logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Tabor
Statistična regija Savinjska
Upravna enota Žalec

Občina Tabor leži na južnem obrobju spodnje Savinjske doline in obsega 7 naselij. Prebivalci občine se preživljajo s kmetijstvom in z delom v bližnjih krajih, vedno pomembnejše pa je v občini tudi podjetništvo.

Tabor
Vir: Arhiv SURS, 2010
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 15,3 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 17,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen pa nižji* od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,0 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 8,4 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 25 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,5 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil nižji* od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 71,4 %, v Sloveniji pa 65,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 80,9 %, v Sloveniji pa 72,4 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine111
1.2 Prirast prebivalstva13,9013,9008,90
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)04,6004,6005,30
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)14,4014,4014,50
1.5 Stopnja delovne aktivnosti69,1069,1069,10
1.6 Delovne migracije.........
2.1 Telesni fitnes otrok45,5045,5052
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok19,8019,8025,90
2.3 Redni in občasni kadilci19,4019,4022,10
2.4 Visokotvegano opijanje44,9044,9037,60
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,5001,5001,70
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 08,5008,5012
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit71,4071,4070,40
3.2 Presejanost v Programu Zora80,9080,9080,10
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode.........
3.4 Presejanost v Programu DORA82,6082,6079,60
4.1 Samoocena dobrega zdravja60,4060,4071,80
4.2 Bolniška odsotnost15,3015,3015,90
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)0000,90
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)01,2001,2001,60
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni5504,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka27,1027,1023,50
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi12,2012,2012,10
4.8 Srčna kap (35-74 let)222
4.9 Možganska kap (35-84 let)04,1004,1003,10
4.10 Novi primeri raka489,30489,30538,20
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)08,4008,4009,70
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj14,8014,8014,60
4.13 Pomoč na domu07,9007,9004,40
4.14 Klopni meningoencefalitis19,1019,1003,90
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke81,6081,6059,10
4.16 Novi primeri pljučnega raka24,8024,8069,40
4.17 Novi primeri raka dojke96,5096,5098,30
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost1.1001.100900,60
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)76,5076,5069,20
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)189,70189,70146,80
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)28,6028,6028
5.7 Umrljivost zaradi samomora25,3025,3016,80

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva13,9-5,03,57,2
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)4,65,04,95,4
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)14,414,715,113,6
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti69,166,366,665,8
%
1.6 Delovne migracije////
%
2.1 Telesni fitnes otrok45,553,248,450
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok19,824,225,624,2
%
2.3 Redni in občasni kadilci19,413,220,823,2
%
2.4 Visokotvegano opijanje44,948,747,742,8
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,51,51,41,4
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 8,510,88,38,8
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit71,467,465,065,6
%
3.2 Presejanost v Programu Zora80,978,876,472,4
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode////
%
3.4 Presejanost v Programu DORA82,679,677,677,6
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja60,459,361,967,5
%
4.2 Bolniška odsotnost15,317,919,017,7
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)00,50,50,8
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)1,21,31,61,9
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni5,05,95,95,3
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka27,124,123,922,9
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi12,212,712,411,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)2,02,52,52,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)4,12,92,92,5
sss/1000
4.10 Novi primeri raka489,3513,3507,7563,9
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)8,45,85,66,5
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj14,814,815,214,4
sss/100
4.13 Pomoč na domu7,94,13,52,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis19,14,47,28
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke81,659,466,866,7
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka24,857,756,967,7
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke96,591,4105,9122,1
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost1.100946960,4909
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)76,570,378,774,2
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)189,7161,6155,4160
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)28,635,334,939,9
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora25,319,823,818,6
sss/100.000
Tabor
Statistična regija Savinjska
Upravna enota Žalec

Občina Tabor leži na južnem obrobju spodnje Savinjske doline in obsega 7 naselij. Prebivalci občine se preživljajo s kmetijstvom in z delom v bližnjih krajih, vedno pomembnejše pa je v občini tudi podjetništvo.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 15,3 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 17,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen pa nižji* od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,0 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 8,4 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 25 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,5 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil nižji* od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 71,4 %, v Sloveniji pa 65,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 80,9 %, v Sloveniji pa 72,4 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690