logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Rogatec
Statistična regija Savinjska
Upravna enota Šmarje pri Jelšah

Občina Rogatec se nahaja v jugovzhodnem delu Slovenije, na prehodu južnih obronkov vinorodnih Haloz v dolino zelenega Posotelja. Istoimensko naselje Rogatec se s 700-letnimi trškimi pravicami uvršča med najstarejše trge na Slovenskem.

Dvorec Strmol
Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 28. 6. 2010), CC Lacen
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 17,2 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 17,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen velja enako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,1 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji prav tako.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 8,5 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 18 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 0,9 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 54,5 %, v Sloveniji pa 65,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 75,7 %, v Sloveniji pa 72,4 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine01,1001,101
1.2 Prirast prebivalstva14,9014,9008,90
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)4405,30
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)19,2019,2014,50
1.5 Stopnja delovne aktivnosti69,8069,8069,10
1.6 Delovne migracije.........
2.1 Telesni fitnes otrok46,2046,2052
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok32,1032,1025,90
2.3 Redni in občasni kadilci212122,10
2.4 Visokotvegano opijanje39,9039,9037,60
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah00,9000,9001,70
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 18,6018,6012
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit54,5054,5070,40
3.2 Presejanost v Programu Zora75,7075,7080,10
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode.........
3.4 Presejanost v Programu DORA75,9075,9079,60
4.1 Samoocena dobrega zdravja54,6054,6071,80
4.2 Bolniška odsotnost17,2017,2015,90
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)0000,90
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)02,2002,2001,60
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni06,8006,8004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka262623,50
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi12,2012,2012,10
4.8 Srčna kap (35-74 let)02,1002,102
4.9 Možganska kap (35-84 let)4403,10
4.10 Novi primeri raka463463538,20
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)08,5008,5009,70
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj20,6020,6014,60
4.13 Pomoč na domu4404,40
4.14 Klopni meningoencefalitis0003,90
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke65,8065,8059,10
4.16 Novi primeri pljučnega raka34,9034,9069,40
4.17 Novi primeri raka dojke114,70114,7098,30
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost980,30980,30900,60
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)113,90113,9069,20
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)144,20144,20146,80
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)21,5021,5028
5.7 Umrljivost zaradi samomora18,1018,1016,80

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1,1//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva14,9-7,43,57,2
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)4,04,94,95,4
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)19,217,115,113,6
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti69,868,166,665,8
%
1.6 Delovne migracije////
%
2.1 Telesni fitnes otrok46,245,848,450
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok32,128,625,624,2
%
2.3 Redni in občasni kadilci21,017,220,823,2
%
2.4 Visokotvegano opijanje39,952,347,742,8
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah0,91,41,41,4
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 18,67,98,38,8
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit54,558,865,065,6
%
3.2 Presejanost v Programu Zora75,775,176,472,4
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode////
%
3.4 Presejanost v Programu DORA75,975,977,677,6
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja54,656,861,967,5
%
4.2 Bolniška odsotnost17,219,519,017,7
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)00,20,50,8
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)2,22,11,61,9
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni6,86,25,95,3
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka26,024,823,922,9
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi12,212,112,411,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)2,12,02,52,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)4,02,82,92,5
sss/1000
4.10 Novi primeri raka463,0481,0507,7563,9
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)8,56,55,66,5
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj20,616,415,214,4
sss/100
4.13 Pomoč na domu4,04,43,52,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis04,27,28
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke65,866,566,866,7
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka34,947,156,967,7
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke114,7109,0105,9122,1
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost980,3999,7960,4909
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)113,975,178,774,2
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)144,2166,2155,4160
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)21,533,534,939,9
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora18,126,123,818,6
sss/100.000
Rogatec
Statistična regija Savinjska
Upravna enota Šmarje pri Jelšah

Občina Rogatec se nahaja v jugovzhodnem delu Slovenije, na prehodu južnih obronkov vinorodnih Haloz v dolino zelenega Posotelja. Istoimensko naselje Rogatec se s 700-letnimi trškimi pravicami uvršča med najstarejše trge na Slovenskem.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 17,2 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 17,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen velja enako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,1 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji prav tako.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 8,5 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 18 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 0,9 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 54,5 %, v Sloveniji pa 65,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 75,7 %, v Sloveniji pa 72,4 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690