logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Tišina
Statistična regija Pomurska
Upravna enota Murska Sobota

Pomursko občino Tišina sestavlja 12 naselij. Občina je pretežno kmetijska, vendar ima malo čistih kmetij, saj je kmetijstvo v glavnem dopolnilna dejavnost. Na področju občine je več gramoznic z bogatim ribjim zarodom.

Pokrajina ob potoku Mokoš
Vir: Občina Tišina (http://www.tisina.si, 7. 7. 2010), avtor Evelina Katalinić
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 26,2 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 17,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen velja enako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 5,3 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 7,5 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 25 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,1 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 64,3 %, v Sloveniji pa 65,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 67,5 %, v Sloveniji pa 72,4 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine00,9000,901
1.2 Prirast prebivalstva04,5004,5008,90
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)04,8004,8005,30
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)22,7022,7014,50
1.5 Stopnja delovne aktivnosti54,6054,6069,10
1.6 Delovne migracije.........
2.1 Telesni fitnes otrok38,1038,1052
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok32,3032,3025,90
2.3 Redni in občasni kadilci25,7025,7022,10
2.4 Visokotvegano opijanje535337,60
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,1001,1001,70
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 9912
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit64,3064,3070,40
3.2 Presejanost v Programu Zora67,6067,6080,10
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode.........
3.4 Presejanost v Programu DORA77,4077,4079,60
4.1 Samoocena dobrega zdravja59,8059,8071,80
4.2 Bolniška odsotnost26,2026,2015,90
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)1100,90
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)01,7001,7001,60
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni06,4006,4004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka29,8029,8023,50
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi14,3014,3012,10
4.8 Srčna kap (35-74 let)05,3005,302
4.9 Možganska kap (35-84 let)03,3003,3003,10
4.10 Novi primeri raka719,80719,80538,20
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)07,5007,5009,70
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj15,9015,9014,60
4.13 Pomoč na domu02,9002,9004,40
4.14 Klopni meningoencefalitis09,3009,3003,90
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke125,50125,5059,10
4.16 Novi primeri pljučnega raka83,1083,1069,40
4.17 Novi primeri raka dojke878798,30
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost1.084,301.084,30900,60
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)129,60129,6069,20
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)152152146,80
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)33,9033,9028
5.7 Umrljivost zaradi samomora25,4025,4016,80

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine0,9//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva4,5-1,45,87,2
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)4,85,35,25,4
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)22,720,319,313,6
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti54,655,157,065,8
%
1.6 Delovne migracije////
%
2.1 Telesni fitnes otrok38,144,244,550
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok32,329,929,124,2
%
2.3 Redni in občasni kadilci25,721,422,523,2
%
2.4 Visokotvegano opijanje53,054,954,042,8
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,11,31,31,4
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 9,012,813,48,8
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit64,363,363,665,6
%
3.2 Presejanost v Programu Zora67,666,167,472,4
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode////
%
3.4 Presejanost v Programu DORA77,474,474,077,6
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja59,858,560,167,5
%
4.2 Bolniška odsotnost26,220,721,917,7
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)1,01,00,90,8
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)1,72,11,91,9
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni6,45,95,75,3
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka29,827,926,922,9
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi14,313,813,511,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)5,34,44,02,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)3,33,93,72,5
sss/1000
4.10 Novi primeri raka719,8595,8580,2563,9
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)7,55,15,26,5
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj15,916,515,814,4
sss/100
4.13 Pomoč na domu2,92,21,92,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis9,356,38
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke125,586,279,166,7
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka83,161,659,767,7
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke87,097,7104,6122,1
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost1084,31058,81046,9909
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)129,6115,5103,074,2
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)152166,8169,4160
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)33,937,239,939,9
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora25,412,814,018,6
sss/100.000
Tišina
Statistična regija Pomurska
Upravna enota Murska Sobota

Pomursko občino Tišina sestavlja 12 naselij. Občina je pretežno kmetijska, vendar ima malo čistih kmetij, saj je kmetijstvo v glavnem dopolnilna dejavnost. Na področju občine je več gramoznic z bogatim ribjim zarodom.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 26,2 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 17,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen velja enako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 5,3 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 7,5 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 25 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,1 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 64,3 %, v Sloveniji pa 65,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 67,5 %, v Sloveniji pa 72,4 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690