logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Sveta Trojica v Slov. goricah
Statistična regija Podravska
Upravna enota Lenart

Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah je nastala z izločitvijo iz občine Lenart. Sodi med manjše občine, sestavlja jo 8 naselij. Nad občinskim središčem, na manjšem griču, stoji baročna cerkev s tremi zvoniki, ki daje kraju poseben čar.

Trojiško jezero
Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 29. 6. 2010), CC Kocmut D
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 14,5 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 17,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen pa višji* od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,1 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 6,2 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 57 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 0,9 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 62,4 %, v Sloveniji pa 65,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 75,7 %, v Sloveniji pa 72,4 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine00,9000,901
1.2 Prirast prebivalstva10,1010,1008,90
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)04,5004,5005,30
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)15,4015,4014,50
1.5 Stopnja delovne aktivnosti57,7057,7069,10
1.6 Delovne migracije.........
2.1 Telesni fitnes otrok49,4049,4052
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok21,7021,7025,90
2.3 Redni in občasni kadilci20,2020,2022,10
2.4 Visokotvegano opijanje46,2046,2037,60
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah00,9000,9001,70
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 04,8004,8012
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit62,4062,4070,40
3.2 Presejanost v Programu Zora75,7075,7080,10
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode.........
3.4 Presejanost v Programu DORA79,5079,5079,60
4.1 Samoocena dobrega zdravja58,3058,3071,80
4.2 Bolniška odsotnost14,5014,5015,90
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)01,2001,2000,90
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)01,4001,4001,60
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni05,3005,3004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka23,5023,5023,50
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi12,6012,6012,10
4.8 Srčna kap (35-74 let)01,1001,102
4.9 Možganska kap (35-84 let)02,1002,1003,10
4.10 Novi primeri raka422,30422,30538,20
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)06,2006,2009,70
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj13,3013,3014,60
4.13 Pomoč na domu02,4002,4004,40
4.14 Klopni meningoencefalitis04,7004,7003,90
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke505059,10
4.16 Novi primeri pljučnega raka49,5049,5069,40
4.17 Novi primeri raka dojke176,70176,7098,30
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost885,90885,90900,60
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)13513569,20
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)130,90130,90146,80
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)0028
5.7 Umrljivost zaradi samomora56,7056,7016,80

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine0,9//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva10,1-1,65,57,2
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)4,54,65,35,4
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)15,417,912,213,6
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti57,758,061,065,8
%
1.6 Delovne migracije////
%
2.1 Telesni fitnes otrok49,447,647,150
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok21,728,927,024,2
%
2.3 Redni in občasni kadilci20,225,224,923,2
%
2.4 Visokotvegano opijanje46,239,443,742,8
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah0,90,90,71,4
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 4,811,58,68,8
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit62,461,762,865,6
%
3.2 Presejanost v Programu Zora75,778,270,872,4
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode////
%
3.4 Presejanost v Programu DORA79,578,878,377,6
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja58,364,764,067,5
%
4.2 Bolniška odsotnost14,516,418,417,7
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)1,20,50,80,8
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)1,42,22,01,9
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni5,34,95,45,3
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka23,522,323,322,9
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi12,612,212,311,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)1,11,32,12,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)2,12,52,72,5
sss/1000
4.10 Novi primeri raka422,3495,6558,1563,9
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)6,26,75,96,5
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj13,313,415,314,4
sss/100
4.13 Pomoč na domu2,42,02,22,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis4,73,34,98
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke50,061,466,166,7
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka49,548,767,067,7
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke176,7137,8127,6122,1
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost885,91071,61003,4909
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)135,093,491,074,2
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)130,9156,9172,1160
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)028,242,539,9
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora56,731,421,018,6
sss/100.000
Sveta Trojica v Slov. goricah
Statistična regija Podravska
Upravna enota Lenart

Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah je nastala z izločitvijo iz občine Lenart. Sodi med manjše občine, sestavlja jo 8 naselij. Nad občinskim središčem, na manjšem griču, stoji baročna cerkev s tremi zvoniki, ki daje kraju poseben čar.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 14,5 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 17,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen pa višji* od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,1 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 6,2 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 57 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 0,9 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 62,4 %, v Sloveniji pa 65,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 75,7 %, v Sloveniji pa 72,4 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690