logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Tržič
Statistična regija Gorenjska
Upravna enota Tržič

Severni del občine zavzemajo osrednje Karavanke, proti jugu se pokrajina znižuje v hribovje, najjužnejši del občine pa predstavljajo uravnave, imenovane Dobrave. V občini ohranjajo tradicijo starih običajev (Gregorjevo, lomski ploh).

Tržič
Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 23. 6. 2010), CC Matijap
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 19,5 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 17,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil nižji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen pa blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,6 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 6,3 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 12 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,3 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 67,7 %, v Sloveniji pa 65,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 71,5 %, v Sloveniji pa 72,4 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine111
1.2 Prirast prebivalstva05,3005,3008,90
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)05,9005,9005,30
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)16,6016,6014,50
1.5 Stopnja delovne aktivnosti68,1068,1069,10
1.6 Delovne migracije.........
2.1 Telesni fitnes otrok57,8057,8052
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok23,3023,3025,90
2.3 Redni in občasni kadilci22,5022,5022,10
2.4 Visokotvegano opijanje44,5044,5037,60
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,3001,3001,70
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 10,6010,6012
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit67,7067,7070,40
3.2 Presejanost v Programu Zora71,5071,5080,10
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode.........
3.4 Presejanost v Programu DORA74,1074,1079,60
4.1 Samoocena dobrega zdravja656571,80
4.2 Bolniška odsotnost19,5019,5015,90
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)00,8000,8000,90
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)02,8002,8001,60
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni05,4005,4004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka21,9021,9023,50
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi131312,10
4.8 Srčna kap (35-74 let)02,6002,602
4.9 Možganska kap (35-84 let)02,5002,5003,10
4.10 Novi primeri raka595,70595,70538,20
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)06,3006,3009,70
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj12,7012,7014,60
4.13 Pomoč na domu02,9002,9004,40
4.14 Klopni meningoencefalitis16,2016,2003,90
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke67,3067,3059,10
4.16 Novi primeri pljučnega raka59,9059,9069,40
4.17 Novi primeri raka dojke142,20142,2098,30
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost872872900,60
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)66,8066,8069,20
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)177,60177,60146,80
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)41,1041,1028
5.7 Umrljivost zaradi samomora12,5012,5016,80

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva5,37,42,37,2
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)5,95,95,75,4
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)16,616,613,013,6
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti68,168,169,265,8
%
1.6 Delovne migracije////
%
2.1 Telesni fitnes otrok57,857,853,850
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok23,323,321,224,2
%
2.3 Redni in občasni kadilci22,522,522,423,2
%
2.4 Visokotvegano opijanje44,544,538,742,8
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,31,31,71,4
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 10,610,67,38,8
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit67,767,769,565,6
%
3.2 Presejanost v Programu Zora71,571,571,672,4
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode////
%
3.4 Presejanost v Programu DORA74,174,177,177,6
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja65,065,069,667,5
%
4.2 Bolniška odsotnost19,519,517,117,7
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)0,80,80,90,8
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)2,82,82,51,9
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni5,45,45,15,3
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka21,921,921,422,9
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi13,013,011,911,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)2,62,62,12,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)2,52,52,32,5
sss/1000
4.10 Novi primeri raka595,7595,7582,3563,9
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)6,36,37,16,5
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj12,712,712,714,4
sss/100
4.13 Pomoč na domu2,92,92,62,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis16,216,216,58
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke67,367,363,366,7
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka59,959,972,367,7
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke142,2142,2124,5122,1
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost872872849909
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)66,866,862,274,2
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)177,6177,6157,8160
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)41,141,141,339,9
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora12,512,520,818,6
sss/100.000
Tržič
Statistična regija Gorenjska
Upravna enota Tržič

Severni del občine zavzemajo osrednje Karavanke, proti jugu se pokrajina znižuje v hribovje, najjužnejši del občine pa predstavljajo uravnave, imenovane Dobrave. V občini ohranjajo tradicijo starih običajev (Gregorjevo, lomski ploh).
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 19,5 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 17,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil nižji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen pa blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,6 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 6,3 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 12 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,3 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 67,7 %, v Sloveniji pa 65,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 71,5 %, v Sloveniji pa 72,4 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690