logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Rogašovci
Statistična regija Pomurska
Upravna enota Murska Sobota

Rogašovci so del severovzhodne Slovenije in mejijo na sosednjo Avstrijo. Ekološko vinogradništvo, sadjarstvo, čebelarstvo ter kmetijstvo so glavne dejavnosti prebivalcev občine.

Ledavsko jezero
Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 22. 6. 2010), CC Feri
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 16,0 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 17,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen pa blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 5,5 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 3,3 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 29 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 0,7 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 52,4 %, v Sloveniji pa 65,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 61,4 %, v Sloveniji pa 72,4 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine00,6000,601
1.2 Prirast prebivalstva-11,70-11,7008,90
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)04,6004,6005,30
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)30,3030,3014,50
1.5 Stopnja delovne aktivnosti39,3039,3069,10
1.6 Delovne migracije.........
2.1 Telesni fitnes otrok39,3039,3052
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok323225,90
2.3 Redni in občasni kadilci21,4021,4022,10
2.4 Visokotvegano opijanje46,2046,2037,60
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah00,7000,7001,70
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 09,2009,2012
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit52,4052,4070,40
3.2 Presejanost v Programu Zora61,4061,4080,10
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode.........
3.4 Presejanost v Programu DORA60,6060,6079,60
4.1 Samoocena dobrega zdravja55,4055,4071,80
4.2 Bolniška odsotnost161615,90
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)01,8001,8000,90
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)02,2002,2001,60
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni05,4005,4004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka29,3029,3023,50
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi14,5014,5012,10
4.8 Srčna kap (35-74 let)05,5005,502
4.9 Možganska kap (35-84 let)03,5003,5003,10
4.10 Novi primeri raka580,10580,10538,20
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)03,3003,3009,70
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj17,3017,3014,60
4.13 Pomoč na domu02,9002,9004,40
4.14 Klopni meningoencefalitis10,3010,3003,90
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke80,6080,6059,10
4.16 Novi primeri pljučnega raka59,9059,9069,40
4.17 Novi primeri raka dojke73,5073,5098,30
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost1.203,801.203,80900,60
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)91,2091,2069,20
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)218,50218,50146,80
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)53,3053,3028
5.7 Umrljivost zaradi samomora292916,80

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine0,6//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva-11,7-1,45,87,2
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)4,65,35,25,4
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)30,320,319,313,6
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti39,355,157,065,8
%
1.6 Delovne migracije////
%
2.1 Telesni fitnes otrok39,344,244,550
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok32,029,929,124,2
%
2.3 Redni in občasni kadilci21,421,422,523,2
%
2.4 Visokotvegano opijanje46,254,954,042,8
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah0,71,31,31,4
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 9,212,813,48,8
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit52,463,363,665,6
%
3.2 Presejanost v Programu Zora61,466,167,472,4
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode////
%
3.4 Presejanost v Programu DORA60,674,474,077,6
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja55,458,560,167,5
%
4.2 Bolniška odsotnost16,020,721,917,7
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)1,81,00,90,8
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)2,22,11,91,9
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni5,45,95,75,3
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka29,327,926,922,9
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi14,513,813,511,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)5,54,44,02,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)3,53,93,72,5
sss/1000
4.10 Novi primeri raka580,1595,8580,2563,9
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)3,35,15,26,5
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj17,316,515,814,4
sss/100
4.13 Pomoč na domu2,92,21,92,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis10,356,38
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke80,686,279,166,7
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka59,961,659,767,7
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke73,597,7104,6122,1
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost1203,81058,81046,9909
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)91,2115,5103,074,2
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)218,5166,8169,4160
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)53,337,239,939,9
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora29,012,814,018,6
sss/100.000
Rogašovci
Statistična regija Pomurska
Upravna enota Murska Sobota

Rogašovci so del severovzhodne Slovenije in mejijo na sosednjo Avstrijo. Ekološko vinogradništvo, sadjarstvo, čebelarstvo ter kmetijstvo so glavne dejavnosti prebivalcev občine.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 16,0 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 17,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen pa blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 5,5 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 3,3 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 29 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 0,7 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 52,4 %, v Sloveniji pa 65,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 61,4 %, v Sloveniji pa 72,4 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690