logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Sveti Jurij ob Ščavnici
Statistična regija Pomurska
Upravna enota Gornja Radgona

Občina Sveti Jurij ob Ščavnici je podeželska občina v delu Slovenije, imenovanem Prlekija. Kmetijstvo je prevladujoča gospodarska dejavnost tukajšnjega prebivalstva. Blaguško jezero nudi ribolov, kopanje ter sprehode v okolici.

Blaguško jezero v Slovenskih goricah
Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 28. 6. 2010), avtor B186
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 21,2 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 17,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen velja enako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 3,0 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 7,8 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 34 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,5 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 69,7 %, v Sloveniji pa 65,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 72,0 %, v Sloveniji pa 72,4 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine00,8000,801
1.2 Prirast prebivalstva-08,60-08,6008,90
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)05,2005,2005,30
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)22,3022,3014,50
1.5 Stopnja delovne aktivnosti58,9058,9069,10
1.6 Delovne migracije.........
2.1 Telesni fitnes otrok53,8053,8052
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok30,3030,3025,90
2.3 Redni in občasni kadilci20,9020,9022,10
2.4 Visokotvegano opijanje54,3054,3037,60
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,5001,5001,70
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 12,2012,2012
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit69,7069,7070,40
3.2 Presejanost v Programu Zora727280,10
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode.........
3.4 Presejanost v Programu DORA74,3074,3079,60
4.1 Samoocena dobrega zdravja57,8057,8071,80
4.2 Bolniška odsotnost21,3021,3015,90
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)0000,90
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)04,3004,3001,60
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni05,3005,3004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka24,7024,7023,50
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,5011,5012,10
4.8 Srčna kap (35-74 let)332
4.9 Možganska kap (35-84 let)04,4004,4003,10
4.10 Novi primeri raka660,70660,70538,20
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)07,8007,8009,70
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj13,8013,8014,60
4.13 Pomoč na domu02,4002,4004,40
4.14 Klopni meningoencefalitis12,2012,2003,90
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke90,5090,5059,10
4.16 Novi primeri pljučnega raka71,9071,9069,40
4.17 Novi primeri raka dojke126,90126,9098,30
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost1.153,501.153,50900,60
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)95,9095,9069,20
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)205205146,80
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)46,2046,2028
5.7 Umrljivost zaradi samomora33,8033,8016,80

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine0,8//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva-8,68,75,87,2
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)5,25,05,25,4
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)22,318,719,313,6
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti58,954,457,065,8
%
1.6 Delovne migracije////
%
2.1 Telesni fitnes otrok53,847,944,550
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok30,327,429,124,2
%
2.3 Redni in občasni kadilci20,924,722,523,2
%
2.4 Visokotvegano opijanje54,367,154,042,8
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,51,31,31,4
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 12,215,213,48,8
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit69,764,663,665,6
%
3.2 Presejanost v Programu Zora72,071,567,472,4
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode////
%
3.4 Presejanost v Programu DORA74,370,974,077,6
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja57,862,160,167,5
%
4.2 Bolniška odsotnost21,323,621,917,7
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)00,80,90,8
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)4,32,21,91,9
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni5,35,55,75,3
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka24,724,026,922,9
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,511,913,511,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)3,03,74,02,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)4,44,03,72,5
sss/1000
4.10 Novi primeri raka660,7618,3580,2563,9
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)7,85,45,26,5
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj13,814,515,814,4
sss/100
4.13 Pomoč na domu2,41,71,92,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis12,210,36,38
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke90,570,379,166,7
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka71,969,059,767,7
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke126,9130,3104,6122,1
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost1153,51116,31046,9909
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)95,998,4103,074,2
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)205198,2169,4160
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)46,250,139,939,9
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora33,820,214,018,6
sss/100.000
Sveti Jurij ob Ščavnici
Statistična regija Pomurska
Upravna enota Gornja Radgona

Občina Sveti Jurij ob Ščavnici je podeželska občina v delu Slovenije, imenovanem Prlekija. Kmetijstvo je prevladujoča gospodarska dejavnost tukajšnjega prebivalstva. Blaguško jezero nudi ribolov, kopanje ter sprehode v okolici.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 21,2 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 17,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen velja enako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 3,0 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 7,8 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 34 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,5 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 69,7 %, v Sloveniji pa 65,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 72,0 %, v Sloveniji pa 72,4 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690