logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Sežana
Statistična regija Obalno-kraška
Upravna enota Sežana

Občina Sežana meji na Italijo, to pa ji poleg kraškega značaja površja daje dobre možnosti za razvoj, predvsem turizma. Kobilarna Lipica, kraška jama Vilenica, osmice, turizem na kmetijah ter kraški pršut in teran so njeni razpoznavni znaki.

Lipicanec
Vir: STO (http://www.slovenia.info, 18. 6. 2010), avtor Lenarčič
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 15,0 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 17,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil nižji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen velja enako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,4 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 7,4 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 17 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,0 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 61,0 %, v Sloveniji pa 65,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 73,1 %, v Sloveniji pa 72,4 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine111
1.2 Prirast prebivalstva09,1009,1008,90
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)06,1006,1005,30
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)14,3014,3014,50
1.5 Stopnja delovne aktivnosti65,1065,1069,10
1.6 Delovne migracije.........
2.1 Telesni fitnes otrok46,5046,5052
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok27,2027,2025,90
2.3 Redni in občasni kadilci20,8020,8022,10
2.4 Visokotvegano opijanje42,5042,5037,60
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1101,70
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 10,3010,3012
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit616170,40
3.2 Presejanost v Programu Zora73,1073,1080,10
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode.........
3.4 Presejanost v Programu DORA76,4076,4079,60
4.1 Samoocena dobrega zdravja72,3072,3071,80
4.2 Bolniška odsotnost151515,90
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)00,6000,6000,90
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)01,6001,6001,60
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni04,2004,2004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka20,8020,8023,50
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi09,9009,9012,10
4.8 Srčna kap (35-74 let)02,4002,402
4.9 Možganska kap (35-84 let)01,7001,7003,10
4.10 Novi primeri raka464,30464,30538,20
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)07,4007,4009,70
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj12,9012,9014,60
4.13 Pomoč na domu01,3001,3004,40
4.14 Klopni meningoencefalitis00,7000,7003,90
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke474759,10
4.16 Novi primeri pljučnega raka555569,40
4.17 Novi primeri raka dojke99,7099,7098,30
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost849,40849,40900,60
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)57,8057,8069,20
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)126,70126,70146,80
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)31,4031,4028
5.7 Umrljivost zaradi samomora16,9016,9016,80

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva9,17,23,67,2
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)6,15,75,75,4
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)14,313,813,713,6
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti65,165,666,865,8
%
1.6 Delovne migracije////
%
2.1 Telesni fitnes otrok46,549,148,750
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok27,225,924,324,2
%
2.3 Redni in občasni kadilci20,817,025,423,2
%
2.4 Visokotvegano opijanje42,542,446,642,8
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,01,00,91,4
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 10,39,711,38,8
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit61,061,361,465,6
%
3.2 Presejanost v Programu Zora73,172,368,272,4
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode////
%
3.4 Presejanost v Programu DORA76,476,679,877,6
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja72,376,174,867,5
%
4.2 Bolniška odsotnost15,015,916,817,7
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)0,60,70,80,8
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)1,61,61,41,9
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni4,24,44,75,3
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka20,821,420,922,9
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi9,910,210,711,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)2,42,22,22,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)1,71,92,22,5
sss/1000
4.10 Novi primeri raka464,3490,8538,4563,9
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)7,48,16,86,5
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj12,913,014,014,4
sss/100
4.13 Pomoč na domu1,32,12,52,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis0,721,48
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke47,048,053,566,7
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka55,053,468,967,7
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke99,799,6131,9122,1
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost849,4908,5853,4909
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)57,866,364,174,2
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)126,7138,1147,8160
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)31,428,036,639,9
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora16,917,212,618,6
sss/100.000
Sežana
Statistična regija Obalno-kraška
Upravna enota Sežana

Občina Sežana meji na Italijo, to pa ji poleg kraškega značaja površja daje dobre možnosti za razvoj, predvsem turizma. Kobilarna Lipica, kraška jama Vilenica, osmice, turizem na kmetijah ter kraški pršut in teran so njeni razpoznavni znaki.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 15,0 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 17,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil nižji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen velja enako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,4 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 7,4 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 17 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,0 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 61,0 %, v Sloveniji pa 65,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 73,1 %, v Sloveniji pa 72,4 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690