logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Sveti Tomaž
Statistična regija Podravska
Upravna enota Ormož

Podravska občina Sveti Tomaž je nastala leta 2006 z izločitvijo iz občine Ormož. Središče občine je naselje Sveti Tomaž. Prevladujoča dejavnost delovno aktivnega prebivalstva na tem območju je kmetijstvo.

Klečaja
Vir: Občina Sveti Tomaž (http://www.kidricevo.si, 29. 6. 2010), arhiv Občine Sveti Tomaž
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 20,6 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 17,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen velja enako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,8 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 4,5 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 9 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 0,4 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 63,1 %, v Sloveniji pa 65,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 69,5 %, v Sloveniji pa 72,4 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine111
1.2 Prirast prebivalstva-13,50-13,5008,90
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)04,6004,6005,30
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)21,5021,5014,50
1.5 Stopnja delovne aktivnosti656569,10
1.6 Delovne migracije.........
2.1 Telesni fitnes otrok52,1052,1052
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok31,6031,6025,90
2.3 Redni in občasni kadilci202022,10
2.4 Visokotvegano opijanje46,6046,6037,60
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah00,4000,4001,70
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 21,8021,8012
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit63,1063,1070,40
3.2 Presejanost v Programu Zora69,5069,5080,10
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode.........
3.4 Presejanost v Programu DORA75,9075,9079,60
4.1 Samoocena dobrega zdravja53,2053,2071,80
4.2 Bolniška odsotnost20,6020,6015,90
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)00,6000,6000,90
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)03,5003,5001,60
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni05,6005,6004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka25,8025,8023,50
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi13,2013,2012,10
4.8 Srčna kap (35-74 let)01,8001,802
4.9 Možganska kap (35-84 let)01,7001,7003,10
4.10 Novi primeri raka744,40744,40538,20
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)04,5004,5009,70
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj16,1016,1014,60
4.13 Pomoč na domu01,8001,8004,40
4.14 Klopni meningoencefalitis0003,90
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke94,7094,7059,10
4.16 Novi primeri pljučnega raka95,7095,7069,40
4.17 Novi primeri raka dojke59,8059,8098,30
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost1.160,201.160,20900,60
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)97,3097,3069,20
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)158,60158,60146,80
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)29,3029,3028
5.7 Umrljivost zaradi samomora08,6008,6016,80

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva-13,56,25,57,2
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)4,65,65,35,4
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)21,516,012,213,6
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti65,066,061,065,8
%
1.6 Delovne migracije////
%
2.1 Telesni fitnes otrok52,147,947,150
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok31,630,427,024,2
%
2.3 Redni in občasni kadilci20,028,724,923,2
%
2.4 Visokotvegano opijanje46,644,543,742,8
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah0,40,90,71,4
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 21,811,28,68,8
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit63,163,362,865,6
%
3.2 Presejanost v Programu Zora69,571,970,872,4
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode////
%
3.4 Presejanost v Programu DORA75,976,978,377,6
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja53,242,764,067,5
%
4.2 Bolniška odsotnost20,619,518,417,7
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)0,61,10,80,8
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)3,52,62,01,9
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni5,65,35,45,3
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka25,826,423,322,9
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi13,213,112,311,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)1,82,72,12,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)1,72,82,72,5
sss/1000
4.10 Novi primeri raka744,4556,6558,1563,9
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)4,55,95,96,5
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj16,117,415,314,4
sss/100
4.13 Pomoč na domu1,81,42,22,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis06,24,98
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke94,769,366,166,7
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka95,760,967,067,7
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke59,8121,7127,6122,1
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost1160,21054,71003,4909
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)97,391,791,074,2
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)158,6157,3172,1160
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)29,332,142,539,9
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora8,613,621,018,6
sss/100.000
Sveti Tomaž
Statistična regija Podravska
Upravna enota Ormož

Podravska občina Sveti Tomaž je nastala leta 2006 z izločitvijo iz občine Ormož. Središče občine je naselje Sveti Tomaž. Prevladujoča dejavnost delovno aktivnega prebivalstva na tem območju je kmetijstvo.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 20,6 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 17,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen velja enako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,8 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 4,5 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 9 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 0,4 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 63,1 %, v Sloveniji pa 65,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 69,5 %, v Sloveniji pa 72,4 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690