logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Celje
Statistična regija Savinjska
Upravna enota Celje

Občina sodi med večje slovenske občine in ima tudi status mestne občine. Središče občine je mesto Celje, ki leži ob sotočju rek Savinja in Voglajna v Spodnji Savinjski dolini. Največja znamenitost je stari celjski grad.

Celje
Vir: STO (http://www.slovenia.info, 18. 6. 2010), avtor Lenarčič
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 16,8 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 17,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil nižji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen pa višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,7 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 5,5 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 22 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,5 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 61,9 %, v Sloveniji pa 65,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 73,3 %, v Sloveniji pa 72,4 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine01,2001,201
1.2 Prirast prebivalstva01,4001,4008,90
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)05,4005,4005,30
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)12,9012,9014,50
1.5 Stopnja delovne aktivnosti67,2067,2069,10
1.6 Delovne migracije.........
2.1 Telesni fitnes otrok51,1051,1052
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok21,3021,3025,90
2.3 Redni in občasni kadilci25,7025,7022,10
2.4 Visokotvegano opijanje46,1046,1037,60
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,5001,5001,70
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 07,1007,1012
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit61,9061,9070,40
3.2 Presejanost v Programu Zora73,3073,3080,10
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode.........
3.4 Presejanost v Programu DORA76,9076,9079,60
4.1 Samoocena dobrega zdravja65,6065,6071,80
4.2 Bolniška odsotnost16,8016,8015,90
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)00,7000,7000,90
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)01,3001,3001,60
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni05,7005,7004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka22,4022,4023,50
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi12,6012,6012,10
4.8 Srčna kap (35-74 let)02,7002,702
4.9 Možganska kap (35-84 let)02,8002,8003,10
4.10 Novi primeri raka509,50509,50538,20
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)05,5005,5009,70
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj15,4015,4014,60
4.13 Pomoč na domu04,6004,6004,40
4.14 Klopni meningoencefalitis04,9004,9003,90
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke69,1069,1059,10
4.16 Novi primeri pljučnega raka66,2066,2069,40
4.17 Novi primeri raka dojke109,50109,5098,30
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost916,90916,90900,60
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)84,4084,4069,20
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)145,90145,90146,80
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)33,6033,6028
5.7 Umrljivost zaradi samomora21,6021,6016,80

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1,2//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva1,412,83,57,2
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)5,45,54,95,4
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)12,913,115,113,6
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti67,267,166,665,8
%
1.6 Delovne migracije////
%
2.1 Telesni fitnes otrok51,149,648,450
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok21,322,525,624,2
%
2.3 Redni in občasni kadilci25,725,620,823,2
%
2.4 Visokotvegano opijanje46,146,147,742,8
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,51,51,41,4
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 7,17,28,38,8
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit61,963,165,065,6
%
3.2 Presejanost v Programu Zora73,373,276,472,4
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode////
%
3.4 Presejanost v Programu DORA76,977,377,677,6
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja65,663,461,967,5
%
4.2 Bolniška odsotnost16,817,619,017,7
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)0,70,60,50,8
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)1,31,31,61,9
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni5,75,75,95,3
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka22,422,723,922,9
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi12,612,412,411,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)2,72,72,52,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)2,82,82,92,5
sss/1000
4.10 Novi primeri raka509,5509,9507,7563,9
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)5,55,15,66,5
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj15,414,915,214,4
sss/100
4.13 Pomoč na domu4,64,23,52,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis4,957,28
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke69,170,066,866,7
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka66,262,956,967,7
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke109,5107,4105,9122,1
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost916,9933,8960,4909
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)84,485,678,774,2
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)145,9154155,4160
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)33,635,534,939,9
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora21,623,223,818,6
sss/100.000
Celje
Statistična regija Savinjska
Upravna enota Celje

Občina sodi med večje slovenske občine in ima tudi status mestne občine. Središče občine je mesto Celje, ki leži ob sotočju rek Savinja in Voglajna v Spodnji Savinjski dolini. Največja znamenitost je stari celjski grad.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 16,8 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 17,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil nižji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen pa višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,7 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 5,5 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 22 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,5 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 61,9 %, v Sloveniji pa 65,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 73,3 %, v Sloveniji pa 72,4 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690