logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Šenčur
Statistična regija Gorenjska
Upravna enota Kranj

Občina leži na vzhodni strani Kranjskega polja, sredi ugodnih prometnih povezav, kot so: avtocesta Ljubljana-Jesenice, letališče, bližina mejnih prehodov. Znana je kot krompirjeva deželica, saj ta kultura dobro uspeva na prodnatih nanosih Kokre.

Olševek
Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 25. 6. 2010), avtor AzzQim
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 17,1 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 17,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen velja enako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,8 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 6,6 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 31 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 2,0 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 74,0 %, v Sloveniji pa 65,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 71,2 %, v Sloveniji pa 72,4 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine01,3001,301
1.2 Prirast prebivalstva18,8018,8008,90
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)04,9004,9005,30
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)111114,50
1.5 Stopnja delovne aktivnosti69,8069,8069,10
1.6 Delovne migracije.........
2.1 Telesni fitnes otrok53,3053,3052
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok20,2020,2025,90
2.3 Redni in občasni kadilci20,8020,8022,10
2.4 Visokotvegano opijanje40,4040,4037,60
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah2201,70
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 08,8008,8012
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit747470,40
3.2 Presejanost v Programu Zora71,2071,2080,10
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode.........
3.4 Presejanost v Programu DORA79,4079,4079,60
4.1 Samoocena dobrega zdravja707071,80
4.2 Bolniška odsotnost17,1017,1015,90
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)00,6000,6000,90
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)2201,60
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni04,8004,8004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka22,4022,4023,50
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi12,1012,1012,10
4.8 Srčna kap (35-74 let)01,8001,802
4.9 Možganska kap (35-84 let)2203,10
4.10 Novi primeri raka548,80548,80538,20
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)06,6006,6009,70
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj12,2012,2014,60
4.13 Pomoč na domu02,8002,8004,40
4.14 Klopni meningoencefalitis13,7013,7003,90
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke60,3060,3059,10
4.16 Novi primeri pljučnega raka676769,40
4.17 Novi primeri raka dojke118,50118,5098,30
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost833,20833,20900,60
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)69,3069,3069,20
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)154,30154,30146,80
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)21,7021,7028
5.7 Umrljivost zaradi samomora31,3031,3016,80

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1,3//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva18,8-4,32,37,2
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)4,95,55,75,4
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)11,013,213,013,6
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti69,869,569,265,8
%
1.6 Delovne migracije////
%
2.1 Telesni fitnes otrok53,352,253,850
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok20,220,821,224,2
%
2.3 Redni in občasni kadilci20,820,322,423,2
%
2.4 Visokotvegano opijanje40,440,638,742,8
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah2,01,71,71,4
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 8,86,37,38,8
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit74,068,369,565,6
%
3.2 Presejanost v Programu Zora71,269,771,672,4
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode////
%
3.4 Presejanost v Programu DORA79,476,077,177,6
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja70,071,369,667,5
%
4.2 Bolniška odsotnost17,117,317,117,7
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)0,61,00,90,8
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)2,02,22,51,9
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni4,85,05,15,3
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka22,421,521,422,9
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi12,111,511,911,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)1,81,72,12,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)2,02,02,32,5
sss/1000
4.10 Novi primeri raka548,8571,8582,3563,9
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)6,67,27,16,5
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj12,212,612,714,4
sss/100
4.13 Pomoč na domu2,82,12,62,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis13,716,516,58
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke60,364,563,366,7
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka67,070,272,367,7
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke118,5125,2124,5122,1
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost833,2806,8849909
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)69,352,362,274,2
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)154,3149,3157,8160
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)21,740,741,339,9
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora31,321,320,818,6
sss/100.000
Šenčur
Statistična regija Gorenjska
Upravna enota Kranj

Občina leži na vzhodni strani Kranjskega polja, sredi ugodnih prometnih povezav, kot so: avtocesta Ljubljana-Jesenice, letališče, bližina mejnih prehodov. Znana je kot krompirjeva deželica, saj ta kultura dobro uspeva na prodnatih nanosih Kokre.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 17,1 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 17,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen velja enako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,8 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 6,6 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 31 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 2,0 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 74,0 %, v Sloveniji pa 65,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 71,2 %, v Sloveniji pa 72,4 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690