logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Šmartno ob Paki
Statistična regija Savinjska
Upravna enota Velenje

Osrednji del občine Šmartno ob Paki leži v dolini spodnje Pake. Obronki Malega vrha nad Šmartnem ob Paki so vinogradniško obdelani in tu je mogoče videti tudi stare zidanice in kašče. Sicer je pretežni del prebivalstva zaposlen v industriji.

Šmartno ob Paki
Vir: Rotary klub Velenje (http://www.rotaryklubvelenje.si, 30. 6. 2010), arhiv Rotary klub Velenje
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 21,2 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 17,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen pa blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,7 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 7,3 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 45 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,3 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 65,9 %, v Sloveniji pa 65,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 77,8 %, v Sloveniji pa 72,4 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine01,1001,101
1.2 Prirast prebivalstva01,2001,2008,90
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)03,7003,7005,30
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)12,5012,5014,50
1.5 Stopnja delovne aktivnosti66,3066,3069,10
1.6 Delovne migracije.........
2.1 Telesni fitnes otrok56,9056,9052
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok24,1024,1025,90
2.3 Redni in občasni kadilci21,3021,3022,10
2.4 Visokotvegano opijanje404037,60
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,3001,3001,70
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 06,3006,3012
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit65,9065,9070,40
3.2 Presejanost v Programu Zora77,8077,8080,10
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode.........
3.4 Presejanost v Programu DORA75,6075,6079,60
4.1 Samoocena dobrega zdravja62,4062,4071,80
4.2 Bolniška odsotnost21,2021,2015,90
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)00,6000,6000,90
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)01,4001,4001,60
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni06,1006,1004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka25,8025,8023,50
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi13,1013,1012,10
4.8 Srčna kap (35-74 let)02,7002,702
4.9 Možganska kap (35-84 let)01,8001,8003,10
4.10 Novi primeri raka497,50497,50538,20
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)07,3007,3009,70
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj16,2016,2014,60
4.13 Pomoč na domu02,5002,5004,40
4.14 Klopni meningoencefalitis05,7005,7003,90
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke101,20101,2059,10
4.16 Novi primeri pljučnega raka31,5031,5069,40
4.17 Novi primeri raka dojke168,40168,4098,30
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost996,80996,80900,60
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)595969,20
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)132,10132,10146,80
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)29,7029,7028
5.7 Umrljivost zaradi samomora454516,80

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1,1//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva1,213,23,57,2
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)3,74,24,95,4
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)12,516,215,113,6
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti66,363,566,665,8
%
1.6 Delovne migracije////
%
2.1 Telesni fitnes otrok56,944,648,450
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok24,125,325,624,2
%
2.3 Redni in občasni kadilci21,322,720,823,2
%
2.4 Visokotvegano opijanje40,043,147,742,8
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,31,41,41,4
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 6,310,88,38,8
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit65,968,065,065,6
%
3.2 Presejanost v Programu Zora77,878,076,472,4
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode////
%
3.4 Presejanost v Programu DORA75,676,577,677,6
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja62,463,861,967,5
%
4.2 Bolniška odsotnost21,222,119,017,7
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)0,60,40,50,8
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)1,41,51,61,9
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni6,16,25,95,3
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka25,824,423,922,9
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi13,113,212,411,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)2,73,12,52,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)1,82,82,92,5
sss/1000
4.10 Novi primeri raka497,5539,6507,7563,9
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)7,35,75,66,5
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj16,214,915,214,4
sss/100
4.13 Pomoč na domu2,52,33,52,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis5,77,37,28
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke101,271,366,866,7
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka31,564,756,967,7
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke168,4110,4105,9122,1
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost996,8939,5960,4909
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)59,079,578,774,2
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)132,1143,1155,4160
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)29,734,534,939,9
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora45,017,923,818,6
sss/100.000
Šmartno ob Paki
Statistična regija Savinjska
Upravna enota Velenje

Osrednji del občine Šmartno ob Paki leži v dolini spodnje Pake. Obronki Malega vrha nad Šmartnem ob Paki so vinogradniško obdelani in tu je mogoče videti tudi stare zidanice in kašče. Sicer je pretežni del prebivalstva zaposlen v industriji.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 21,2 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 17,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen pa blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,7 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 7,3 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 45 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,3 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 65,9 %, v Sloveniji pa 65,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 77,8 %, v Sloveniji pa 72,4 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690