logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Šempeter - Vrtojba
Statistična regija Goriška
Upravna enota Nova Gorica

Goriška občina leži na rodovitnem Šempetersko Vrtojbenskem polju. Sredozemsko podnebje omogoča pridelavo zgodnje zelenjave, sadja in cvetja. Šempeter in Vrtojba sta naselji občine, ki sobivata drugo z drugim.

Vrtojba
Vir: Občina Šempeter - Vrtojba (http://www.sempeter-vrtojba.si, 26. 6. 2010), arhiv Občine Šempeter - Vrtojba
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 14,3 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 17,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen pa nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,3 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 7,7 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 4 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,8 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 72,6 %, v Sloveniji pa 65,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 81,6 %, v Sloveniji pa 72,4 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine01,2001,201
1.2 Prirast prebivalstva09,3009,3008,90
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)06,8006,8005,30
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)12,5012,5014,50
1.5 Stopnja delovne aktivnosti67,3067,3069,10
1.6 Delovne migracije.........
2.1 Telesni fitnes otrok46,4046,4052
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok23,2023,2025,90
2.3 Redni in občasni kadilci23,8023,8022,10
2.4 Visokotvegano opijanje40,8040,8037,60
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,8001,8001,70
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 06,8006,8012
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit72,6072,6070,40
3.2 Presejanost v Programu Zora81,6081,6080,10
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode.........
3.4 Presejanost v Programu DORA75,5075,5079,60
4.1 Samoocena dobrega zdravja72,2072,2071,80
4.2 Bolniška odsotnost14,3014,3015,90
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)01,1001,1000,90
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)01,9001,9001,60
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni04,4004,4004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka22,6022,6023,50
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,3011,3012,10
4.8 Srčna kap (35-74 let)01,3001,302
4.9 Možganska kap (35-84 let)02,5002,5003,10
4.10 Novi primeri raka559,40559,40538,20
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)07,7007,7009,70
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj14,1014,1014,60
4.13 Pomoč na domu05,4005,4004,40
4.14 Klopni meningoencefalitis0003,90
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke80,2080,2059,10
4.16 Novi primeri pljučnega raka43,9043,9069,40
4.17 Novi primeri raka dojke139,90139,9098,30
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost641,80641,80900,60
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)35,7035,7069,20
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)120,90120,90146,80
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)25,6025,6028
5.7 Umrljivost zaradi samomora03,7003,7016,80

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1,2//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva9,311,5-0,57,2
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)6,86,76,55,4
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)12,513,514,813,6
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti67,366,568,065,8
%
1.6 Delovne migracije////
%
2.1 Telesni fitnes otrok46,451,953,150
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok23,221,822,024,2
%
2.3 Redni in občasni kadilci23,823,023,223,2
%
2.4 Visokotvegano opijanje40,840,739,342,8
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,81,61,71,4
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 6,810,410,38,8
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit72,668,269,465,6
%
3.2 Presejanost v Programu Zora81,681,379,872,4
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode////
%
3.4 Presejanost v Programu DORA75,575,578,277,6
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja72,272,369,567,5
%
4.2 Bolniška odsotnost14,316,216,017,7
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)1,11,01,10,8
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)1,91,72,01,9
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni4,44,54,45,3
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka22,622,422,422,9
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,311,011,011,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)1,31,31,62,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)2,52,82,82,5
sss/1000
4.10 Novi primeri raka559,4592,9575,6563,9
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)7,78,08,36,5
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj14,114,614,514,4
sss/100
4.13 Pomoč na domu5,44,74,32,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis02,44,68
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke80,280,369,966,7
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka43,961,263,967,7
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke139,9140,4128,5122,1
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost641,8817,2856,8909
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)35,760,463,574,2
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)120,9155,6154,3160
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)25,633,736,839,9
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora3,712,015,318,6
sss/100.000
Šempeter - Vrtojba
Statistična regija Goriška
Upravna enota Nova Gorica

Goriška občina leži na rodovitnem Šempetersko Vrtojbenskem polju. Sredozemsko podnebje omogoča pridelavo zgodnje zelenjave, sadja in cvetja. Šempeter in Vrtojba sta naselji občine, ki sobivata drugo z drugim.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 14,3 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 17,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen pa nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,3 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 7,7 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 4 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,8 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 72,6 %, v Sloveniji pa 65,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 81,6 %, v Sloveniji pa 72,4 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690