logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Cerklje na Gorenjskem
Statistična regija Gorenjska
Upravna enota Kranj

Občina ima ugodno lego na prehodu iz Ljubljanske kotline v visokogorski svet Kamniško-Savinjskih Alp. Stičišče slikovitega naravnega okolja in kulturne krajine se odraža v načina življenja tukajšnjih prebivalcev.

Smučišče na Krvavcu
Vir: STO (http://www.slovenia.info, 18. 6. 2010), avtor A. Fevžer
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 15,8 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 17,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil nižji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen velja enako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,6 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 7,0 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 28 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,7 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 70,9 %, v Sloveniji pa 65,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 71,0 %, v Sloveniji pa 72,4 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine01,3001,301
1.2 Prirast prebivalstva17,6017,6008,90
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)05,7005,7005,30
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)12,6012,6014,50
1.5 Stopnja delovne aktivnosti70,4070,4069,10
1.6 Delovne migracije.........
2.1 Telesni fitnes otrok57,5057,5052
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok20,1020,1025,90
2.3 Redni in občasni kadilci22,3022,3022,10
2.4 Visokotvegano opijanje434337,60
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,7001,7001,70
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 06,7006,7012
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit70,9070,9070,40
3.2 Presejanost v Programu Zora717180,10
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode.........
3.4 Presejanost v Programu DORA79,9079,9079,60
4.1 Samoocena dobrega zdravja71,5071,5071,80
4.2 Bolniška odsotnost15,8015,8015,90
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)1100,90
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)2201,60
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni04,6004,6004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka20,5020,5023,50
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi10,9010,9012,10
4.8 Srčna kap (35-74 let)01,6001,602
4.9 Možganska kap (35-84 let)02,4002,4003,10
4.10 Novi primeri raka507507538,20
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)7709,70
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj10,9010,9014,60
4.13 Pomoč na domu02,2002,2004,40
4.14 Klopni meningoencefalitis13,5013,5003,90
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke55,9055,9059,10
4.16 Novi primeri pljučnega raka31,7031,7069,40
4.17 Novi primeri raka dojke150,90150,9098,30
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost901,50901,50900,60
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)50,2050,2069,20
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)159,70159,70146,80
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)242428
5.7 Umrljivost zaradi samomora27,9027,9016,80

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1,3//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva17,6-4,32,37,2
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)5,75,55,75,4
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)12,613,213,013,6
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti70,469,569,265,8
%
1.6 Delovne migracije////
%
2.1 Telesni fitnes otrok57,552,253,850
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok20,120,821,224,2
%
2.3 Redni in občasni kadilci22,320,322,423,2
%
2.4 Visokotvegano opijanje43,040,638,742,8
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,71,71,71,4
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 6,76,37,38,8
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit70,968,369,565,6
%
3.2 Presejanost v Programu Zora71,069,771,672,4
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode////
%
3.4 Presejanost v Programu DORA79,976,077,177,6
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja71,571,369,667,5
%
4.2 Bolniška odsotnost15,817,317,117,7
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)1,01,00,90,8
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)2,02,22,51,9
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni4,65,05,15,3
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka20,521,521,422,9
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi10,911,511,911,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)1,61,72,12,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)2,42,02,32,5
sss/1000
4.10 Novi primeri raka507,0571,8582,3563,9
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)7,07,27,16,5
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj10,912,612,714,4
sss/100
4.13 Pomoč na domu2,22,12,62,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis13,516,516,58
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke55,964,563,366,7
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka31,770,272,367,7
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke150,9125,2124,5122,1
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost901,5806,8849909
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)50,252,362,274,2
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)159,7149,3157,8160
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)24,040,741,339,9
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora27,921,320,818,6
sss/100.000
Cerklje na Gorenjskem
Statistična regija Gorenjska
Upravna enota Kranj

Občina ima ugodno lego na prehodu iz Ljubljanske kotline v visokogorski svet Kamniško-Savinjskih Alp. Stičišče slikovitega naravnega okolja in kulturne krajine se odraža v načina življenja tukajšnjih prebivalcev.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 15,8 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 17,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil nižji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen velja enako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,6 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 7,0 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 28 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,7 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 70,9 %, v Sloveniji pa 65,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 71,0 %, v Sloveniji pa 72,4 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690