logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Cerkno
Statistična regija Goriška
Upravna enota Idrija

Občina leži v zahodnem delu Slovenije, v prehodnem prostoru med alpskim in primorskim svetom, v porečju Cerknice in Idrijce. Naravne danosti omogočajo razvoj zimskega rekreativno-športnega centra Cerkno.

Cerkno
Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 22. 6. 2010), CC Jeancaffou
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 17,5 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 17,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen pa nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,2 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 8,3 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 17 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 2,3 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 75,1 %, v Sloveniji pa 65,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 77,7 %, v Sloveniji pa 72,4 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine111
1.2 Prirast prebivalstva-07,20-07,2008,90
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)05,2005,2005,30
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)21,6021,6014,50
1.5 Stopnja delovne aktivnosti71,5071,5069,10
1.6 Delovne migracije.........
2.1 Telesni fitnes otrok49,1049,1052
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok18,1018,1025,90
2.3 Redni in občasni kadilci232322,10
2.4 Visokotvegano opijanje39,2039,2037,60
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah02,3002,3001,70
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 14,5014,5012
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit75,1075,1070,40
3.2 Presejanost v Programu Zora77,7077,7080,10
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode.........
3.4 Presejanost v Programu DORA85,3085,3079,60
4.1 Samoocena dobrega zdravja70,4070,4071,80
4.2 Bolniška odsotnost17,5017,5015,90
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)01,6001,6000,90
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)02,6002,6001,60
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni03,5003,5004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka22,7022,7023,50
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi10,6010,6012,10
4.8 Srčna kap (35-74 let)01,2001,202
4.9 Možganska kap (35-84 let)01,8001,8003,10
4.10 Novi primeri raka576,40576,40538,20
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)08,3008,3009,70
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj16,1016,1014,60
4.13 Pomoč na domu03,6003,6004,40
4.14 Klopni meningoencefalitis17,5017,5003,90
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke73,2073,2059,10
4.16 Novi primeri pljučnega raka88,2088,2069,40
4.17 Novi primeri raka dojke106,50106,5098,30
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost846,30846,30900,60
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)36,5036,5069,20
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)157,70157,70146,80
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)59,6059,6028
5.7 Umrljivost zaradi samomora17,1017,1016,80

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva-7,2-2,9-0,57,2
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)5,26,36,55,4
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)21,618,614,813,6
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti71,572,468,065,8
%
1.6 Delovne migracije////
%
2.1 Telesni fitnes otrok49,152,953,150
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok18,119,722,024,2
%
2.3 Redni in občasni kadilci23,021,423,223,2
%
2.4 Visokotvegano opijanje39,235,439,342,8
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah2,32,01,71,4
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 14,510,710,38,8
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit75,173,969,465,6
%
3.2 Presejanost v Programu Zora77,774,379,872,4
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode////
%
3.4 Presejanost v Programu DORA85,385,278,277,6
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja70,472,569,567,5
%
4.2 Bolniška odsotnost17,516,916,017,7
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)1,62,01,10,8
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)2,63,12,01,9
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni3,54,34,45,3
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka22,721,422,422,9
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi10,610,611,011,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)1,21,41,62,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)1,82,22,82,5
sss/1000
4.10 Novi primeri raka576,4598,1575,6563,9
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)8,36,98,36,5
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj16,115,614,514,4
sss/100
4.13 Pomoč na domu3,63,44,32,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis17,512,24,68
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke73,254,469,966,7
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka88,279,863,967,7
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke106,5134,4128,5122,1
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost846,3865,3856,8909
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)36,552,163,574,2
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)157,7169,9154,3160
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)59,651,536,839,9
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora17,115,515,318,6
sss/100.000
Cerkno
Statistična regija Goriška
Upravna enota Idrija

Občina leži v zahodnem delu Slovenije, v prehodnem prostoru med alpskim in primorskim svetom, v porečju Cerknice in Idrijce. Naravne danosti omogočajo razvoj zimskega rekreativno-športnega centra Cerkno.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 17,5 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 17,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen pa nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,2 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 8,3 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 17 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 2,3 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 75,1 %, v Sloveniji pa 65,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 77,7 %, v Sloveniji pa 72,4 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690