logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Trbovlje
Statistična regija Zasavska
Upravna enota Trbovlje

Trboveljska občina je vpeta v Moravško – Trboveljsko podolje, v katero se zajeda razmeroma ozka dolina. Občinsko središče je bilo močno rudarsko in industrijsko središče Slovenije, obenem pa tudi kulturno in upravno središče Zasavja, kar velja še danes.

Termoelektrarna Trbovlje in Sava
Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 19. 7. 2010), CC Roman Maurer
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 17,3 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 17,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen velja enako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,8 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 6,9 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 19 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji prav tako.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,9 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 59,3 %, v Sloveniji pa 65,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 76,4 %, v Sloveniji pa 72,4 %.



PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine00,9000,901
1.2 Prirast prebivalstva05,4005,4008,90
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)05,6005,6005,30
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)17,3017,3014,50
1.5 Stopnja delovne aktivnosti61,1061,1069,10
1.6 Delovne migracije.........
2.1 Telesni fitnes otrok47,6047,6052
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok24,7024,7025,90
2.3 Redni in občasni kadilci26,4026,4022,10
2.4 Visokotvegano opijanje40,7040,7037,60
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,9001,9001,70
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 09,9009,9012
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit59,3059,3070,40
3.2 Presejanost v Programu Zora76,4076,4080,10
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode.........
3.4 Presejanost v Programu DORA72,9072,9079,60
4.1 Samoocena dobrega zdravja60,1060,1071,80
4.2 Bolniška odsotnost17,3017,3015,90
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)01,2001,2000,90
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)01,9001,9001,60
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni06,3006,3004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka25,2025,2023,50
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi12,8012,8012,10
4.8 Srčna kap (35-74 let)02,8002,802
4.9 Možganska kap (35-84 let)02,6002,6003,10
4.10 Novi primeri raka666666538,20
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)06,9006,9009,70
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj16,1016,1014,60
4.13 Pomoč na domu03,1003,1004,40
4.14 Klopni meningoencefalitis04,7004,7003,90
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke888859,10
4.16 Novi primeri pljučnega raka113,90113,9069,40
4.17 Novi primeri raka dojke143,90143,9098,30
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost1.014,901.014,90900,60
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)89,2089,2069,20
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)212,60212,60146,80
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)77,4077,4028
5.7 Umrljivost zaradi samomora191916,80

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine0,9//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva5,40,27,67,2
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)5,65,65,45,4
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)17,317,317,113,6
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti61,161,165,465,8
%
1.6 Delovne migracije////
%
2.1 Telesni fitnes otrok47,647,645,950
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok24,724,726,924,2
%
2.3 Redni in občasni kadilci26,426,424,523,2
%
2.4 Visokotvegano opijanje40,740,743,342,8
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,91,91,61,4
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 9,99,99,08,8
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit59,359,363,665,6
%
3.2 Presejanost v Programu Zora76,476,476,672,4
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode////
%
3.4 Presejanost v Programu DORA72,972,977,777,6
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja60,160,167,167,5
%
4.2 Bolniška odsotnost17,317,319,717,7
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)1,21,20,90,8
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)1,91,92,11,9
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni6,36,36,55,3
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka25,225,224,822,9
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi12,812,812,211,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)2,82,82,02,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)2,62,62,32,5
sss/1000
4.10 Novi primeri raka666,0666,0627,5563,9
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)6,96,96,36,5
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj16,116,115,814,4
sss/100
4.13 Pomoč na domu3,13,13,22,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis4,74,73,38
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke88,088,089,966,7
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka113,9113,988,267,7
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke143,9143,9134,5122,1
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost1014,91014,9979,3909
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)89,289,285,574,2
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)212,6212,6184160
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)77,477,452,339,9
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora19,019,020,618,6
sss/100.000
Trbovlje
Statistična regija Zasavska
Upravna enota Trbovlje

Trboveljska občina je vpeta v Moravško – Trboveljsko podolje, v katero se zajeda razmeroma ozka dolina. Občinsko središče je bilo močno rudarsko in industrijsko središče Slovenije, obenem pa tudi kulturno in upravno središče Zasavja, kar velja še danes.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 17,3 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 17,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen velja enako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,8 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 6,9 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 19 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji prav tako.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,9 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 59,3 %, v Sloveniji pa 65,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 76,4 %, v Sloveniji pa 72,4 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.





O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690