logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Rogaška Slatina
Statistična regija Savinjska
Upravna enota Šmarje pri Jelšah

Območje Občine Rogaška Slatina po geografski legi razvrščamo v vzhodni del Zgornjega Sotelskega. Vrelci rogaške so bili znani že v antičnih časih in se danes izkoriščajo v zdraviliške in turistične namene.

Zdravilišče Rogaška Slatina
Vir: STO (http://www.slovenia.info, 18. 6. 2010), avtor Matej Vranič
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 17,8 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 17,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen velja enako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,0 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 5,0 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 28 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,4 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji prav tako.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 56,1 %, v Sloveniji pa 65,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 75,8 %, v Sloveniji pa 72,4 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine01,1001,101
1.2 Prirast prebivalstva06,5006,5008,90
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)04,4004,4005,30
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)15,1015,1014,50
1.5 Stopnja delovne aktivnosti69,3069,3069,10
1.6 Delovne migracije.........
2.1 Telesni fitnes otrok464652
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok26,4026,4025,90
2.3 Redni in občasni kadilci20,3020,3022,10
2.4 Visokotvegano opijanje43,1043,1037,60
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,4001,4001,70
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 09,7009,7012
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit56,1056,1070,40
3.2 Presejanost v Programu Zora75,8075,8080,10
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode.........
3.4 Presejanost v Programu DORA74,1074,1079,60
4.1 Samoocena dobrega zdravja59,8059,8071,80
4.2 Bolniška odsotnost17,8017,8015,90
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)0000,90
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)01,6001,6001,60
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni06,3006,3004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka25,2025,2023,50
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi12,5012,5012,10
4.8 Srčna kap (35-74 let)222
4.9 Možganska kap (35-84 let)02,5002,5003,10
4.10 Novi primeri raka487,20487,20538,20
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)5509,70
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj18,6018,6014,60
4.13 Pomoč na domu03,1003,1004,40
4.14 Klopni meningoencefalitis4403,90
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke57,8057,8059,10
4.16 Novi primeri pljučnega raka40,8040,8069,40
4.17 Novi primeri raka dojke110,60110,6098,30
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost945,40945,40900,60
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)64,3064,3069,20
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)157,10157,10146,80
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)26,1026,1028
5.7 Umrljivost zaradi samomora282816,80

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1,1//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva6,5-7,43,57,2
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)4,44,94,95,4
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)15,117,115,113,6
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti69,368,166,665,8
%
1.6 Delovne migracije////
%
2.1 Telesni fitnes otrok4645,848,450
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok26,428,625,624,2
%
2.3 Redni in občasni kadilci20,317,220,823,2
%
2.4 Visokotvegano opijanje43,152,347,742,8
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,41,41,41,4
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 9,77,98,38,8
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit56,158,865,065,6
%
3.2 Presejanost v Programu Zora75,875,176,472,4
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode////
%
3.4 Presejanost v Programu DORA74,175,977,677,6
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja59,856,861,967,5
%
4.2 Bolniška odsotnost17,819,519,017,7
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)00,20,50,8
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)1,62,11,61,9
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni6,36,25,95,3
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka25,224,823,922,9
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi12,512,112,411,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)2,02,02,52,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)2,52,82,92,5
sss/1000
4.10 Novi primeri raka487,2481,0507,7563,9
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)5,06,55,66,5
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj18,616,415,214,4
sss/100
4.13 Pomoč na domu3,14,43,52,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis44,27,28
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke57,866,566,866,7
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka40,847,156,967,7
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke110,6109,0105,9122,1
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost945,4999,7960,4909
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)64,375,178,774,2
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)157,1166,2155,4160
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)26,133,534,939,9
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora28,026,123,818,6
sss/100.000
Rogaška Slatina
Statistična regija Savinjska
Upravna enota Šmarje pri Jelšah

Območje Občine Rogaška Slatina po geografski legi razvrščamo v vzhodni del Zgornjega Sotelskega. Vrelci rogaške so bili znani že v antičnih časih in se danes izkoriščajo v zdraviliške in turistične namene.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 17,8 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 17,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen velja enako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,0 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 5,0 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 28 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,4 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji prav tako.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 56,1 %, v Sloveniji pa 65,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 75,8 %, v Sloveniji pa 72,4 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690