logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Šalovci
Statistična regija Pomurska
Upravna enota Murska Sobota

Občina Šalovci leži v najbolj severovzhodnem delu Slovenije. Po občini Šalovci poteka vinsko-turistična cesta, ob kateri ležijo vinogradi. Tukaj je tudi edino rastišče dišečega volčina v Sloveniji.

Budinci
Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 25. 6. 2010), avtor Doncsecz
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 17,8 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 17,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen velja enako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,9 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 4,5 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 15 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 0,6 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji* od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 55,2 %, v Sloveniji pa 65,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 63,0 %, v Sloveniji pa 72,4 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine00,4000,401
1.2 Prirast prebivalstva-08,70-08,7008,90
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)05,4005,4005,30
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)35,3035,3014,50
1.5 Stopnja delovne aktivnosti55,1055,1069,10
1.6 Delovne migracije.........
2.1 Telesni fitnes otrok31,9031,9052
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok39,6039,6025,90
2.3 Redni in občasni kadilci20,3020,3022,10
2.4 Visokotvegano opijanje46,6046,6037,60
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah00,6000,6001,70
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 14,3014,3012
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit55,2055,2070,40
3.2 Presejanost v Programu Zora636380,10
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode.........
3.4 Presejanost v Programu DORA76,2076,2079,60
4.1 Samoocena dobrega zdravja53,4053,4071,80
4.2 Bolniška odsotnost17,8017,8015,90
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)0000,90
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)2201,60
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni06,6006,6004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka28,8028,8023,50
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi12,8012,8012,10
4.8 Srčna kap (35-74 let)01,9001,902
4.9 Možganska kap (35-84 let)02,4002,4003,10
4.10 Novi primeri raka552,60552,60538,20
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)04,5004,5009,70
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj15,1015,1014,60
4.13 Pomoč na domu03,2003,2004,40
4.14 Klopni meningoencefalitis6603,90
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke13613659,10
4.16 Novi primeri pljučnega raka54,9054,9069,40
4.17 Novi primeri raka dojke30,3030,3098,30
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost1.154,601.154,60900,60
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)181,50181,5069,20
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)138,30138,30146,80
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)34,6034,6028
5.7 Umrljivost zaradi samomora14,9014,9016,80

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine0,4//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva-8,7-1,45,87,2
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)5,45,35,25,4
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)35,320,319,313,6
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti55,155,157,065,8
%
1.6 Delovne migracije////
%
2.1 Telesni fitnes otrok31,944,244,550
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok39,629,929,124,2
%
2.3 Redni in občasni kadilci20,321,422,523,2
%
2.4 Visokotvegano opijanje46,654,954,042,8
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah0,61,31,31,4
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 14,312,813,48,8
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit55,263,363,665,6
%
3.2 Presejanost v Programu Zora63,066,167,472,4
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode////
%
3.4 Presejanost v Programu DORA76,274,474,077,6
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja53,458,560,167,5
%
4.2 Bolniška odsotnost17,820,721,917,7
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)01,00,90,8
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)2,02,11,91,9
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni6,65,95,75,3
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka28,827,926,922,9
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi12,813,813,511,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)1,94,44,02,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)2,43,93,72,5
sss/1000
4.10 Novi primeri raka552,6595,8580,2563,9
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)4,55,15,26,5
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj15,116,515,814,4
sss/100
4.13 Pomoč na domu3,22,21,92,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis656,38
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke136,086,279,166,7
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka54,961,659,767,7
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke30,397,7104,6122,1
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost1154,61058,81046,9909
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)181,5115,5103,074,2
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)138,3166,8169,4160
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)34,637,239,939,9
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora14,912,814,018,6
sss/100.000
Šalovci
Statistična regija Pomurska
Upravna enota Murska Sobota

Občina Šalovci leži v najbolj severovzhodnem delu Slovenije. Po občini Šalovci poteka vinsko-turistična cesta, ob kateri ležijo vinogradi. Tukaj je tudi edino rastišče dišečega volčina v Sloveniji.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 17,8 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 17,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen velja enako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,9 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 4,5 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 15 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 0,6 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji* od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 55,2 %, v Sloveniji pa 65,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 63,0 %, v Sloveniji pa 72,4 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690