logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Ribnica
Statistična regija Jugovzhodna Slovenija
Upravna enota Ribnica

Ribnica leži v jugovzhodni Sloveniji in je občina s kraškim značajem površja, ki je pretežno pokrit z gozdovi. Razpoznavni znak občine je 'Ribnčan Urban' s svojo pojočo govorico in tradicionalno krošnjo na rami.

Ribnica
Vir: STO (http://www.slovenia.info, 18. 6. 2010), avtor Matej Vranič
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 24,0 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 17,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil nižji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen pa blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,5 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 7,6 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 6 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 2,2 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 68,9 %, v Sloveniji pa 65,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 68,3 %, v Sloveniji pa 72,4 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine01,1001,101
1.2 Prirast prebivalstva05,4005,4008,90
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)6605,30
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)11,5011,5014,50
1.5 Stopnja delovne aktivnosti70,1070,1069,10
1.6 Delovne migracije.........
2.1 Telesni fitnes otrok53,7053,7052
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok28,4028,4025,90
2.3 Redni in občasni kadilci22,7022,7022,10
2.4 Visokotvegano opijanje43,1043,1037,60
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah02,2002,2001,70
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 11,2011,2012
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit68,9068,9070,40
3.2 Presejanost v Programu Zora68,3068,3080,10
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode.........
3.4 Presejanost v Programu DORA78,7078,7079,60
4.1 Samoocena dobrega zdravja68,6068,6071,80
4.2 Bolniška odsotnost242415,90
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)00,5000,5000,90
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)01,1001,1001,60
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni05,3005,3004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka21,6021,6023,50
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,7011,7012,10
4.8 Srčna kap (35-74 let)01,5001,502
4.9 Možganska kap (35-84 let)02,5002,5003,10
4.10 Novi primeri raka562,20562,20538,20
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)07,6007,6009,70
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj13,7013,7014,60
4.13 Pomoč na domu03,3003,3004,40
4.14 Klopni meningoencefalitis28,1028,1003,90
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke63,4063,4059,10
4.16 Novi primeri pljučnega raka727269,40
4.17 Novi primeri raka dojke116,20116,2098,30
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost906,90906,90900,60
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)75,3075,3069,20
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)183,80183,80146,80
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)555528
5.7 Umrljivost zaradi samomora06,2006,2016,80

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1,1//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva5,45,79,57,2
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)6,06,35,35,4
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)11,513,115,913,6
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti70,169,368,565,8
%
1.6 Delovne migracije////
%
2.1 Telesni fitnes otrok53,754,149,950
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok28,427,927,024,2
%
2.3 Redni in občasni kadilci22,721,524,523,2
%
2.4 Visokotvegano opijanje43,139,339,342,8
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah2,21,91,51,4
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 11,210,59,58,8
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit68,969,668,265,6
%
3.2 Presejanost v Programu Zora68,368,671,272,4
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode////
%
3.4 Presejanost v Programu DORA78,777,979,177,6
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja68,672,664,267,5
%
4.2 Bolniška odsotnost24,022,718,917,7
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)0,50,50,50,8
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)1,11,11,81,9
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni5,35,45,55,3
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka21,621,925,222,9
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,711,212,211,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)1,51,42,02,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)2,52,42,62,5
sss/1000
4.10 Novi primeri raka562,2543,6560,5563,9
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)7,67,96,96,5
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj13,713,814,714,4
sss/100
4.13 Pomoč na domu3,32,92,92,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis28,139,26,78
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke63,457,670,166,7
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka72,076,769,367,7
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke116,2124,0127,4122,1
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost906,9938959,2909
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)75,391,683,974,2
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)183,8182,3163,5160
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)55,053,342,939,9
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora6,216,617,218,6
sss/100.000
Ribnica
Statistična regija Jugovzhodna Slovenija
Upravna enota Ribnica

Ribnica leži v jugovzhodni Sloveniji in je občina s kraškim značajem površja, ki je pretežno pokrit z gozdovi. Razpoznavni znak občine je 'Ribnčan Urban' s svojo pojočo govorico in tradicionalno krošnjo na rami.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 24,0 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 17,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil nižji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen pa blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,5 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 7,6 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 6 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 2,2 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 68,9 %, v Sloveniji pa 65,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 68,3 %, v Sloveniji pa 72,4 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690