logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Šmarješke Toplice
Statistična regija Jugovzhodna Slovenija
Upravna enota Novo mesto

Občina Šmarješke Toplice sodi med mlajše slovenske občine. Ena pomembnejših gospodarskih dejavnosti v občini je zdraviliški turizem, ki se razvija v občinskem središču, v enem od najsodobnejših slovenskih termalnih zdravilišč.

Terme Šmarješke Toplice
Vir: Terme Krka (http://www.terme-krka.si, 30. 6. 2010), arhiv Term Krka
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 23,9 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 17,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen velja enako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 0,8 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 6,4 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 12 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,2 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 68,9 %, v Sloveniji pa 65,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 74,5 %, v Sloveniji pa 72,4 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine01,2001,201
1.2 Prirast prebivalstva252508,90
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)06,2006,2005,30
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)141414,50
1.5 Stopnja delovne aktivnosti747469,10
1.6 Delovne migracije.........
2.1 Telesni fitnes otrok51,8051,8052
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok22,2022,2025,90
2.3 Redni in občasni kadilci202022,10
2.4 Visokotvegano opijanje36,8036,8037,60
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,2001,2001,70
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 10,7010,7012
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit68,9068,9070,40
3.2 Presejanost v Programu Zora74,5074,5080,10
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode.........
3.4 Presejanost v Programu DORA82,3082,3079,60
4.1 Samoocena dobrega zdravja64,4064,4071,80
4.2 Bolniška odsotnost23,9023,9015,90
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)00,6000,6000,90
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)01,4001,4001,60
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni5504,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka24,3024,3023,50
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,4011,4012,10
4.8 Srčna kap (35-74 let)00,8000,802
4.9 Možganska kap (35-84 let)02,5002,5003,10
4.10 Novi primeri raka497,50497,50538,20
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)06,5006,5009,70
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj13,7013,7014,60
4.13 Pomoč na domu00,6000,6004,40
4.14 Klopni meningoencefalitis0003,90
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke87,1087,1059,10
4.16 Novi primeri pljučnega raka41,2041,2069,40
4.17 Novi primeri raka dojke101,70101,7098,30
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost770,10770,10900,60
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)69,5069,5069,20
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)163,30163,30146,80
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)56,8056,8028
5.7 Umrljivost zaradi samomora121216,80

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1,2//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva25,010,09,57,2
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)6,24,95,35,4
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)14,015,015,913,6
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti74,070,768,565,8
%
1.6 Delovne migracije////
%
2.1 Telesni fitnes otrok51,850,249,950
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok22,224,827,024,2
%
2.3 Redni in občasni kadilci20,023,324,523,2
%
2.4 Visokotvegano opijanje36,836,239,342,8
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,21,41,51,4
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 10,79,59,58,8
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit68,968,468,265,6
%
3.2 Presejanost v Programu Zora74,570,871,272,4
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode////
%
3.4 Presejanost v Programu DORA82,381,079,177,6
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja64,462,564,267,5
%
4.2 Bolniška odsotnost23,919,018,917,7
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)0,60,30,50,8
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)1,41,91,81,9
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni5,05,35,55,3
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka24,325,925,222,9
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,412,612,211,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)0,82,22,02,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)2,52,72,62,5
sss/1000
4.10 Novi primeri raka497,5572,0560,5563,9
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)6,56,96,96,5
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj13,714,414,714,4
sss/100
4.13 Pomoč na domu0,62,22,92,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis01,66,78
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke87,179,970,166,7
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka41,268,269,367,7
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke101,7130,8127,4122,1
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost770,1923,2959,2909
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)69,578,583,974,2
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)163,3164,1163,5160
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)56,840,442,939,9
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora12,016,417,218,6
sss/100.000
Šmarješke Toplice
Statistična regija Jugovzhodna Slovenija
Upravna enota Novo mesto

Občina Šmarješke Toplice sodi med mlajše slovenske občine. Ena pomembnejših gospodarskih dejavnosti v občini je zdraviliški turizem, ki se razvija v občinskem središču, v enem od najsodobnejših slovenskih termalnih zdravilišč.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 23,9 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 17,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen velja enako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 0,8 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 6,4 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 12 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,2 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 68,9 %, v Sloveniji pa 65,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 74,5 %, v Sloveniji pa 72,4 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690