logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Sveta Ana
Statistična regija Podravska
Upravna enota Lenart

Občina Sveta Ana je manjša podeželska občina na severu osrednjih Slovenskih goric. Jugovzhodna območja slemen so posajena z vinogradi, v ravninskem delu pa so predvsem travniki in njive, kar je ugodno za kmetijstvo.

Sveta Ana
Vir: Občina Sveta Ana (http://www.sv-ana.si, 26. 6. 2010), arhiv Občine Sveta Ana
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 18,1 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 17,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen velja enako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 0,5 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 7,3 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 64 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 0,6 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 62,6 %, v Sloveniji pa 65,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 82,0 %, v Sloveniji pa 72,4 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine00,9000,901
1.2 Prirast prebivalstva03,9003,9008,90
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)04,4004,4005,30
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)24,2024,2014,50
1.5 Stopnja delovne aktivnosti50,9050,9069,10
1.6 Delovne migracije.........
2.1 Telesni fitnes otrok43,3043,3052
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok30,9030,9025,90
2.3 Redni in občasni kadilci23,8023,8022,10
2.4 Visokotvegano opijanje383837,60
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah00,6000,6001,70
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 20,3020,3012
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit62,6062,6070,40
3.2 Presejanost v Programu Zora828280,10
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode.........
3.4 Presejanost v Programu DORA76,5076,5079,60
4.1 Samoocena dobrega zdravja60,9060,9071,80
4.2 Bolniška odsotnost18,1018,1015,90
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)0000,90
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)01,6001,6001,60
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni04,5004,5004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka21,5021,5023,50
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,7011,7012,10
4.8 Srčna kap (35-74 let)00,5000,502
4.9 Možganska kap (35-84 let)03,4003,4003,10
4.10 Novi primeri raka453,60453,60538,20
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)07,3007,3009,70
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj11,6011,6014,60
4.13 Pomoč na domu3304,40
4.14 Klopni meningoencefalitis09,4009,4003,90
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke55,6055,6059,10
4.16 Novi primeri pljučnega raka60,3060,3069,40
4.17 Novi primeri raka dojke14614698,30
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost1.324,601.324,60900,60
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)99,9099,9069,20
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)209,80209,80146,80
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)49,7049,7028
5.7 Umrljivost zaradi samomora63,8063,8016,80

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine0,9//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva3,9-1,65,57,2
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)4,44,65,35,4
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)24,217,912,213,6
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti50,958,061,065,8
%
1.6 Delovne migracije////
%
2.1 Telesni fitnes otrok43,347,647,150
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok30,928,927,024,2
%
2.3 Redni in občasni kadilci23,825,224,923,2
%
2.4 Visokotvegano opijanje38,039,443,742,8
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah0,60,90,71,4
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 20,311,58,68,8
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit62,661,762,865,6
%
3.2 Presejanost v Programu Zora82,078,270,872,4
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode////
%
3.4 Presejanost v Programu DORA76,578,878,377,6
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja60,964,764,067,5
%
4.2 Bolniška odsotnost18,116,418,417,7
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)00,50,80,8
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)1,62,22,01,9
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni4,54,95,45,3
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka21,522,323,322,9
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,712,212,311,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)0,51,32,12,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)3,42,52,72,5
sss/1000
4.10 Novi primeri raka453,6495,6558,1563,9
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)7,36,75,96,5
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj11,613,415,314,4
sss/100
4.13 Pomoč na domu3,02,02,22,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis9,43,34,98
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke55,661,466,166,7
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka60,348,767,067,7
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke146,0137,8127,6122,1
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost1324,61071,61003,4909
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)99,993,491,074,2
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)209,8156,9172,1160
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)49,728,242,539,9
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora63,831,421,018,6
sss/100.000
Sveta Ana
Statistična regija Podravska
Upravna enota Lenart

Občina Sveta Ana je manjša podeželska občina na severu osrednjih Slovenskih goric. Jugovzhodna območja slemen so posajena z vinogradi, v ravninskem delu pa so predvsem travniki in njive, kar je ugodno za kmetijstvo.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 18,1 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 17,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen velja enako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 0,5 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 7,3 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 64 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 0,6 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 62,6 %, v Sloveniji pa 65,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 82,0 %, v Sloveniji pa 72,4 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690