logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Slovenj Gradec
Statistična regija Koroška
Upravna enota Slovenj Gradec

Slovenj Gradec je sedež edine koroške mestne občine ter upravno, gospodarsko, kulturno in prometno središče Mislinjske doline in Koroške nasploh. V smučarskem centru Kope se razvija zlasti zimski turizem.

Slovenj Gradec
Vir: RRA Koroška (http://www.koroška.si, 29. 6. 2010), avtor Tomo Jeseničnik
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 20,4 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 17,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen velja enako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,5 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 6,1 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 22 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,9 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 67,3 %, v Sloveniji pa 65,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 78,9 %, v Sloveniji pa 72,4 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine01,1001,101
1.2 Prirast prebivalstva-00,20-00,2008,90
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)04,6004,6005,30
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)13,8013,8014,50
1.5 Stopnja delovne aktivnosti65,1065,1069,10
1.6 Delovne migracije.........
2.1 Telesni fitnes otrok52,4052,4052
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok24,3024,3025,90
2.3 Redni in občasni kadilci22,6022,6022,10
2.4 Visokotvegano opijanje33,2033,2037,60
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,9001,9001,70
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 08,8008,8012
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit67,3067,3070,40
3.2 Presejanost v Programu Zora78,9078,9080,10
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode.........
3.4 Presejanost v Programu DORA787879,60
4.1 Samoocena dobrega zdravja65,8065,8071,80
4.2 Bolniška odsotnost20,4020,4015,90
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)00,8000,8000,90
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)02,2002,2001,60
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni05,3005,3004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka22,9022,9023,50
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,9011,9012,10
4.8 Srčna kap (35-74 let)02,5002,502
4.9 Možganska kap (35-84 let)03,3003,3003,10
4.10 Novi primeri raka491491538,20
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)06,1006,1009,70
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj14,4014,4014,60
4.13 Pomoč na domu1104,40
4.14 Klopni meningoencefalitis19,6019,6003,90
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke67,8067,8059,10
4.16 Novi primeri pljučnega raka61,2061,2069,40
4.17 Novi primeri raka dojke106,70106,7098,30
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost903,50903,50900,60
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)78,4078,4069,20
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)145,20145,20146,80
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)38,8038,8028
5.7 Umrljivost zaradi samomora22,3022,3016,80

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1,1//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva-0,20,911,17,2
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)4,64,45,25,4
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)13,813,914,113,6
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti65,165,562,265,8
%
1.6 Delovne migracije////
%
2.1 Telesni fitnes otrok52,452,348,850
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok24,325,726,324,2
%
2.3 Redni in občasni kadilci22,621,920,823,2
%
2.4 Visokotvegano opijanje33,227,324,942,8
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,91,91,81,4
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 8,88,98,98,8
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit67,367,265,865,6
%
3.2 Presejanost v Programu Zora78,978,578,872,4
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode////
%
3.4 Presejanost v Programu DORA78,078,675,877,6
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja65,867,263,467,5
%
4.2 Bolniška odsotnost20,420,924,817,7
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)0,80,70,80,8
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)2,22,21,81,9
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni5,35,35,25,3
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka22,923,123,222,9
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,911,911,511,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)2,52,82,82,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)3,33,33,42,5
sss/1000
4.10 Novi primeri raka491,0517,4552,7563,9
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)6,16,16,36,5
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj14,414,615,114,4
sss/100
4.13 Pomoč na domu1,01,31,62,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis19,625,920,48
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke67,868,969,666,7
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka61,267,073,267,7
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke106,7105,1107,0122,1
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost903,5922954,4909
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)78,472,481,974,2
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)145,2157,2170,4160
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)38,840,642,939,9
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora22,322,122,018,6
sss/100.000
Slovenj Gradec
Statistična regija Koroška
Upravna enota Slovenj Gradec

Slovenj Gradec je sedež edine koroške mestne občine ter upravno, gospodarsko, kulturno in prometno središče Mislinjske doline in Koroške nasploh. V smučarskem centru Kope se razvija zlasti zimski turizem.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 20,4 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 17,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen velja enako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,5 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 6,1 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 22 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,9 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 67,3 %, v Sloveniji pa 65,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 78,9 %, v Sloveniji pa 72,4 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690