logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Turnišče
Statistična regija Pomurska
Upravna enota Lendava

Občina Turnišče leži v delu Prekmurja, imenovanem Dolinsko, in obsega 4 naselja. V občini so se do danes ohranile nekatere domače obrti, kot sta čevljarstvo ter izdelovanje izdelkov iz ličja. Zelo dejavna so tudi različna društva.

Turnišče
Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 25. 6. 2010) © Vojko Prah
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 21,3 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 17,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen velja enako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 4,6 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 6,8 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji od slovenskega povprečja.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,4 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji prav tako.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 69,3 %, v Sloveniji pa 65,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 64,9 %, v Sloveniji pa 72,4 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine00,9000,901
1.2 Prirast prebivalstva-15,50-15,5008,90
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)04,5004,5005,30
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)19,3019,3014,50
1.5 Stopnja delovne aktivnosti606069,10
1.6 Delovne migracije.........
2.1 Telesni fitnes otrok36,5036,5052
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok28,2028,2025,90
2.3 Redni in občasni kadilci24,4024,4022,10
2.4 Visokotvegano opijanje50,8050,8037,60
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,4001,4001,70
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 18,3018,3012
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit69,3069,3070,40
3.2 Presejanost v Programu Zora64,9064,9080,10
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode.........
3.4 Presejanost v Programu DORA77,3077,3079,60
4.1 Samoocena dobrega zdravja58,4058,4071,80
4.2 Bolniška odsotnost21,3021,3015,90
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)00,3000,3000,90
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)01,3001,3001,60
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni06,5006,5004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka31,7031,7023,50
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi15,8015,8012,10
4.8 Srčna kap (35-74 let)04,6004,602
4.9 Možganska kap (35-84 let)02,4002,4003,10
4.10 Novi primeri raka546,30546,30538,20
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)06,8006,8009,70
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj17,1017,1014,60
4.13 Pomoč na domu1104,40
4.14 Klopni meningoencefalitis12,8012,8003,90
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke646459,10
4.16 Novi primeri pljučnega raka52,1052,1069,40
4.17 Novi primeri raka dojke100,70100,7098,30
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost1.014,401.014,40900,60
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)72,7072,7069,20
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)138,60138,60146,80
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)333328
5.7 Umrljivost zaradi samomora0016,80

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine0,9//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva-15,510,15,87,2
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)4,54,95,25,4
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)19,318,619,313,6
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti60,060,357,065,8
%
1.6 Delovne migracije////
%
2.1 Telesni fitnes otrok36,542,344,550
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok28,230,329,124,2
%
2.3 Redni in občasni kadilci24,425,122,523,2
%
2.4 Visokotvegano opijanje50,847,854,042,8
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,41,41,31,4
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 18,314,513,48,8
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit69,360,163,665,6
%
3.2 Presejanost v Programu Zora64,963,367,472,4
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode////
%
3.4 Presejanost v Programu DORA77,375,274,077,6
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja58,463,260,167,5
%
4.2 Bolniška odsotnost21,323,721,917,7
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)0,30,60,90,8
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)1,31,61,91,9
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni6,56,45,75,3
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka31,729,626,922,9
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi15,815,213,511,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)4,64,14,02,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)2,43,63,72,5
sss/1000
4.10 Novi primeri raka546,3552,9580,2563,9
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)6,85,05,26,5
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj17,116,415,814,4
sss/100
4.13 Pomoč na domu1,01,61,92,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis12,85,56,38
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke64,076,679,166,7
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka52,150,559,767,7
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke100,7107,2104,6122,1
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost1014,41037,81046,9909
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)72,794,2103,074,2
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)138,6152,1169,4160
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)33,040,639,939,9
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora09,414,018,6
sss/100.000
Turnišče
Statistična regija Pomurska
Upravna enota Lendava

Občina Turnišče leži v delu Prekmurja, imenovanem Dolinsko, in obsega 4 naselja. V občini so se do danes ohranile nekatere domače obrti, kot sta čevljarstvo ter izdelovanje izdelkov iz ličja. Zelo dejavna so tudi različna društva.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 21,3 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 17,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen velja enako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 4,6 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 6,8 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji od slovenskega povprečja.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,4 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji prav tako.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 69,3 %, v Sloveniji pa 65,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 64,9 %, v Sloveniji pa 72,4 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690