logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Razkrižje
Statistična regija Pomurska
Upravna enota Ljutomer

Pomurska občina Razkrižje sodi po površini med manjše slovenske občine. Med občinskimi znamenitostmi domačini izpostavljajo t.i. Ivanov izvir, z zdravilno močjo vode. Zdravilno moč naj bi imelo tudi 22 energetskih točk vzdolž reke Ščavnice.

Razkrižje, župnijska cerkev
Vir: Slovenija, kam na izlet (http://www.kam.si, 24. 6. 2010), avtor Marjan Smerke
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 22,0 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 17,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen pa nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,8 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 6,6 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,1 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 60,0 %, v Sloveniji pa 65,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 64,5 %, v Sloveniji pa 72,4 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine111
1.2 Prirast prebivalstva08,7008,7008,90
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)05,1005,1005,30
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)18,1018,1014,50
1.5 Stopnja delovne aktivnosti60,4060,4069,10
1.6 Delovne migracije.........
2.1 Telesni fitnes otrok39,1039,1052
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok28,4028,4025,90
2.3 Redni in občasni kadilci21,8021,8022,10
2.4 Visokotvegano opijanje505037,60
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,1001,1001,70
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 19,4019,4012
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit606070,40
3.2 Presejanost v Programu Zora64,5064,5080,10
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode.........
3.4 Presejanost v Programu DORA666679,60
4.1 Samoocena dobrega zdravja55,4055,4071,80
4.2 Bolniška odsotnost222215,90
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)00,8000,8000,90
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)01,3001,3001,60
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni03,7003,7004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka25,1025,1023,50
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi13,3013,3012,10
4.8 Srčna kap (35-74 let)02,8002,802
4.9 Možganska kap (35-84 let)02,5002,5003,10
4.10 Novi primeri raka444,60444,60538,20
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)06,6006,6009,70
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj15,4015,4014,60
4.13 Pomoč na domu01,1001,1004,40
4.14 Klopni meningoencefalitis0003,90
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke57,3057,3059,10
4.16 Novi primeri pljučnega raka28,7028,7069,40
4.17 Novi primeri raka dojke64,2064,2098,30
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost791,10791,10900,60
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)105,30105,3069,20
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)175,40175,40146,80
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)0028
5.7 Umrljivost zaradi samomora0016,80

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva8,72,85,87,2
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)5,15,75,25,4
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)18,117,719,313,6
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti60,461,557,065,8
%
1.6 Delovne migracije////
%
2.1 Telesni fitnes otrok39,144,444,550
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok28,427,329,124,2
%
2.3 Redni in občasni kadilci21,819,522,523,2
%
2.4 Visokotvegano opijanje50,043,754,042,8
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,11,21,31,4
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 19,412,413,48,8
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit60,068,563,665,6
%
3.2 Presejanost v Programu Zora64,571,967,472,4
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode////
%
3.4 Presejanost v Programu DORA66,074,774,077,6
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja55,458,460,167,5
%
4.2 Bolniška odsotnost22,021,021,917,7
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)0,80,80,90,8
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)1,31,51,91,9
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni3,74,55,75,3
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka25,124,026,922,9
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi13,311,813,511,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)2,82,94,02,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)2,52,93,72,5
sss/1000
4.10 Novi primeri raka444,6524,6580,2563,9
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)6,65,45,26,5
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj15,414,315,814,4
sss/100
4.13 Pomoč na domu1,11,51,92,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis076,38
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke57,370,779,166,7
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka28,755,959,767,7
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke64,293,6104,6122,1
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost791,1952,51046,9909
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)105,380,6103,074,2
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)175,4170,1169,4160
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)036,639,939,9
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora017,414,018,6
sss/100.000
Razkrižje
Statistična regija Pomurska
Upravna enota Ljutomer

Pomurska občina Razkrižje sodi po površini med manjše slovenske občine. Med občinskimi znamenitostmi domačini izpostavljajo t.i. Ivanov izvir, z zdravilno močjo vode. Zdravilno moč naj bi imelo tudi 22 energetskih točk vzdolž reke Ščavnice.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 22,0 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 17,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen pa nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,8 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 6,6 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,1 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 60,0 %, v Sloveniji pa 65,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 64,5 %, v Sloveniji pa 72,4 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690