logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Šentjernej
Statistična regija Jugovzhodna Slovenija
Upravna enota Novo mesto

Občina Šentjernej leži v zahodnem delu Krške ravni. Zaradi ugodnih podnebnih pogojev je kmetijska pokrajina. Širše je znana po svojih sejmih, kartuzijanskem samostanu Pleterje, številnih običajih in obrteh ter prireditvah.

Kartuzija Pleterje
Vir: STO (http://www.slovenia.info, 18. 6. 2010), avtor J. Skok
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 18,9 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 17,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen pa blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,7 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 7,5 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 15 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,8 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 63,8 %, v Sloveniji pa 65,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 69,8 %, v Sloveniji pa 72,4 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine111
1.2 Prirast prebivalstva10,1010,1008,90
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)04,8004,8005,30
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)171714,50
1.5 Stopnja delovne aktivnosti70,1070,1069,10
1.6 Delovne migracije.........
2.1 Telesni fitnes otrok56,2056,2052
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok292925,90
2.3 Redni in občasni kadilci22,2022,2022,10
2.4 Visokotvegano opijanje32,2032,2037,60
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,8001,8001,70
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 13,3013,3012
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit63,8063,8070,40
3.2 Presejanost v Programu Zora69,8069,8080,10
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode.........
3.4 Presejanost v Programu DORA82,3082,3079,60
4.1 Samoocena dobrega zdravja63,2063,2071,80
4.2 Bolniška odsotnost18,9018,9015,90
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)00,6000,6000,90
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)01,4001,4001,60
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni05,7005,7004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka28,2028,2023,50
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi141412,10
4.8 Srčna kap (35-74 let)01,7001,702
4.9 Možganska kap (35-84 let)02,6002,6003,10
4.10 Novi primeri raka582,50582,50538,20
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)07,5007,5009,70
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj13,9013,9014,60
4.13 Pomoč na domu1104,40
4.14 Klopni meningoencefalitis6603,90
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke98,4098,4059,10
4.16 Novi primeri pljučnega raka484869,40
4.17 Novi primeri raka dojke121,70121,7098,30
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost1.022,501.022,50900,60
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)110,90110,9069,20
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)182,30182,30146,80
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)41,3041,3028
5.7 Umrljivost zaradi samomora14,8014,8016,80

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva10,110,09,57,2
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)4,84,95,35,4
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)17,015,015,913,6
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti70,170,768,565,8
%
1.6 Delovne migracije////
%
2.1 Telesni fitnes otrok56,250,249,950
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok29,024,827,024,2
%
2.3 Redni in občasni kadilci22,223,324,523,2
%
2.4 Visokotvegano opijanje32,236,239,342,8
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,81,41,51,4
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 13,39,59,58,8
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit63,868,468,265,6
%
3.2 Presejanost v Programu Zora69,870,871,272,4
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode////
%
3.4 Presejanost v Programu DORA82,381,079,177,6
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja63,262,564,267,5
%
4.2 Bolniška odsotnost18,919,018,917,7
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)0,60,30,50,8
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)1,41,91,81,9
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni5,75,35,55,3
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka28,225,925,222,9
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi14,012,612,211,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)1,72,22,02,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)2,62,72,62,5
sss/1000
4.10 Novi primeri raka582,5572,0560,5563,9
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)7,56,96,96,5
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj13,914,414,714,4
sss/100
4.13 Pomoč na domu1,02,22,92,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis61,66,78
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke98,479,970,166,7
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka48,068,269,367,7
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke121,7130,8127,4122,1
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost1022,5923,2959,2909
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)110,978,583,974,2
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)182,3164,1163,5160
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)41,340,442,939,9
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora14,816,417,218,6
sss/100.000
Šentjernej
Statistična regija Jugovzhodna Slovenija
Upravna enota Novo mesto

Občina Šentjernej leži v zahodnem delu Krške ravni. Zaradi ugodnih podnebnih pogojev je kmetijska pokrajina. Širše je znana po svojih sejmih, kartuzijanskem samostanu Pleterje, številnih običajih in obrteh ter prireditvah.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 18,9 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 17,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen pa blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,7 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 7,5 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 15 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,8 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 63,8 %, v Sloveniji pa 65,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 69,8 %, v Sloveniji pa 72,4 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690