logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Sodražica
Statistična regija Jugovzhodna Slovenija
Upravna enota Ribnica

Občina Sodražica sodi po površini med manjše in redkeje naseljene slovenske občine. Znana je po izdelavi suhe robe, kar je bilo tako v preteklosti kot je tudi danes možno zaradi obilice lesa v mešanih gozdovih na tem območju.

Sodražica
Vir: Občina Sodražica (http://www.sodrazica.si, 30. 6. 2010), arhiv Občine Sodražica
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 23,1 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 17,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen pa višji* od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,6 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 7,5 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 39 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,4 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji prav tako.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 74,1 %, v Sloveniji pa 65,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 70,5 %, v Sloveniji pa 72,4 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine01,1001,101
1.2 Prirast prebivalstva03,7003,7008,90
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)6605,30
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)15,1015,1014,50
1.5 Stopnja delovne aktivnosti68,9068,9069,10
1.6 Delovne migracije.........
2.1 Telesni fitnes otrok51,3051,3052
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok26,7026,7025,90
2.3 Redni in občasni kadilci212122,10
2.4 Visokotvegano opijanje38,9038,9037,60
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,4001,4001,70
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 07,7007,7012
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit74,1074,1070,40
3.2 Presejanost v Programu Zora70,5070,5080,10
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode.........
3.4 Presejanost v Programu DORA78,5078,5079,60
4.1 Samoocena dobrega zdravja68,4068,4071,80
4.2 Bolniška odsotnost23,1023,1015,90
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)00,8000,8000,90
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)00,9000,9001,60
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni05,7005,7004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka22,9022,9023,50
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi10,7010,7012,10
4.8 Srčna kap (35-74 let)01,6001,602
4.9 Možganska kap (35-84 let)02,2002,2003,10
4.10 Novi primeri raka453,10453,10538,20
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)07,5007,5009,70
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj14,8014,8014,60
4.13 Pomoč na domu02,8002,8004,40
4.14 Klopni meningoencefalitis50,5050,5003,90
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke15,1015,1059,10
4.16 Novi primeri pljučnega raka74,3074,3069,40
4.17 Novi primeri raka dojke143,90143,9098,30
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost869,30869,30900,60
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)85,8085,8069,20
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)173,30173,30146,80
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)44,1044,1028
5.7 Umrljivost zaradi samomora38,7038,7016,80

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1,1//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva3,75,79,57,2
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)6,06,35,35,4
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)15,113,115,913,6
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti68,969,368,565,8
%
1.6 Delovne migracije////
%
2.1 Telesni fitnes otrok51,354,149,950
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok26,727,927,024,2
%
2.3 Redni in občasni kadilci21,021,524,523,2
%
2.4 Visokotvegano opijanje38,939,339,342,8
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,41,91,51,4
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 7,710,59,58,8
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit74,169,668,265,6
%
3.2 Presejanost v Programu Zora70,568,671,272,4
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode////
%
3.4 Presejanost v Programu DORA78,577,979,177,6
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja68,472,664,267,5
%
4.2 Bolniška odsotnost23,122,718,917,7
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)0,80,50,50,8
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)0,91,11,81,9
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni5,75,45,55,3
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka22,921,925,222,9
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi10,711,212,211,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)1,61,42,02,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)2,22,42,62,5
sss/1000
4.10 Novi primeri raka453,1543,6560,5563,9
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)7,57,96,96,5
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj14,813,814,714,4
sss/100
4.13 Pomoč na domu2,82,92,92,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis50,539,26,78
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke15,157,670,166,7
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka74,376,769,367,7
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke143,9124,0127,4122,1
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost869,3938959,2909
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)85,891,683,974,2
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)173,3182,3163,5160
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)44,153,342,939,9
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora38,716,617,218,6
sss/100.000
Sodražica
Statistična regija Jugovzhodna Slovenija
Upravna enota Ribnica

Občina Sodražica sodi po površini med manjše in redkeje naseljene slovenske občine. Znana je po izdelavi suhe robe, kar je bilo tako v preteklosti kot je tudi danes možno zaradi obilice lesa v mešanih gozdovih na tem območju.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 23,1 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 17,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen pa višji* od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,6 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 7,5 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 39 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,4 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji prav tako.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 74,1 %, v Sloveniji pa 65,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 70,5 %, v Sloveniji pa 72,4 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690