logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Šoštanj
Statistična regija Savinjska
Upravna enota Velenje

Občina Šoštanj leži v zahodnem delu Šaleške doline, ob spodnjem toku reke Pake. Pretežno je usmerjena v storitve in industrijo, zlasti v pridobivanje električne energije v termoelektrarni. Graščina Turn je najmogočnejša stavba v občini.

Šoštanj
Vir: Občina Šoštanj (http://www.sostanj.si, 26. 6. 2010), arhiv Občine Šoštanj
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 23,9 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 17,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen velja enako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 3,8 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 4,0 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 21 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,6 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 63,6 %, v Sloveniji pa 65,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 76,0 %, v Sloveniji pa 72,4 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine01,2001,201
1.2 Prirast prebivalstva9908,90
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)05,6005,6005,30
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)16,3016,3014,50
1.5 Stopnja delovne aktivnosti65,7065,7069,10
1.6 Delovne migracije.........
2.1 Telesni fitnes otrok......52
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok......25,90
2.3 Redni in občasni kadilci23,3023,3022,10
2.4 Visokotvegano opijanje41,2041,2037,60
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,6001,6001,70
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 16,6016,6012
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit63,6063,6070,40
3.2 Presejanost v Programu Zora767680,10
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode.........
3.4 Presejanost v Programu DORA75,6075,6079,60
4.1 Samoocena dobrega zdravja63,3063,3071,80
4.2 Bolniška odsotnost23,9023,9015,90
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)00,2000,2000,90
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)01,4001,4001,60
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni06,6006,6004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka24,6024,6023,50
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi12,6012,6012,10
4.8 Srčna kap (35-74 let)03,8003,802
4.9 Možganska kap (35-84 let)02,7002,7003,10
4.10 Novi primeri raka469,10469,10538,20
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)4409,70
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj14,1014,1014,60
4.13 Pomoč na domu03,6003,6004,40
4.14 Klopni meningoencefalitis10,7010,7003,90
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke51,7051,7059,10
4.16 Novi primeri pljučnega raka80,8080,8069,40
4.17 Novi primeri raka dojke67,7067,7098,30
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost988,50988,50900,60
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)68,6068,6069,20
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)160,20160,20146,80
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)36,8036,8028
5.7 Umrljivost zaradi samomora21,3021,3016,80

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1,2//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva9,013,23,57,2
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)5,64,24,95,4
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)16,316,215,113,6
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti65,763,566,665,8
%
1.6 Delovne migracije////
%
2.1 Telesni fitnes otrok/44,648,450
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok/25,325,624,2
%
2.3 Redni in občasni kadilci23,322,720,823,2
%
2.4 Visokotvegano opijanje41,243,147,742,8
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,61,41,41,4
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 16,610,88,38,8
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit63,668,065,065,6
%
3.2 Presejanost v Programu Zora76,078,076,472,4
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode////
%
3.4 Presejanost v Programu DORA75,676,577,677,6
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja63,363,861,967,5
%
4.2 Bolniška odsotnost23,922,119,017,7
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)0,20,40,50,8
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)1,41,51,61,9
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni6,66,25,95,3
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka24,624,423,922,9
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi12,613,212,411,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)3,83,12,52,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)2,72,82,92,5
sss/1000
4.10 Novi primeri raka469,1539,6507,7563,9
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)4,05,75,66,5
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj14,114,915,214,4
sss/100
4.13 Pomoč na domu3,62,33,52,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis10,77,37,28
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke51,771,366,866,7
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka80,864,756,967,7
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke67,7110,4105,9122,1
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost988,5939,5960,4909
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)68,679,578,774,2
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)160,2143,1155,4160
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)36,834,534,939,9
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora21,317,923,818,6
sss/100.000
Šoštanj
Statistična regija Savinjska
Upravna enota Velenje

Občina Šoštanj leži v zahodnem delu Šaleške doline, ob spodnjem toku reke Pake. Pretežno je usmerjena v storitve in industrijo, zlasti v pridobivanje električne energije v termoelektrarni. Graščina Turn je najmogočnejša stavba v občini.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 23,9 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 17,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen velja enako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 3,8 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 4,0 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 21 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,6 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 63,6 %, v Sloveniji pa 65,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 76,0 %, v Sloveniji pa 72,4 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690