logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Cankova
Statistična regija Pomurska
Upravna enota Murska Sobota

Na južnem delu rahlo valovito, proti severu pa gričevnato pokrajino občine Cankova na zahodu omejuje 22 kilometrov dolga meja z Avstrijo. V zahodnem delu občine se razprostira precej veliko umetno Ledavsko jezero.

Cankova
Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 23. 6. 2010), © Vojko Prah
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 21,5 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 17,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen velja enako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,1 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji prav tako.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 5,6 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 2,0 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 62,5 %, v Sloveniji pa 65,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 64,8 %, v Sloveniji pa 72,4 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine00,7000,701
1.2 Prirast prebivalstva-00,60-00,6008,90
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)05,2005,2005,30
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)23,6023,6014,50
1.5 Stopnja delovne aktivnosti48,7048,7069,10
1.6 Delovne migracije.........
2.1 Telesni fitnes otrok36,3036,3052
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok38,4038,4025,90
2.3 Redni in občasni kadilci21,5021,5022,10
2.4 Visokotvegano opijanje59,8059,8037,60
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah2201,70
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 141412
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit62,5062,5070,40
3.2 Presejanost v Programu Zora64,8064,8080,10
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode.........
3.4 Presejanost v Programu DORA71,8071,8079,60
4.1 Samoocena dobrega zdravja60,7060,7071,80
4.2 Bolniška odsotnost21,5021,5015,90
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)01,6001,6000,90
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)03,1003,1001,60
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni7704,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka31,4031,4023,50
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi16,8016,8012,10
4.8 Srčna kap (35-74 let)02,1002,102
4.9 Možganska kap (35-84 let)05,5005,5003,10
4.10 Novi primeri raka574,10574,10538,20
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)05,6005,6009,70
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj18,9018,9014,60
4.13 Pomoč na domu03,3003,3004,40
4.14 Klopni meningoencefalitis06,1006,1003,90
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke77,5077,5059,10
4.16 Novi primeri pljučnega raka92,2092,2069,40
4.17 Novi primeri raka dojke44,9044,9098,30
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost1.307,701.307,70900,60
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)220,10220,1069,20
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)266,10266,10146,80
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)103,10103,1028
5.7 Umrljivost zaradi samomora0016,80

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine0,7//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva-0,6-1,45,87,2
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)5,25,35,25,4
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)23,620,319,313,6
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti48,755,157,065,8
%
1.6 Delovne migracije////
%
2.1 Telesni fitnes otrok36,344,244,550
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok38,429,929,124,2
%
2.3 Redni in občasni kadilci21,521,422,523,2
%
2.4 Visokotvegano opijanje59,854,954,042,8
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah2,01,31,31,4
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 14,012,813,48,8
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit62,563,363,665,6
%
3.2 Presejanost v Programu Zora64,866,167,472,4
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode////
%
3.4 Presejanost v Programu DORA71,874,474,077,6
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja60,758,560,167,5
%
4.2 Bolniška odsotnost21,520,721,917,7
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)1,61,00,90,8
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)3,12,11,91,9
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni7,05,95,75,3
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka31,427,926,922,9
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi16,813,813,511,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)2,14,44,02,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)5,53,93,72,5
sss/1000
4.10 Novi primeri raka574,1595,8580,2563,9
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)5,65,15,26,5
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj18,916,515,814,4
sss/100
4.13 Pomoč na domu3,32,21,92,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis6,156,38
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke77,586,279,166,7
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka92,261,659,767,7
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke44,997,7104,6122,1
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost1307,71058,81046,9909
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)220,1115,5103,074,2
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)266,1166,8169,4160
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)103,137,239,939,9
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora012,814,018,6
sss/100.000
Cankova
Statistična regija Pomurska
Upravna enota Murska Sobota

Na južnem delu rahlo valovito, proti severu pa gričevnato pokrajino občine Cankova na zahodu omejuje 22 kilometrov dolga meja z Avstrijo. V zahodnem delu občine se razprostira precej veliko umetno Ledavsko jezero.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 21,5 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 17,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen velja enako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,1 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji prav tako.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 5,6 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 2,0 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 62,5 %, v Sloveniji pa 65,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 64,8 %, v Sloveniji pa 72,4 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690