logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Semič
Statistična regija Jugovzhodna Slovenija
Upravna enota Črnomelj

Občina Semič se razteza na severnem obrobju belokranjskega kraškega ravnika, ob vznožju Kočevskega Roga ter na obronkih Gorjancev. Skoraj 70 % občine prekriva gozd, preostalo je vrtačasti kraški svet s steljniki, travniki in njivami.

Skale nad izvirom Krupe
Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 22. 6. 2010), CC Damijan Movrin
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 18,3 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 17,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen pa blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,0 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 4,8 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 17 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,4 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji prav tako.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 72,7 %, v Sloveniji pa 65,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 70,3 %, v Sloveniji pa 72,4 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine00,9000,901
1.2 Prirast prebivalstva10,2010,2008,90
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)5505,30
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)21,6021,6014,50
1.5 Stopnja delovne aktivnosti66,2066,2069,10
1.6 Delovne migracije.........
2.1 Telesni fitnes otrok60,7060,7052
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok29,8029,8025,90
2.3 Redni in občasni kadilci22,5022,5022,10
2.4 Visokotvegano opijanje39,7039,7037,60
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,4001,4001,70
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 10,3010,3012
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit72,7072,7070,40
3.2 Presejanost v Programu Zora70,3070,3080,10
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode.........
3.4 Presejanost v Programu DORA82,6082,6079,60
4.1 Samoocena dobrega zdravja63,8063,8071,80
4.2 Bolniška odsotnost18,3018,3015,90
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)00,3000,3000,90
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)01,9001,9001,60
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni05,6005,6004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka26,4026,4023,50
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi14,3014,3012,10
4.8 Srčna kap (35-74 let)222
4.9 Možganska kap (35-84 let)03,3003,3003,10
4.10 Novi primeri raka510,40510,40538,20
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)04,8004,8009,70
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj16,6016,6014,60
4.13 Pomoč na domu03,7003,7004,40
4.14 Klopni meningoencefalitis02,6002,6003,90
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke65,4065,4059,10
4.16 Novi primeri pljučnega raka70,2070,2069,40
4.17 Novi primeri raka dojke138,70138,7098,30
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost1.013,901.013,90900,60
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)80,8080,8069,20
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)121,10121,10146,80
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)34,4034,4028
5.7 Umrljivost zaradi samomora16,7016,7016,80

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine0,9//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva10,29,79,57,2
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)5,05,85,35,4
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)21,618,715,913,6
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti66,266,368,565,8
%
1.6 Delovne migracije////
%
2.1 Telesni fitnes otrok60,752,749,950
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok29,831,327,024,2
%
2.3 Redni in občasni kadilci22,530,824,523,2
%
2.4 Visokotvegano opijanje39,744,139,342,8
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,41,51,51,4
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 10,311,49,58,8
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit72,769,168,265,6
%
3.2 Presejanost v Programu Zora70,374,171,272,4
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode////
%
3.4 Presejanost v Programu DORA82,679,579,177,6
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja63,863,464,267,5
%
4.2 Bolniška odsotnost18,316,618,917,7
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)0,30,70,50,8
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)1,91,91,81,9
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni5,65,65,55,3
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka26,425,525,222,9
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi14,312,312,211,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)2,02,42,02,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)3,32,82,62,5
sss/1000
4.10 Novi primeri raka510,4536,4560,5563,9
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)4,86,76,96,5
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj16,615,314,714,4
sss/100
4.13 Pomoč na domu3,72,22,92,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis2,61,76,78
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke65,471,970,166,7
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka70,278,969,367,7
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke138,7118,2127,4122,1
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost1013,91034,1959,2909
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)80,894,983,974,2
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)121,1158,2163,5160
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)34,447,642,939,9
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora16,712,117,218,6
sss/100.000
Semič
Statistična regija Jugovzhodna Slovenija
Upravna enota Črnomelj

Občina Semič se razteza na severnem obrobju belokranjskega kraškega ravnika, ob vznožju Kočevskega Roga ter na obronkih Gorjancev. Skoraj 70 % občine prekriva gozd, preostalo je vrtačasti kraški svet s steljniki, travniki in njivami.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 18,3 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 17,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen pa blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,0 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 4,8 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 17 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,4 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji prav tako.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 72,7 %, v Sloveniji pa 65,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 70,3 %, v Sloveniji pa 72,4 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690