logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Solčava
Statistična regija Savinjska
Upravna enota Mozirje

Solčava je najredkeje naseljena slovenska občina. Občina v Zgornje Savinjski dolini je prometno in naravnogeografsko zelo omejena in zaprta. Ponaša pa se s krajinskima parkoma Logarska dolina in Robanov kot.

Logarska dolina
Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 22. 6. 2010), avtor SI-Ziga
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 17,8 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 17,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji* od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen pa nižji* od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 0,6 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 6,7 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil nižji* od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 60,2 %, v Sloveniji pa 65,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 72,1 %, v Sloveniji pa 72,4 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine00,7000,701
1.2 Prirast prebivalstva-01,90-01,9008,90
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)06,2006,2005,30
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)151514,50
1.5 Stopnja delovne aktivnosti666669,10
1.6 Delovne migracije.........
2.1 Telesni fitnes otrok58,8058,8052
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok29,7029,7025,90
2.3 Redni in občasni kadilci21,2021,2022,10
2.4 Visokotvegano opijanje35,1035,1037,60
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah0001,70
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 07,1007,1012
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit60,2060,2070,40
3.2 Presejanost v Programu Zora72,1072,1080,10
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode.........
3.4 Presejanost v Programu DORA65,3065,3079,60
4.1 Samoocena dobrega zdravja64,2064,2071,80
4.2 Bolniška odsotnost17,8017,8015,90
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)0000,90
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)02,1002,1001,60
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni03,8003,8004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka23,9023,9023,50
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi10,9010,9012,10
4.8 Srčna kap (35-74 let)00,6000,602
4.9 Možganska kap (35-84 let)01,2001,2003,10
4.10 Novi primeri raka292,90292,90538,20
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)06,7006,7009,70
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj13,5013,5014,60
4.13 Pomoč na domu-999.998-999.99804,40
4.14 Klopni meningoencefalitis0003,90
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke38,5038,5059,10
4.16 Novi primeri pljučnega raka114,90114,9069,40
4.17 Novi primeri raka dojke0098,30
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost1.033,301.033,30900,60
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)258,90258,9069,20
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)123,50123,50146,80
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)87,9087,9028
5.7 Umrljivost zaradi samomora0016,80

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine0,7//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva-1,910,63,57,2
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)6,25,64,95,4
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)15,017,215,113,6
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti66,067,166,665,8
%
1.6 Delovne migracije////
%
2.1 Telesni fitnes otrok58,850,548,450
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok29,726,525,624,2
%
2.3 Redni in občasni kadilci21,228,520,823,2
%
2.4 Visokotvegano opijanje35,137,647,742,8
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,61,41,4
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 7,119,08,38,8
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit60,267,365,065,6
%
3.2 Presejanost v Programu Zora72,176,176,472,4
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode////
%
3.4 Presejanost v Programu DORA65,375,377,677,6
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja64,255,261,967,5
%
4.2 Bolniška odsotnost17,817,719,017,7
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)00,30,50,8
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)2,11,81,61,9
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni3,85,05,95,3
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka23,923,823,922,9
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi10,911,512,411,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)0,62,02,52,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)1,22,82,92,5
sss/1000
4.10 Novi primeri raka292,9456,2507,7563,9
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)6,75,95,66,5
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj13,516,015,214,4
sss/100
4.13 Pomoč na domu.1,43,52,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis016,97,28
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke38,553,866,866,7
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka114,944,056,967,7
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke090,6105,9122,1
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost1033,31010,7960,4909
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)258,987,478,774,2
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)123,5143,1155,4160
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)87,930,234,939,9
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora019,323,818,6
sss/100.000
Solčava
Statistična regija Savinjska
Upravna enota Mozirje

Solčava je najredkeje naseljena slovenska občina. Občina v Zgornje Savinjski dolini je prometno in naravnogeografsko zelo omejena in zaprta. Ponaša pa se s krajinskima parkoma Logarska dolina in Robanov kot.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 17,8 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 17,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji* od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen pa nižji* od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 0,6 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 6,7 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil nižji* od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 60,2 %, v Sloveniji pa 65,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 72,1 %, v Sloveniji pa 72,4 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690