logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Škocjan
Statistična regija Jugovzhodna Slovenija
Upravna enota Novo mesto

Občina Škocjan je naravnogeografsko razgibana, saj zajema tako vinorodno gričevje kot tudi ravninski svet na stiku Krškega gričevja in ravnine. Ima bogato sakralno in etnološko dediščino (običaji, obrti, ljudsko petje, sejmi).
Del občine administrativno sodi v upravno enoto Sevnica.

Bučka
Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 25. 6. 2010), CC Mich 973
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 20,0 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 17,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen pa blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,4 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 10,9 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 15 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,7 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 63,5 %, v Sloveniji pa 65,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 66,9 %, v Sloveniji pa 72,4 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine111
1.2 Prirast prebivalstva18,6018,6008,90
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)03,7003,7005,30
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)22,8022,8014,50
1.5 Stopnja delovne aktivnosti69,8069,8069,10
1.6 Delovne migracije.........
2.1 Telesni fitnes otrok42,6042,6052
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok24,1024,1025,90
2.3 Redni in občasni kadilci21,5021,5022,10
2.4 Visokotvegano opijanje37,2037,2037,60
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,7001,7001,70
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 05,1005,1012
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit63,5063,5070,40
3.2 Presejanost v Programu Zora676780,10
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode.........
3.4 Presejanost v Programu DORA76,7076,7079,60
4.1 Samoocena dobrega zdravja61,3061,3071,80
4.2 Bolniška odsotnost202015,90
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)1100,90
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)03,5003,5001,60
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni05,9005,9004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka27,4027,4023,50
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi13,2013,2012,10
4.8 Srčna kap (35-74 let)02,5002,502
4.9 Možganska kap (35-84 let)3303,10
4.10 Novi primeri raka525,70525,70538,20
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)10,9010,9009,70
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj15,3015,3014,60
4.13 Pomoč na domu1104,40
4.14 Klopni meningoencefalitis0003,90
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke119,70119,7059,10
4.16 Novi primeri pljučnega raka06,7006,7069,40
4.17 Novi primeri raka dojke169,40169,4098,30
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost1.086,401.086,40900,60
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)94,4094,4069,20
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)199,80199,80146,80
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)06,8006,8028
5.7 Umrljivost zaradi samomora15,1015,1016,80

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva18,610,09,57,2
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)3,74,95,35,4
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)22,815,015,913,6
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti69,870,768,565,8
%
1.6 Delovne migracije////
%
2.1 Telesni fitnes otrok42,650,249,950
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok24,124,827,024,2
%
2.3 Redni in občasni kadilci21,523,324,523,2
%
2.4 Visokotvegano opijanje37,236,239,342,8
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,71,41,51,4
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 5,19,59,58,8
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit63,568,468,265,6
%
3.2 Presejanost v Programu Zora67,070,871,272,4
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode////
%
3.4 Presejanost v Programu DORA76,781,079,177,6
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja61,362,564,267,5
%
4.2 Bolniška odsotnost20,019,018,917,7
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)1,00,30,50,8
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)3,51,91,81,9
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni5,95,35,55,3
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka27,425,925,222,9
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi13,212,612,211,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)2,52,22,02,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)3,02,72,62,5
sss/1000
4.10 Novi primeri raka525,7572,0560,5563,9
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)10,96,96,96,5
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj15,314,414,714,4
sss/100
4.13 Pomoč na domu1,02,22,92,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis01,66,78
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke119,779,970,166,7
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka6,768,269,367,7
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke169,4130,8127,4122,1
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost1086,4923,2959,2909
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)94,478,583,974,2
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)199,8164,1163,5160
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)6,840,442,939,9
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora15,116,417,218,6
sss/100.000
Škocjan
Statistična regija Jugovzhodna Slovenija
Upravna enota Novo mesto

Občina Škocjan je naravnogeografsko razgibana, saj zajema tako vinorodno gričevje kot tudi ravninski svet na stiku Krškega gričevja in ravnine. Ima bogato sakralno in etnološko dediščino (običaji, obrti, ljudsko petje, sejmi).
Del občine administrativno sodi v upravno enoto Sevnica.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 20,0 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 17,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen pa blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,4 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 10,9 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 15 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,7 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 63,5 %, v Sloveniji pa 65,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 66,9 %, v Sloveniji pa 72,4 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690