logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Renče - Vogrsko
Statistična regija Goriška
Upravna enota Nova Gorica

Občino Renče – Vogrsko, ki sodi v goriško regijo, tvori šest naselij. V naselju Renče so industrija gradbenega materiala ter tovarni čistil in kisa. V občini ima pomembno vlogo tudi šport; temu namenu služi več športnih objektov.

Grad Vogrsko
Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 22. 6. 2010), avtor SI-Ziga
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 12,5 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 17,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen velja enako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,3 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 8,8 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 9 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,5 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 70,8 %, v Sloveniji pa 65,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 80,9 %, v Sloveniji pa 72,4 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine00,9000,901
1.2 Prirast prebivalstva04,1004,1008,90
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)06,4006,4005,30
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)14,2014,2014,50
1.5 Stopnja delovne aktivnosti68,1068,1069,10
1.6 Delovne migracije.........
2.1 Telesni fitnes otrok45,9045,9052
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok23,8023,8025,90
2.3 Redni in občasni kadilci21,3021,3022,10
2.4 Visokotvegano opijanje36,1036,1037,60
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,5001,5001,70
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 11,4011,4012
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit70,8070,8070,40
3.2 Presejanost v Programu Zora80,9080,9080,10
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode.........
3.4 Presejanost v Programu DORA777779,60
4.1 Samoocena dobrega zdravja72,3072,3071,80
4.2 Bolniška odsotnost12,5012,5015,90
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)1100,90
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)1101,60
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni05,1005,1004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka232323,50
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi10,7010,7012,10
4.8 Srčna kap (35-74 let)01,3001,302
4.9 Možganska kap (35-84 let)03,5003,5003,10
4.10 Novi primeri raka574,10574,10538,20
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)08,8008,8009,70
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj14,1014,1014,60
4.13 Pomoč na domu04,4004,4004,40
4.14 Klopni meningoencefalitis0003,90
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke59,1059,1059,10
4.16 Novi primeri pljučnega raka33,1033,1069,40
4.17 Novi primeri raka dojke14014098,30
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost815,90815,90900,60
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)80,3080,3069,20
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)86,5086,50146,80
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)0028
5.7 Umrljivost zaradi samomora09,1009,1016,80

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine0,9//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva4,111,5-0,57,2
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)6,46,76,55,4
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)14,213,514,813,6
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti68,166,568,065,8
%
1.6 Delovne migracije////
%
2.1 Telesni fitnes otrok45,951,953,150
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok23,821,822,024,2
%
2.3 Redni in občasni kadilci21,323,023,223,2
%
2.4 Visokotvegano opijanje36,140,739,342,8
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,51,61,71,4
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 11,410,410,38,8
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit70,868,269,465,6
%
3.2 Presejanost v Programu Zora80,981,379,872,4
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode////
%
3.4 Presejanost v Programu DORA77,075,578,277,6
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja72,372,369,567,5
%
4.2 Bolniška odsotnost12,516,216,017,7
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)1,01,01,10,8
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)1,01,72,01,9
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni5,14,54,45,3
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka23,022,422,422,9
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi10,711,011,011,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)1,31,31,62,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)3,52,82,82,5
sss/1000
4.10 Novi primeri raka574,1592,9575,6563,9
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)8,88,08,36,5
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj14,114,614,514,4
sss/100
4.13 Pomoč na domu4,44,74,32,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis02,44,68
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke59,180,369,966,7
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka33,161,263,967,7
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke140,0140,4128,5122,1
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost815,9817,2856,8909
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)80,360,463,574,2
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)86,5155,6154,3160
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)033,736,839,9
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora9,112,015,318,6
sss/100.000
Renče - Vogrsko
Statistična regija Goriška
Upravna enota Nova Gorica

Občino Renče – Vogrsko, ki sodi v goriško regijo, tvori šest naselij. V naselju Renče so industrija gradbenega materiala ter tovarni čistil in kisa. V občini ima pomembno vlogo tudi šport; temu namenu služi več športnih objektov.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 12,5 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 17,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen velja enako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,3 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 8,8 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 9 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,5 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 70,8 %, v Sloveniji pa 65,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 80,9 %, v Sloveniji pa 72,4 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690