logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Sevnica
Statistična regija Spodnjeposavska
Upravna enota Sevnica

Občina Sevnica leži ob rekah Savi in Mirni. Med kulturnimi znamenitostmi je pomembnejši Sevniški grad, med naravne znamenitosti pa sodi avtohtono rastišče pontske azaleje in avtohtono rastišče encijana.

Sevniški grad in lutrovska klet
Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 22. 6. 2010), CC Marijan Latin
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 18,0 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 17,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen velja enako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,3 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 5,5 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 18 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,5 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 66,2 %, v Sloveniji pa 65,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 74,3 %, v Sloveniji pa 72,4 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine01,1001,101
1.2 Prirast prebivalstva05,7005,7008,90
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)05,7005,7005,30
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)15,1015,1014,50
1.5 Stopnja delovne aktivnosti67,3067,3069,10
1.6 Delovne migracije.........
2.1 Telesni fitnes otrok56,1056,1052
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok29,4029,4025,90
2.3 Redni in občasni kadilci20,4020,4022,10
2.4 Visokotvegano opijanje43,4043,4037,60
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,5001,5001,70
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 08,7008,7012
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit66,2066,2070,40
3.2 Presejanost v Programu Zora74,3074,3080,10
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode.........
3.4 Presejanost v Programu DORA76,9076,9079,60
4.1 Samoocena dobrega zdravja68,4068,4071,80
4.2 Bolniška odsotnost181815,90
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)00,5000,5000,90
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)02,7002,7001,60
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni7704,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka25,3025,3023,50
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,9011,9012,10
4.8 Srčna kap (35-74 let)02,4002,402
4.9 Možganska kap (35-84 let)02,3002,3003,10
4.10 Novi primeri raka532,80532,80538,20
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)05,5005,5009,70
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj14,1014,1014,60
4.13 Pomoč na domu04,1004,1004,40
4.14 Klopni meningoencefalitis05,8005,8003,90
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke56,9056,9059,10
4.16 Novi primeri pljučnega raka42,7042,7069,40
4.17 Novi primeri raka dojke140,80140,8098,30
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost1.0151.015900,60
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)102,30102,3069,20
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)185,30185,30146,80
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)363628
5.7 Umrljivost zaradi samomora18,3018,3016,80

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1,1//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva5,75,43,57,2
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)5,75,75,65,4
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)15,115,115,013,6
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti67,367,366,665,8
%
1.6 Delovne migracije////
%
2.1 Telesni fitnes otrok56,156,151,850
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok29,429,428,924,2
%
2.3 Redni in občasni kadilci20,420,421,823,2
%
2.4 Visokotvegano opijanje43,443,443,942,8
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,51,51,41,4
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 8,78,711,28,8
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit66,266,262,365,6
%
3.2 Presejanost v Programu Zora74,374,370,572,4
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode////
%
3.4 Presejanost v Programu DORA76,976,974,877,6
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja68,468,471,567,5
%
4.2 Bolniška odsotnost18,018,018,417,7
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)0,50,50,60,8
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)2,72,72,11,9
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni7,07,06,35,3
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka25,325,325,622,9
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,911,912,411,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)2,42,42,92,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)2,32,32,92,5
sss/1000
4.10 Novi primeri raka532,8532,8542,4563,9
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)5,55,58,26,5
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj14,114,114,614,4
sss/100
4.13 Pomoč na domu4,14,13,92,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis5,85,82,48
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke56,956,964,366,7
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka42,742,753,767,7
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke140,8140,8123,7122,1
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost1.0151.015979,4909
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)102,3102,387,274,2
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)185,3185,3171,6160
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)36,036,039,839,9
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora18,318,322,418,6
sss/100.000
Sevnica
Statistična regija Spodnjeposavska
Upravna enota Sevnica

Občina Sevnica leži ob rekah Savi in Mirni. Med kulturnimi znamenitostmi je pomembnejši Sevniški grad, med naravne znamenitosti pa sodi avtohtono rastišče pontske azaleje in avtohtono rastišče encijana.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 18,0 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 17,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen velja enako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,3 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 5,5 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 18 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,5 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 66,2 %, v Sloveniji pa 65,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 74,3 %, v Sloveniji pa 72,4 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690