logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Radenci
Statistična regija Pomurska
Upravna enota Gornja Radgona

Občina Radenci obsega pretežno območje ob desnem bregu reke Mure in je v večjem delu gričevnata. Slovi po mineralni vodi - Radenski, zdraviliški in ostali turistični ponudbi, kapelskih vinih in kulinaričnih dobrotah.

Radenci, park
Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 29. 6. 2010), CC Ines Zgonc
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 22,8 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 17,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen velja enako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,5 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 4,1 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 16 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,4 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji prav tako.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 65,0 %, v Sloveniji pa 65,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 71,9 %, v Sloveniji pa 72,4 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine111
1.2 Prirast prebivalstva00,8000,8008,90
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)05,7005,7005,30
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)15,1015,1014,50
1.5 Stopnja delovne aktivnosti57,4057,4069,10
1.6 Delovne migracije.........
2.1 Telesni fitnes otrok46,9046,9052
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok28,6028,6025,90
2.3 Redni in občasni kadilci23,6023,6022,10
2.4 Visokotvegano opijanje53,9053,9037,60
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,4001,4001,70
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 17,7017,7012
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit656570,40
3.2 Presejanost v Programu Zora71,9071,9080,10
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode.........
3.4 Presejanost v Programu DORA73,8073,8079,60
4.1 Samoocena dobrega zdravja60,8060,8071,80
4.2 Bolniška odsotnost22,8022,8015,90
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)00,4000,4000,90
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)01,9001,9001,60
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni04,8004,8004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka23,5023,5023,50
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,8011,8012,10
4.8 Srčna kap (35-74 let)02,5002,502
4.9 Možganska kap (35-84 let)03,6003,6003,10
4.10 Novi primeri raka648,90648,90538,20
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)04,1004,1009,70
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj14,2014,2014,60
4.13 Pomoč na domu01,1001,1004,40
4.14 Klopni meningoencefalitis08,1008,1003,90
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke69,4069,4059,10
4.16 Novi primeri pljučnega raka757569,40
4.17 Novi primeri raka dojke10610698,30
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost1.064,201.064,20900,60
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)818169,20
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)186,30186,30146,80
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)494928
5.7 Umrljivost zaradi samomora16,5016,5016,80

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva0,88,75,87,2
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)5,75,05,25,4
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)15,118,719,313,6
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti57,454,457,065,8
%
1.6 Delovne migracije////
%
2.1 Telesni fitnes otrok46,947,944,550
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok28,627,429,124,2
%
2.3 Redni in občasni kadilci23,624,722,523,2
%
2.4 Visokotvegano opijanje53,967,154,042,8
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,41,31,31,4
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 17,715,213,48,8
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit65,064,663,665,6
%
3.2 Presejanost v Programu Zora71,971,567,472,4
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode////
%
3.4 Presejanost v Programu DORA73,870,974,077,6
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja60,862,160,167,5
%
4.2 Bolniška odsotnost22,823,621,917,7
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)0,40,80,90,8
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)1,92,21,91,9
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni4,85,55,75,3
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka23,524,026,922,9
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,811,913,511,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)2,53,74,02,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)3,64,03,72,5
sss/1000
4.10 Novi primeri raka648,9618,3580,2563,9
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)4,15,45,26,5
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj14,214,515,814,4
sss/100
4.13 Pomoč na domu1,11,71,92,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis8,110,36,38
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke69,470,379,166,7
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka75,069,059,767,7
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke106,0130,3104,6122,1
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost1064,21116,31046,9909
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)81,098,4103,074,2
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)186,3198,2169,4160
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)49,050,139,939,9
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora16,520,214,018,6
sss/100.000
Radenci
Statistična regija Pomurska
Upravna enota Gornja Radgona

Občina Radenci obsega pretežno območje ob desnem bregu reke Mure in je v večjem delu gričevnata. Slovi po mineralni vodi - Radenski, zdraviliški in ostali turistični ponudbi, kapelskih vinih in kulinaričnih dobrotah.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 22,8 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 17,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen velja enako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,5 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 4,1 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 16 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,4 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji prav tako.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 65,0 %, v Sloveniji pa 65,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 71,9 %, v Sloveniji pa 72,4 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690