logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Tolmin
Statistična regija Goriška
Upravna enota Tolmin

Občina Tolmin leži v severozahodni Sloveniji, v gornje Soški dolini. Je tretja največja občina v Sloveniji po površini in je dokaj redko poseljena. Večji del delovno aktivnega prebivalstva se ukvarja z industrijskimi dejavnostmi.

Javorca, sececijska spominska cerkev
Vir: STO (http://www.slovenia.info, 18. 6. 2010), avtor Bobo
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 14,2 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 17,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil nižji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen velja enako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,5 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 8,1 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 23 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,7 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 71,9 %, v Sloveniji pa 65,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 80,3 %, v Sloveniji pa 72,4 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine111
1.2 Prirast prebivalstva-06,30-06,3008,90
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)07,5007,5005,30
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)17,3017,3014,50
1.5 Stopnja delovne aktivnosti66,1066,1069,10
1.6 Delovne migracije.........
2.1 Telesni fitnes otrok65,4065,4052
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok20,7020,7025,90
2.3 Redni in občasni kadilci23,9023,9022,10
2.4 Visokotvegano opijanje41,7041,7037,60
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,7001,7001,70
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 10,1010,1012
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit71,9071,9070,40
3.2 Presejanost v Programu Zora80,3080,3080,10
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode.........
3.4 Presejanost v Programu DORA80,4080,4079,60
4.1 Samoocena dobrega zdravja707071,80
4.2 Bolniška odsotnost14,2014,2015,90
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)00,7000,7000,90
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)02,2002,2001,60
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni03,6003,6004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka20,4020,4023,50
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi09,6009,6012,10
4.8 Srčna kap (35-74 let)02,6002,602
4.9 Možganska kap (35-84 let)03,2003,2003,10
4.10 Novi primeri raka519,90519,90538,20
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)08,1008,1009,70
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj12,6012,6014,60
4.13 Pomoč na domu02,7002,7004,40
4.14 Klopni meningoencefalitis07,1007,1003,90
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke53,5053,5059,10
4.16 Novi primeri pljučnega raka61,7061,7069,40
4.17 Novi primeri raka dojke120,20120,2098,30
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost931,30931,30900,60
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)86,6086,6069,20
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)147,10147,10146,80
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)42,4042,4028
5.7 Umrljivost zaradi samomora232316,80

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva-6,3-1,2-0,57,2
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)7,57,46,55,4
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)17,316,614,813,6
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti66,167,068,065,8
%
1.6 Delovne migracije////
%
2.1 Telesni fitnes otrok65,462,653,150
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok20,717,422,024,2
%
2.3 Redni in občasni kadilci23,926,023,223,2
%
2.4 Visokotvegano opijanje41,742,539,342,8
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,71,61,71,4
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 10,19,410,38,8
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit71,969,869,465,6
%
3.2 Presejanost v Programu Zora80,380,079,872,4
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode////
%
3.4 Presejanost v Programu DORA80,478,178,277,6
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja70,061,069,567,5
%
4.2 Bolniška odsotnost14,214,416,017,7
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)0,70,91,10,8
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)2,22,42,01,9
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni3,63,84,45,3
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka20,421,822,422,9
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi9,610,411,011,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)2,62,31,62,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)3,23,12,82,5
sss/1000
4.10 Novi primeri raka519,9552,3575,6563,9
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)8,18,68,36,5
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj12,613,214,514,4
sss/100
4.13 Pomoč na domu2,73,64,32,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis7,164,68
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke53,562,069,966,7
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka61,757,863,967,7
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke120,2122,2128,5122,1
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost931,3938,2856,8909
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)86,680,963,574,2
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)147,1148,4154,3160
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)42,437,936,839,9
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora23,024,215,318,6
sss/100.000
Tolmin
Statistična regija Goriška
Upravna enota Tolmin

Občina Tolmin leži v severozahodni Sloveniji, v gornje Soški dolini. Je tretja največja občina v Sloveniji po površini in je dokaj redko poseljena. Večji del delovno aktivnega prebivalstva se ukvarja z industrijskimi dejavnostmi.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 14,2 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 17,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil nižji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen velja enako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,5 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 8,1 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 23 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,7 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 71,9 %, v Sloveniji pa 65,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 80,3 %, v Sloveniji pa 72,4 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690