logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Šentilj
Statistična regija Podravska
Upravna enota Pesnica

Občina Šentilj leži v zahodnem delu Slovenskih goric, na razvodju Drave in Mure. Nekdaj podeželska občina zaradi industrializacije, nove avtoceste in mejnih prehodov spreminja svoj značaj. Brod na Muri je svojevrstni kulturni spomenik.

Šentilj
Vir: Občina Šentilj (http://www.sentilj.si, 26. 6. 2010), arhiv Občine Šentilj
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 20,8 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 17,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen velja enako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,1 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji prav tako.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 5,4 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 26 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 0,6 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 60,3 %, v Sloveniji pa 65,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 67,1 %, v Sloveniji pa 72,4 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine111
1.2 Prirast prebivalstva-10,30-10,3008,90
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)04,2004,2005,30
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)18,5018,5014,50
1.5 Stopnja delovne aktivnosti51,8051,8069,10
1.6 Delovne migracije.........
2.1 Telesni fitnes otrok57,6057,6052
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok32,9032,9025,90
2.3 Redni in občasni kadilci23,5023,5022,10
2.4 Visokotvegano opijanje42,1042,1037,60
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah00,6000,6001,70
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 12,6012,6012
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit60,3060,3070,40
3.2 Presejanost v Programu Zora67,1067,1080,10
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode.........
3.4 Presejanost v Programu DORA78,5078,5079,60
4.1 Samoocena dobrega zdravja64,1064,1071,80
4.2 Bolniška odsotnost20,8020,8015,90
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)00,7000,7000,90
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)01,9001,9001,60
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni06,2006,2004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka24,8024,8023,50
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,7011,7012,10
4.8 Srčna kap (35-74 let)02,1002,102
4.9 Možganska kap (35-84 let)02,7002,7003,10
4.10 Novi primeri raka625,20625,20538,20
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)05,4005,4009,70
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj15,6015,6014,60
4.13 Pomoč na domu03,8003,8004,40
4.14 Klopni meningoencefalitis10,3010,3003,90
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke95,4095,4059,10
4.16 Novi primeri pljučnega raka56,7056,7069,40
4.17 Novi primeri raka dojke97,3097,3098,30
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost1.150,801.150,80900,60
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)103,50103,5069,20
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)229,90229,90146,80
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)48,3048,3028
5.7 Umrljivost zaradi samomora26,1026,1016,80

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva-10,312,55,57,2
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)4,25,05,35,4
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)18,516,012,213,6
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti51,854,861,065,8
%
1.6 Delovne migracije////
%
2.1 Telesni fitnes otrok57,648,747,150
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok32,931,927,024,2
%
2.3 Redni in občasni kadilci23,519,824,923,2
%
2.4 Visokotvegano opijanje42,136,343,742,8
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah0,60,60,71,4
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 12,613,08,68,8
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit60,362,162,865,6
%
3.2 Presejanost v Programu Zora67,166,170,872,4
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode////
%
3.4 Presejanost v Programu DORA78,576,178,377,6
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja64,167,064,067,5
%
4.2 Bolniška odsotnost20,820,418,417,7
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)0,71,00,80,8
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)1,92,32,01,9
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni6,26,35,45,3
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka24,824,123,322,9
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,711,812,311,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)2,12,12,12,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)2,72,82,72,5
sss/1000
4.10 Novi primeri raka625,2565,6558,1563,9
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)5,46,55,96,5
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj15,614,415,314,4
sss/100
4.13 Pomoč na domu3,83,62,22,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis10,35,34,98
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke95,463,366,166,7
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka56,751,767,067,7
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke97,3104,2127,6122,1
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost1150,81112,91003,4909
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)103,5108,291,074,2
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)229,9201,9172,1160
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)48,347,642,539,9
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora26,124,621,018,6
sss/100.000
Šentilj
Statistična regija Podravska
Upravna enota Pesnica

Občina Šentilj leži v zahodnem delu Slovenskih goric, na razvodju Drave in Mure. Nekdaj podeželska občina zaradi industrializacije, nove avtoceste in mejnih prehodov spreminja svoj značaj. Brod na Muri je svojevrstni kulturni spomenik.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 20,8 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 17,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen velja enako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,1 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji prav tako.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 5,4 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 26 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 0,6 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 60,3 %, v Sloveniji pa 65,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 67,1 %, v Sloveniji pa 72,4 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690