logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Ruše
Statistična regija Podravska
Upravna enota Ruše

Občina Ruše leži v zahodnem delu Štajerske ob vznožju Pohorja. Največje naravno bogastvo občine so njeni širni in bogati gozdovi, ki pokrivajo 82 % njene površine. Med najpomembnejšimi dejavnostmi občine je industrija.

Grad Fala
Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedija.org, 28. 6. 2010), avtor SI-Ziga
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 18,2 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 17,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen velja enako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,0 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 5,6 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 13 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 0,9 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 63,7 %, v Sloveniji pa 65,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 65,1 %, v Sloveniji pa 72,4 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine111
1.2 Prirast prebivalstva-07,70-07,7008,90
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)05,1005,1005,30
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)12,1012,1014,50
1.5 Stopnja delovne aktivnosti60,8060,8069,10
1.6 Delovne migracije.........
2.1 Telesni fitnes otrok47,4047,4052
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok282825,90
2.3 Redni in občasni kadilci25,2025,2022,10
2.4 Visokotvegano opijanje44,7044,7037,60
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah00,9000,9001,70
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 09,4009,4012
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit63,7063,7070,40
3.2 Presejanost v Programu Zora65,1065,1080,10
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode.........
3.4 Presejanost v Programu DORA77,2077,2079,60
4.1 Samoocena dobrega zdravja64,3064,3071,80
4.2 Bolniška odsotnost18,2018,2015,90
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)1100,90
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)02,8002,8001,60
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni06,5006,5004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka24,6024,6023,50
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi13,6013,6012,10
4.8 Srčna kap (35-74 let)222
4.9 Možganska kap (35-84 let)02,8002,8003,10
4.10 Novi primeri raka607,60607,60538,20
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)05,6005,6009,70
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj17,3017,3014,60
4.13 Pomoč na domu04,8004,8004,40
4.14 Klopni meningoencefalitis03,9003,9003,90
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke54,6054,6059,10
4.16 Novi primeri pljučnega raka99,2099,2069,40
4.17 Novi primeri raka dojke10910998,30
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost1.031,301.031,30900,60
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)126,60126,6069,20
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)211,30211,30146,80
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)69,6069,6028
5.7 Umrljivost zaradi samomora12,9012,9016,80

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva-7,7-3,95,57,2
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)5,14,95,35,4
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)12,112,812,213,6
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti60,860,661,065,8
%
1.6 Delovne migracije////
%
2.1 Telesni fitnes otrok47,443,747,150
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok28,028,027,024,2
%
2.3 Redni in občasni kadilci25,221,124,923,2
%
2.4 Visokotvegano opijanje44,741,743,742,8
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah0,90,90,71,4
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 9,47,28,68,8
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit63,762,862,865,6
%
3.2 Presejanost v Programu Zora65,167,270,872,4
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode////
%
3.4 Presejanost v Programu DORA77,277,278,377,6
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja64,362,464,067,5
%
4.2 Bolniška odsotnost18,219,018,417,7
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)1,00,90,80,8
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)2,82,52,01,9
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni6,56,35,45,3
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka24,624,623,322,9
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi13,613,512,311,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)2,01,72,12,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)2,82,52,72,5
sss/1000
4.10 Novi primeri raka607,6578,9558,1563,9
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)5,66,45,96,5
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj17,317,015,314,4
sss/100
4.13 Pomoč na domu4,84,62,22,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis3,911,64,98
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke54,666,166,166,7
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka99,297,567,067,7
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke109,0118,3127,6122,1
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost1031,31046,41003,4909
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)126,6113,691,074,2
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)211,3191,8172,1160
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)69,654,442,539,9
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora12,919,921,018,6
sss/100.000
Ruše
Statistična regija Podravska
Upravna enota Ruše

Občina Ruše leži v zahodnem delu Štajerske ob vznožju Pohorja. Največje naravno bogastvo občine so njeni širni in bogati gozdovi, ki pokrivajo 82 % njene površine. Med najpomembnejšimi dejavnostmi občine je industrija.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 18,2 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 17,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen velja enako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,0 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 5,6 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 13 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 0,9 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 63,7 %, v Sloveniji pa 65,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 65,1 %, v Sloveniji pa 72,4 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690