logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Sveti Andraž v Slov. goricah
Statistična regija Podravska
Upravna enota Ptuj

Občina se razprostira po gričevnatem svetu osrednjih Slovenskih goric. Prebivalci se večinoma ukvarjajo s poljedelstvom, živinorejo, sadjarstvom in vinogradništvom, prisotna pa je tudi gostinsko-turistična dejavnost.

Hrgova domačija
Vir: Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah (http://www.sv-andraz.si, 26. 6. 2010), arhiv Občine Sv. Andraž v Slov. goricah
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 17,4 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 17,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen pa višji* od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 4,4 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 3,8 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji od slovenskega povprečja. To je občina z najnižjo vrednostjo v Sloveniji.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 43 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 0,5 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil nižji* od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 54,1 %, v Sloveniji pa 65,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 75,1 %, v Sloveniji pa 72,4 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine00,9000,901
1.2 Prirast prebivalstva00,8000,8008,90
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)03,3003,3005,30
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)21,7021,7014,50
1.5 Stopnja delovne aktivnosti58,4058,4069,10
1.6 Delovne migracije.........
2.1 Telesni fitnes otrok36,3036,3052
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok313125,90
2.3 Redni in občasni kadilci22,8022,8022,10
2.4 Visokotvegano opijanje42,8042,8037,60
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah00,5000,5001,70
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 05,4005,4012
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit54,1054,1070,40
3.2 Presejanost v Programu Zora75,1075,1080,10
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode.........
3.4 Presejanost v Programu DORA74,4074,4079,60
4.1 Samoocena dobrega zdravja57,5057,5071,80
4.2 Bolniška odsotnost17,4017,4015,90
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)0000,90
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)04,7004,7001,60
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni06,1006,1004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka23,7023,7023,50
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi14,7014,7012,10
4.8 Srčna kap (35-74 let)04,4004,402
4.9 Možganska kap (35-84 let)01,8001,8003,10
4.10 Novi primeri raka725,60725,60538,20
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)03,9003,9009,70
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj15,2015,2014,60
4.13 Pomoč na domu0004,40
4.14 Klopni meningoencefalitis0003,90
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke42,2042,2059,10
4.16 Novi primeri pljučnega raka50,8050,8069,40
4.17 Novi primeri raka dojke349,30349,3098,30
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost1.267,201.267,20900,60
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)89,6089,6069,20
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)203,40203,40146,80
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)21,4021,4028
5.7 Umrljivost zaradi samomora43,4043,4016,80

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine0,9//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva0,8-1,95,57,2
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)3,34,85,35,4
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)21,713,712,213,6
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti58,464,261,065,8
%
1.6 Delovne migracije////
%
2.1 Telesni fitnes otrok36,348,747,150
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok31,028,927,024,2
%
2.3 Redni in občasni kadilci22,824,624,923,2
%
2.4 Visokotvegano opijanje42,844,043,742,8
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah0,50,60,71,4
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 5,47,88,68,8
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit54,164,462,865,6
%
3.2 Presejanost v Programu Zora75,174,670,872,4
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode////
%
3.4 Presejanost v Programu DORA74,482,278,377,6
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja57,556,464,067,5
%
4.2 Bolniška odsotnost17,420,418,417,7
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)00,40,80,8
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)4,72,22,01,9
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni6,15,25,45,3
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka23,724,123,322,9
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi14,713,712,311,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)4,42,22,12,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)1,83,12,72,5
sss/1000
4.10 Novi primeri raka725,6544,4558,1563,9
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)3,95,85,96,5
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj15,215,615,314,4
sss/100
4.13 Pomoč na domu01,32,22,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis01,64,98
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke42,265,266,166,7
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka50,859,167,067,7
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke349,3115,1127,6122,1
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost1267,21027,91003,4909
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)89,698,291,074,2
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)203,4169,6172,1160
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)21,437,642,539,9
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora43,429,621,018,6
sss/100.000
Sveti Andraž v Slov. goricah
Statistična regija Podravska
Upravna enota Ptuj

Občina se razprostira po gričevnatem svetu osrednjih Slovenskih goric. Prebivalci se večinoma ukvarjajo s poljedelstvom, živinorejo, sadjarstvom in vinogradništvom, prisotna pa je tudi gostinsko-turistična dejavnost.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 17,4 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 17,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen pa višji* od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 4,4 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 3,8 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji od slovenskega povprečja. To je občina z najnižjo vrednostjo v Sloveniji.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 43 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 0,5 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil nižji* od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 54,1 %, v Sloveniji pa 65,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 75,1 %, v Sloveniji pa 72,4 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690