logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Ravne na Koroškem
Statistična regija Koroška
Upravna enota Ravne na Koroškem

Občina Ravne na Koroškem obsega slikovito pokrajino spodnjega dela Mežiške doline. Njen osrednji del odlikuje gostejša poseljenost doline z mestnim središčem Ravne na Koroškem, okoliške hribe pa zvečine pokriva gozd.

Ivarčko jezero
Vir: Slovenija, kam na izlet (http://www.kam.si, 28. 6. 2010), avtor tone
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 23,6 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 17,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen velja enako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,9 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 6,1 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 13 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,4 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji prav tako.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 69,1 %, v Sloveniji pa 65,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 79,7 %, v Sloveniji pa 72,4 %.
Vpliv svinca na zdravjePODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine01,1001,101
1.2 Prirast prebivalstva04,5004,5008,90
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)04,5004,5005,30
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)12,5012,5014,50
1.5 Stopnja delovne aktivnosti62,4062,4069,10
1.6 Delovne migracije.........
2.1 Telesni fitnes otrok44,2044,2052
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok23,2023,2025,90
2.3 Redni in občasni kadilci21,6021,6022,10
2.4 Visokotvegano opijanje28,1028,1037,60
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,4001,4001,70
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 09,4009,4012
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit69,1069,1070,40
3.2 Presejanost v Programu Zora79,7079,7080,10
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode.........
3.4 Presejanost v Programu DORA74,4074,4079,60
4.1 Samoocena dobrega zdravja60,2060,2071,80
4.2 Bolniška odsotnost23,6023,6015,90
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)00,2000,2000,90
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)2201,60
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni05,4005,4004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka23,1023,1023,50
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi12,4012,4012,10
4.8 Srčna kap (35-74 let)01,9001,902
4.9 Možganska kap (35-84 let)3303,10
4.10 Novi primeri raka535,60535,60538,20
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)06,1006,1009,70
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj17,4017,4014,60
4.13 Pomoč na domu01,9001,9004,40
4.14 Klopni meningoencefalitis11,6011,6003,90
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke64,4064,4059,10
4.16 Novi primeri pljučnega raka77,9077,9069,40
4.17 Novi primeri raka dojke110,20110,2098,30
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost910910900,60
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)75,4075,4069,20
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)146,70146,70146,80
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)41,9041,9028
5.7 Umrljivost zaradi samomora13,1013,1016,80

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1,1//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva4,511,911,17,2
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)4,55,45,25,4
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)12,514,314,113,6
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti62,461,462,265,8
%
1.6 Delovne migracije////
%
2.1 Telesni fitnes otrok44,244,848,850
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok23,225,226,324,2
%
2.3 Redni in občasni kadilci21,622,820,823,2
%
2.4 Visokotvegano opijanje28,124,324,942,8
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,41,61,81,4
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 9,410,58,98,8
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit69,166,465,865,6
%
3.2 Presejanost v Programu Zora79,778,778,872,4
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode////
%
3.4 Presejanost v Programu DORA74,473,475,877,6
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja60,260,363,467,5
%
4.2 Bolniška odsotnost23,626,924,817,7
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)0,20,90,80,8
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)2,01,71,81,9
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni5,45,25,25,3
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka23,122,523,222,9
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi12,411,611,511,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)1,92,62,82,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)3,03,43,42,5
sss/1000
4.10 Novi primeri raka535,6587,9552,7563,9
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)6,16,96,36,5
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj17,416,315,114,4
sss/100
4.13 Pomoč na domu1,91,21,62,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis11,61620,48
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke64,468,769,666,7
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka77,980,273,267,7
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke110,2108,9107,0122,1
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost910955,5954,4909
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)75,484,081,974,2
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)146,7172170,4160
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)41,943,542,939,9
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora13,119,522,018,6
sss/100.000
Ravne na Koroškem
Statistična regija Koroška
Upravna enota Ravne na Koroškem

Občina Ravne na Koroškem obsega slikovito pokrajino spodnjega dela Mežiške doline. Njen osrednji del odlikuje gostejša poseljenost doline z mestnim središčem Ravne na Koroškem, okoliške hribe pa zvečine pokriva gozd.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 23,6 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 17,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen velja enako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,9 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 6,1 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 13 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,4 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji prav tako.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 69,1 %, v Sloveniji pa 65,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 79,7 %, v Sloveniji pa 72,4 %.
Vpliv svinca na zdravje

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690