logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Straža
Statistična regija Jugovzhodna Slovenija
Upravna enota Novo mesto

Občina Straža leži ob reki Krki in sodi med mlajše slovenske občine, saj deluje samostojno šele od leta 2007 dalje. Naravne danosti izkorišča med drugim tudi za ribolov na Krki ter v turistične namene za veslanje in spust po reki Krki.

Straža
Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 22. 6. 2010), avtor SI-Ziga
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 16,2 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 17,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen pa blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,9 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 11,9 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 10 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,4 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji prav tako.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 70,7 %, v Sloveniji pa 65,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 73,0 %, v Sloveniji pa 72,4 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine01,2001,201
1.2 Prirast prebivalstva06,7006,7008,90
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)04,4004,4005,30
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)14,2014,2014,50
1.5 Stopnja delovne aktivnosti70,3070,3069,10
1.6 Delovne migracije.........
2.1 Telesni fitnes otrok46,3046,3052
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok30,4030,4025,90
2.3 Redni in občasni kadilci20,6020,6022,10
2.4 Visokotvegano opijanje38,9038,9037,60
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,4001,4001,70
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 5512
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit70,7070,7070,40
3.2 Presejanost v Programu Zora737380,10
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode.........
3.4 Presejanost v Programu DORA84,3084,3079,60
4.1 Samoocena dobrega zdravja64,3064,3071,80
4.2 Bolniška odsotnost16,2016,2015,90
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)0000,90
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)02,1002,1001,60
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni05,5005,5004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka27,7027,7023,50
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi12,9012,9012,10
4.8 Srčna kap (35-74 let)01,9001,902
4.9 Možganska kap (35-84 let)02,8002,8003,10
4.10 Novi primeri raka545,30545,30538,20
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)11,9011,9009,70
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj161614,60
4.13 Pomoč na domu03,3003,3004,40
4.14 Klopni meningoencefalitis01,8001,8003,90
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke80,2080,2059,10
4.16 Novi primeri pljučnega raka84,2084,2069,40
4.17 Novi primeri raka dojke118,70118,7098,30
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost841841900,60
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)85,2085,2069,20
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)167,50167,50146,80
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)48,5048,5028
5.7 Umrljivost zaradi samomora09,7009,7016,80

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1,2//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva6,710,09,57,2
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)4,44,95,35,4
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)14,215,015,913,6
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti70,370,768,565,8
%
1.6 Delovne migracije////
%
2.1 Telesni fitnes otrok46,350,249,950
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok30,424,827,024,2
%
2.3 Redni in občasni kadilci20,623,324,523,2
%
2.4 Visokotvegano opijanje38,936,239,342,8
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,41,41,51,4
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 5,09,59,58,8
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit70,768,468,265,6
%
3.2 Presejanost v Programu Zora73,070,871,272,4
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode////
%
3.4 Presejanost v Programu DORA84,381,079,177,6
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja64,362,564,267,5
%
4.2 Bolniška odsotnost16,219,018,917,7
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)00,30,50,8
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)2,11,91,81,9
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni5,55,35,55,3
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka27,725,925,222,9
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi12,912,612,211,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)1,92,22,02,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)2,82,72,62,5
sss/1000
4.10 Novi primeri raka545,3572,0560,5563,9
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)11,96,96,96,5
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj16,014,414,714,4
sss/100
4.13 Pomoč na domu3,32,22,92,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis1,81,66,78
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke80,279,970,166,7
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka84,268,269,367,7
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke118,7130,8127,4122,1
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost841923,2959,2909
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)85,278,583,974,2
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)167,5164,1163,5160
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)48,540,442,939,9
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora9,716,417,218,6
sss/100.000
Straža
Statistična regija Jugovzhodna Slovenija
Upravna enota Novo mesto

Občina Straža leži ob reki Krki in sodi med mlajše slovenske občine, saj deluje samostojno šele od leta 2007 dalje. Naravne danosti izkorišča med drugim tudi za ribolov na Krki ter v turistične namene za veslanje in spust po reki Krki.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 16,2 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 17,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen pa blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,9 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 11,9 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 10 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,4 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji prav tako.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 70,7 %, v Sloveniji pa 65,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 73,0 %, v Sloveniji pa 72,4 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690