logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Starše
Statistična regija Podravska
Upravna enota Maribor

Na severovzhodnem delu Dravskega polja, prislonjena ob staro strugo Drave, leži Občina Starše. Kmetijstvo je ena njenih poglavitnih gospodarskih dejavnosti, ki za prebivalstvo predstavlja dopolnilno in ne osnovno dejavnost.

Starše
Vir: Starše.eu (http://www.starse.eu, 26. 6. 2010), avtor Stašo Vobič
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 18,9 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 17,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen velja enako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,4 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 5,2 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 9 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 0,3 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 68,4 %, v Sloveniji pa 65,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 69,8 %, v Sloveniji pa 72,4 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine111
1.2 Prirast prebivalstva17,5017,5008,90
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)05,2005,2005,30
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)09,3009,3014,50
1.5 Stopnja delovne aktivnosti62,4062,4069,10
1.6 Delovne migracije.........
2.1 Telesni fitnes otrok58,2058,2052
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok30,9030,9025,90
2.3 Redni in občasni kadilci21,2021,2022,10
2.4 Visokotvegano opijanje40,1040,1037,60
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah00,3000,3001,70
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 09,9009,9012
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit68,4068,4070,40
3.2 Presejanost v Programu Zora69,8069,8080,10
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode.........
3.4 Presejanost v Programu DORA83,8083,8079,60
4.1 Samoocena dobrega zdravja62,2062,2071,80
4.2 Bolniška odsotnost18,9018,9015,90
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)00,6000,6000,90
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)1101,60
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni06,5006,5004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka25,4025,4023,50
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi12,7012,7012,10
4.8 Srčna kap (35-74 let)02,4002,402
4.9 Možganska kap (35-84 let)03,1003,1003,10
4.10 Novi primeri raka498,90498,90538,20
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)05,2005,2009,70
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj151514,60
4.13 Pomoč na domu04,2004,2004,40
4.14 Klopni meningoencefalitis08,7008,7003,90
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke58,1058,1059,10
4.16 Novi primeri pljučnega raka64,8064,8069,40
4.17 Novi primeri raka dojke108,80108,8098,30
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost1.106,501.106,50900,60
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)83,3083,3069,20
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)175,40175,40146,80
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)43,9043,9028
5.7 Umrljivost zaradi samomora08,8008,8016,80

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva17,59,85,57,2
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)5,25,85,35,4
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)9,39,512,213,6
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti62,459,261,065,8
%
1.6 Delovne migracije////
%
2.1 Telesni fitnes otrok58,246,447,150
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok30,924,727,024,2
%
2.3 Redni in občasni kadilci21,228,124,923,2
%
2.4 Visokotvegano opijanje40,145,943,742,8
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah0,30,60,71,4
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 9,97,78,68,8
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit68,461,662,865,6
%
3.2 Presejanost v Programu Zora69,867,470,872,4
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode////
%
3.4 Presejanost v Programu DORA83,877,178,377,6
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja62,268,164,067,5
%
4.2 Bolniška odsotnost18,916,818,417,7
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)0,61,10,80,8
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)1,01,72,01,9
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni6,55,45,45,3
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka25,422,223,322,9
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi12,711,712,311,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)2,42,32,12,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)3,12,52,72,5
sss/1000
4.10 Novi primeri raka498,9573,9558,1563,9
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)5,25,75,96,5
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj15,015,315,314,4
sss/100
4.13 Pomoč na domu4,22,32,22,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis8,73,44,98
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke58,168,366,166,7
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka64,875,667,067,7
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke108,8139,5127,6122,1
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost1106,5964,51003,4909
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)83,385,391,074,2
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)175,4169,5172,1160
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)43,946,442,539,9
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora8,814,721,018,6
sss/100.000
Starše
Statistična regija Podravska
Upravna enota Maribor

Na severovzhodnem delu Dravskega polja, prislonjena ob staro strugo Drave, leži Občina Starše. Kmetijstvo je ena njenih poglavitnih gospodarskih dejavnosti, ki za prebivalstvo predstavlja dopolnilno in ne osnovno dejavnost.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 18,9 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 17,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen velja enako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,4 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 5,2 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 9 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 0,3 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 68,4 %, v Sloveniji pa 65,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 69,8 %, v Sloveniji pa 72,4 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690