
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)01,9001,9001,60
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni07,2007,2004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka27,5027,5023,50
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi13,3013,3012,10
4.8 Srčna kap (35-74 let)02,1002,102
4.9 Možganska kap (35-84 let)04,3004,3003,10
4.10 Novi primeri raka612,90612,90538,20
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)05,4005,4009,70
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj15,3015,3014,60
4.13 Pomoč na domu04,9004,9004,40
4.14 Klopni meningoencefalitis5503,90
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke63,7063,7059,10
4.16 Novi primeri pljučnega raka545469,40
4.17 Novi primeri raka dojke155,40155,4098,30
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost1.051,601.051,60900,60
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)120,80120,8069,20
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)167,70167,70146,80
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)40,1040,1028
5.7 Umrljivost zaradi samomora333316,80

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva-6,57,63,57,2
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)4,65,55,65,4
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)14,716,615,013,6
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti65,566,066,665,8
%
1.6 Delovne migracije////
%
2.1 Telesni fitnes otrok37,843,651,850
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok28,630,228,924,2
%
2.3 Redni in občasni kadilci21,519,021,823,2
%
2.4 Visokotvegano opijanje41,548,943,942,8
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,71,61,41,4
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 9,46,811,28,8
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit68,568,862,365,6
%
3.2 Presejanost v Programu Zora75,078,770,572,4
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode////
%
3.4 Presejanost v Programu DORA74,777,974,877,6
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja65,266,871,567,5
%
4.2 Bolniška odsotnost16,317,218,417,7
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)1,10,50,60,8
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)1,92,42,11,9
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni7,25,86,35,3
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka27,524,625,622,9
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi13,312,412,411,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)2,12,52,92,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)4,33,42,92,5
sss/1000
4.10 Novi primeri raka612,9537,6542,4563,9
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)5,45,48,26,5
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj15,314,914,614,4
sss/100
4.13 Pomoč na domu4,94,03,92,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis572,48
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke63,766,664,366,7
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka54,045,953,767,7
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke155,4144,2123,7122,1
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost1051,6999979,4909
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)120,884,687,274,2
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)167,7166,6171,6160
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)40,130,139,839,9
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora33,025,722,418,6
sss/100.000
Radeče
Statistična regija Spodnjeposavska
Upravna enota Laško

Občina Radeče se nahaja v Posavskem hribovju in je zaznamovana tudi z reko Savo, nekdaj pomembno prometno potjo. Splavarjenje in oglarjenje sta bili pomembni dejavnosti v preteklosti, danes pa imata predvsem turističen pomen.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 16,3 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 17,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen velja enako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,1 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji prav tako.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 5,4 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 33 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,7 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 68,5 %, v Sloveniji pa 65,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 75,0 %, v Sloveniji pa 72,4 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690