logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Šentjur
Statistična regija Savinjska
Upravna enota Šentjur pri Celju

Občina Šentjur sodi med večje slovenske občine ter sega od Drameljskih goric do razgibanega Kozjanskega in vrhov Bohorja. V občini je razvita sodobna kmetijska proizvodnja, pospešeno pa se razvijajo obrt, predelovalne dejavnosti in drugo.


Grad Planina
Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 22. 6. 2010), CC Damijan Movrin
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 18,3 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 17,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen velja enako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,9 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 5,0 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 34 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,4 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji prav tako.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 66,6 %, v Sloveniji pa 65,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 73,0 %, v Sloveniji pa 72,4 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine01,1001,101
1.2 Prirast prebivalstva07,4007,4008,90
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)04,7004,7005,30
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)13,7013,7014,50
1.5 Stopnja delovne aktivnosti67,2067,2069,10
1.6 Delovne migracije.........
2.1 Telesni fitnes otrok464652
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok27,1027,1025,90
2.3 Redni in občasni kadilci21,3021,3022,10
2.4 Visokotvegano opijanje53,1053,1037,60
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,4001,4001,70
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 05,6005,6012
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit66,6066,6070,40
3.2 Presejanost v Programu Zora737380,10
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode.........
3.4 Presejanost v Programu DORA80,8080,8079,60
4.1 Samoocena dobrega zdravja66,5066,5071,80
4.2 Bolniška odsotnost18,3018,3015,90
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)00,6000,6000,90
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)02,2002,2001,60
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni06,4006,4004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka24,4024,4023,50
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi12,1012,1012,10
4.8 Srčna kap (35-74 let)01,9001,902
4.9 Možganska kap (35-84 let)03,2003,2003,10
4.10 Novi primeri raka467,80467,80538,20
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)5509,70
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj151514,60
4.13 Pomoč na domu01,7001,7004,40
4.14 Klopni meningoencefalitis03,7003,7003,90
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke808059,10
4.16 Novi primeri pljučnega raka48,1048,1069,40
4.17 Novi primeri raka dojke96,3096,3098,30
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost949,90949,90900,60
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)65,9065,9069,20
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)145,50145,50146,80
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)28,3028,3028
5.7 Umrljivost zaradi samomora33,5033,5016,80

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1,1//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva7,49,93,57,2
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)4,74,64,95,4
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)13,714,015,113,6
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti67,267,466,665,8
%
1.6 Delovne migracije////
%
2.1 Telesni fitnes otrok4647,148,450
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok27,127,125,624,2
%
2.3 Redni in občasni kadilci21,319,820,823,2
%
2.4 Visokotvegano opijanje53,159,347,742,8
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,41,41,41,4
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 5,65,88,38,8
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit66,666,365,065,6
%
3.2 Presejanost v Programu Zora73,072,776,472,4
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode////
%
3.4 Presejanost v Programu DORA80,880,677,677,6
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja66,565,861,967,5
%
4.2 Bolniška odsotnost18,318,419,017,7
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)0,60,70,50,8
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)2,22,21,61,9
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni6,46,45,95,3
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka24,424,523,922,9
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi12,112,212,411,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)1,91,82,52,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)3,23,32,92,5
sss/1000
4.10 Novi primeri raka467,8471,9507,7563,9
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)5,05,35,66,5
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj15,015,115,214,4
sss/100
4.13 Pomoč na domu1,71,73,52,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis3,73,57,28
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke80,077,166,866,7
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka48,150,656,967,7
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke96,395,9105,9122,1
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost949,9969,4960,4909
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)65,965,078,774,2
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)145,5146,1155,4160
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)28,328,134,939,9
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora33,534,523,818,6
sss/100.000
Šentjur
Statistična regija Savinjska
Upravna enota Šentjur pri Celju

Občina Šentjur sodi med večje slovenske občine ter sega od Drameljskih goric do razgibanega Kozjanskega in vrhov Bohorja. V občini je razvita sodobna kmetijska proizvodnja, pospešeno pa se razvijajo obrt, predelovalne dejavnosti in drugo.

Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 18,3 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 17,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen velja enako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,9 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 5,0 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 34 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,4 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji prav tako.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 66,6 %, v Sloveniji pa 65,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 73,0 %, v Sloveniji pa 72,4 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690