logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Središče ob Dravi
Statistična regija Podravska
Upravna enota Ormož

Ena manjših in mlajših slovenskih občin se razteza med gričevnatimi Slovenskimi goricami na severu in reko Dravo na jugu. Obsega 5 naselij, v katerih se pretežni del prebivalstva ukvarja s storitvenimi dejavnostmi.

Reka Drava, stranski rokav
Vir: SOkol ARSO (http://nfp-si.eionet.europa.eu/sokol, 28. 6. 2010), avtor Marjan Šenica
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 21,8 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 17,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen pa blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,9 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 5,4 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 8 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 0,5 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji* od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 59,8 %, v Sloveniji pa 65,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 72,3 %, v Sloveniji pa 72,4 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine111
1.2 Prirast prebivalstva-28,20-28,2008,90
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)06,7006,7005,30
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)14,2014,2014,50
1.5 Stopnja delovne aktivnosti70,6070,6069,10
1.6 Delovne migracije.........
2.1 Telesni fitnes otrok43,6043,6052
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok32,9032,9025,90
2.3 Redni in občasni kadilci25,2025,2022,10
2.4 Visokotvegano opijanje48,8048,8037,60
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah00,5000,5001,70
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 131312
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit59,8059,8070,40
3.2 Presejanost v Programu Zora72,3072,3080,10
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode.........
3.4 Presejanost v Programu DORA80,8080,8079,60
4.1 Samoocena dobrega zdravja52,7052,7071,80
4.2 Bolniška odsotnost21,8021,8015,90
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)01,8001,8000,90
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)01,6001,6001,60
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni04,6004,6004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka26,4026,4023,50
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi12,4012,4012,10
4.8 Srčna kap (35-74 let)02,9002,902
4.9 Možganska kap (35-84 let)01,7001,7003,10
4.10 Novi primeri raka492,20492,20538,20
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)05,4005,4009,70
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj17,6017,6014,60
4.13 Pomoč na domu00,9000,9004,40
4.14 Klopni meningoencefalitis0003,90
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke72,9072,9059,10
4.16 Novi primeri pljučnega raka54,4054,4069,40
4.17 Novi primeri raka dojke127,50127,5098,30
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost999999900,60
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)41,1041,1069,20
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)163,90163,90146,80
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)40,2040,2028
5.7 Umrljivost zaradi samomora07,9007,9016,80

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva-28,26,25,57,2
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)6,75,65,35,4
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)14,216,012,213,6
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti70,666,061,065,8
%
1.6 Delovne migracije////
%
2.1 Telesni fitnes otrok43,647,947,150
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok32,930,427,024,2
%
2.3 Redni in občasni kadilci25,228,724,923,2
%
2.4 Visokotvegano opijanje48,844,543,742,8
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah0,50,90,71,4
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 13,011,28,68,8
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit59,863,362,865,6
%
3.2 Presejanost v Programu Zora72,371,970,872,4
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode////
%
3.4 Presejanost v Programu DORA80,876,978,377,6
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja52,742,764,067,5
%
4.2 Bolniška odsotnost21,819,518,417,7
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)1,81,10,80,8
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)1,62,62,01,9
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni4,65,35,45,3
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka26,426,423,322,9
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi12,413,112,311,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)2,92,72,12,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)1,72,82,72,5
sss/1000
4.10 Novi primeri raka492,2556,6558,1563,9
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)5,45,95,96,5
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj17,617,415,314,4
sss/100
4.13 Pomoč na domu0,91,42,22,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis06,24,98
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke72,969,366,166,7
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka54,460,967,067,7
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke127,5121,7127,6122,1
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost9991054,71003,4909
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)41,191,791,074,2
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)163,9157,3172,1160
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)40,232,142,539,9
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora7,913,621,018,6
sss/100.000
Središče ob Dravi
Statistična regija Podravska
Upravna enota Ormož

Ena manjših in mlajših slovenskih občin se razteza med gričevnatimi Slovenskimi goricami na severu in reko Dravo na jugu. Obsega 5 naselij, v katerih se pretežni del prebivalstva ukvarja s storitvenimi dejavnostmi.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 21,8 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 17,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen pa blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,9 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 5,4 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 8 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 0,5 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji* od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 59,8 %, v Sloveniji pa 65,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 72,3 %, v Sloveniji pa 72,4 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690