logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Slovenske Konjice
Statistična regija Savinjska
Upravna enota Slovenske Konjice

Občina Slovenske Konjice leži v Dravinjski dolini. Občinsko središče je dobilo oznako 'mesto cvetja in vina'; odlikovano je s številnimi priznanji najlepšega izletniškega mesta in z zlato medaljo evropskega tekmovanja Entente Florale.

Žička kartuzija
Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 22. 6. 2010), CC Mihael Simonič
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 18,2 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 17,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen velja enako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,2 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 6,2 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 35 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,1 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 63,7 %, v Sloveniji pa 65,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 80,6 %, v Sloveniji pa 72,4 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine111
1.2 Prirast prebivalstva08,1008,1008,90
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)4405,30
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)12,9012,9014,50
1.5 Stopnja delovne aktivnosti67,4067,4069,10
1.6 Delovne migracije.........
2.1 Telesni fitnes otrok47,2047,2052
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok28,1028,1025,90
2.3 Redni in občasni kadilci22,7022,7022,10
2.4 Visokotvegano opijanje43,2043,2037,60
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,1001,1001,70
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 05,7005,7012
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit63,8063,8070,40
3.2 Presejanost v Programu Zora80,6080,6080,10
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode.........
3.4 Presejanost v Programu DORA75,7075,7079,60
4.1 Samoocena dobrega zdravja64,4064,4071,80
4.2 Bolniška odsotnost18,2018,2015,90
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)00,6000,6000,90
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)01,8001,8001,60
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni05,8005,8004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka24,4024,4023,50
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,9011,9012,10
4.8 Srčna kap (35-74 let)02,2002,202
4.9 Možganska kap (35-84 let)02,8002,8003,10
4.10 Novi primeri raka538,50538,50538,20
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)06,2006,2009,70
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj15,4015,4014,60
4.13 Pomoč na domu03,8003,8004,40
4.14 Klopni meningoencefalitis10,6010,6003,90
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke55,1055,1059,10
4.16 Novi primeri pljučnega raka66,1066,1069,40
4.17 Novi primeri raka dojke111,40111,4098,30
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost995,70995,70900,60
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)90,9090,9069,20
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)173,60173,60146,80
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)42,7042,7028
5.7 Umrljivost zaradi samomora34,8034,8016,80

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva8,15,33,57,2
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)4,03,94,95,4
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)12,915,215,113,6
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti67,468,266,665,8
%
1.6 Delovne migracije////
%
2.1 Telesni fitnes otrok47,247,148,450
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok28,127,825,624,2
%
2.3 Redni in občasni kadilci22,722,120,823,2
%
2.4 Visokotvegano opijanje43,246,247,742,8
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,11,11,41,4
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 5,76,98,38,8
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit63,862,865,065,6
%
3.2 Presejanost v Programu Zora80,680,776,472,4
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode////
%
3.4 Presejanost v Programu DORA75,777,277,677,6
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja64,464,661,967,5
%
4.2 Bolniška odsotnost18,220,419,017,7
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)0,60,40,50,8
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)1,81,91,61,9
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni5,85,95,95,3
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka24,424,923,922,9
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,912,012,411,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)2,22,22,52,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)2,82,72,92,5
sss/1000
4.10 Novi primeri raka538,5537,9507,7563,9
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)6,26,05,66,5
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj15,415,815,214,4
sss/100
4.13 Pomoč na domu3,84,13,52,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis10,619,37,28
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke55,157,866,866,7
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka66,161,456,967,7
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke111,4114,4105,9122,1
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost995,71020,2960,4909
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)90,992,778,774,2
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)173,6169,5155,4160
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)42,746,234,939,9
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora34,837,723,818,6
sss/100.000
Slovenske Konjice
Statistična regija Savinjska
Upravna enota Slovenske Konjice

Občina Slovenske Konjice leži v Dravinjski dolini. Občinsko središče je dobilo oznako 'mesto cvetja in vina'; odlikovano je s številnimi priznanji najlepšega izletniškega mesta in z zlato medaljo evropskega tekmovanja Entente Florale.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 18,2 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 17,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen velja enako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,2 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 6,2 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 35 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,1 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 63,7 %, v Sloveniji pa 65,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 80,6 %, v Sloveniji pa 72,4 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690