logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Šentrupert
Statistična regija Jugovzhodna Slovenija
Upravna enota Trebnje

Občina Šentrupert leži v osrednjem delu porečja Mirne. Poselitev je zgoščena po naseljih na vzpetem kotlinskem robu, zaledje je redkeje poseljeno. Med kulturno dediščino izstopa grad Škrljevo na vzpetini zahodno od naselja Škrljevo.

Šentrupert
Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 25. 6. 2010), CC Ines Zgonc
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 18,7 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 17,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen velja enako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,1 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji prav tako.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 9,7 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 27 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 0,7 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 78,5 %, v Sloveniji pa 65,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 74,7 %, v Sloveniji pa 72,4 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine01,1001,101
1.2 Prirast prebivalstva07,1007,1008,90
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)4405,30
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)21,9021,9014,50
1.5 Stopnja delovne aktivnosti545469,10
1.6 Delovne migracije.........
2.1 Telesni fitnes otrok49,8049,8052
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok25,5025,5025,90
2.3 Redni in občasni kadilci21,7021,7022,10
2.4 Visokotvegano opijanje37,7037,7037,60
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah00,7000,7001,70
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 19,6019,6012
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit78,5078,5070,40
3.2 Presejanost v Programu Zora74,7074,7080,10
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode.........
3.4 Presejanost v Programu DORA83,9083,9079,60
4.1 Samoocena dobrega zdravja58,4058,4071,80
4.2 Bolniška odsotnost18,7018,7015,90
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)00,4000,4000,90
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)02,3002,3001,60
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni05,4005,4004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka24,5024,5023,50
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,9011,9012,10
4.8 Srčna kap (35-74 let)02,1002,102
4.9 Možganska kap (35-84 let)02,5002,5003,10
4.10 Novi primeri raka503,50503,50538,20
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)09,7009,7009,70
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj13,5013,5014,60
4.13 Pomoč na domu03,3003,3004,40
4.14 Klopni meningoencefalitis0003,90
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke808059,10
4.16 Novi primeri pljučnega raka69,2069,2069,40
4.17 Novi primeri raka dojke59,4059,4098,30
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost989,30989,30900,60
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)35,8035,8069,20
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)146,40146,40146,80
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)73,8073,8028
5.7 Umrljivost zaradi samomora27,4027,4016,80

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1,1//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva7,19,19,57,2
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)4,04,85,35,4
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)21,916,315,913,6
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti54,069,168,565,8
%
1.6 Delovne migracije////
%
2.1 Telesni fitnes otrok49,852,349,950
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok25,529,527,024,2
%
2.3 Redni in občasni kadilci21,722,924,523,2
%
2.4 Visokotvegano opijanje37,739,739,342,8
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah0,71,31,51,4
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 19,69,09,58,8
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit78,569,868,265,6
%
3.2 Presejanost v Programu Zora74,773,571,272,4
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode////
%
3.4 Presejanost v Programu DORA83,981,179,177,6
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja58,460,764,267,5
%
4.2 Bolniška odsotnost18,717,718,917,7
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)0,40,20,50,8
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)2,32,01,81,9
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni5,45,85,55,3
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka24,524,925,222,9
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,911,912,211,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)2,11,72,02,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)2,52,72,62,5
sss/1000
4.10 Novi primeri raka503,5541,2560,5563,9
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)9,77,46,96,5
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj13,513,714,714,4
sss/100
4.13 Pomoč na domu3,34,42,92,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis006,78
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke80,075,870,166,7
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka69,263,469,367,7
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke59,493,7127,4122,1
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost989,31035,6959,2909
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)35,872,083,974,2
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)146,4155,7163,5160
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)73,840,742,939,9
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora27,427,817,218,6
sss/100.000
Šentrupert
Statistična regija Jugovzhodna Slovenija
Upravna enota Trebnje

Občina Šentrupert leži v osrednjem delu porečja Mirne. Poselitev je zgoščena po naseljih na vzpetem kotlinskem robu, zaledje je redkeje poseljeno. Med kulturno dediščino izstopa grad Škrljevo na vzpetini zahodno od naselja Škrljevo.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 18,7 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 17,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen velja enako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,1 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji prav tako.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 9,7 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 27 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 0,7 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 78,5 %, v Sloveniji pa 65,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 74,7 %, v Sloveniji pa 72,4 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690